Eesti Looduse fotovõistlus
2009/4   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus 2009/4 | SISUKORD
Sõnumid EL 2009/4

Keskkonnaameti logol kohtuvad maa, õhk, tuli ja vesi
Tänavu veebruaris tööd alustanud keskkonnaametil on nüüd õiekujuline logo, kus on võrdse suurusega kujutatud nelja klassikalist ürgelementi: maad, õhku, tuld ja vett.

Keskkonnateenistuste, looduskaitsekeskuse ja kiirguskeskuse alusel loodud ametis on üle 400 töötaja, kellest enamik paikneb üle Eesti kuues regioonis. Keskkonnaameti peakontor asub Tallinnas Narva mnt.

 • Loe lähemalt...

 • 169 miljonit krooni keskkonnaprojektidele
  Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) nõukogu kinnitas 10. märtsil keskkonnatasudest rahastatava keskkonnaprogrammi 2009.
 • Loe lähemalt...

 • Röövpüüdjate võrgud lähevad muuseumi
  Keskkonnainspektsiooni (KI) Põhja regioon ja sihtasutus Viimsi Muuseumid allkirjastasid märtsi lõpul koostöölepingu, millega antakse röövpüüdjatelt ära võetud püügivahendid muuseumile eksponaatideks ja alustatakse ühist teavitustööd.

  Püügilt kõrvaldatud ebaseaduslikud püügivahendid, mis muidu hävitataks, saavad muuseumieksponaatidena endale uue ja tänuväärse rolli. Nende toel saab tutvustada randlaste ja kalurite elu erisuguseid tahke, samuti röövpüüki või eri tüüpi püüniste arengut.

  Pärast lepingu allakirjutamist andis KI muuseumitöötajatele üle esimese partii ebaseaduslikke püügivahendeid, mille hulgas oli nii nakkevõrke, ahinguid kui ka silmutorbikuid.

 • Loe lähemalt...

 • Pärandkultuuri inventuur käib koostöös lätlastega
  RMK jätkab pärandkultuuri inventeerimist koos Läti riigimetsa haldajate ja Põhja-Vidzeme biosfääri kaitseala administratsiooniga. Märtsis kinnitas Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi seirekomitee rahalise toetuse projekti, mille peasihid on võtta ühtse metoodika alusel arvele Lõuna-Eesti maakondade ja Läti põhjapoolsete regioonide pärandkultuur, et seda paremini teadvustada ja hoida.
 • Loe lähemalt...

 • Keskkonnainspektsioon hoiab põllumeestel silma peal
  Keskkonnainspektsioon (KI) teatas 10. märtsil, et eeloleval kevadel lisandub tavapärasele keskkonnajärelevalvele toetust taotlevate põllumajandustootjate tegevuse kontroll, et teha kindlaks vastavus keskkonnanormidele.

  1.

 • Loe lähemalt...

 • Ambelopoulia, laululinnu kurb lõpp
  Oleme korduvalt kirjutanud linnutapatalgutest Maltal. Nüüd peame kahetsusega tõdema, et olukord pole kuigivõrd parem teiselgi Vahemere saarel Küprosel.

  Ka Küpros paikneb lindude rändetee võtmekohas ja paraku langevad siingi paljud tiivulised linnupüüdjate saagiks.

 • Loe lähemalt...

 • Turkmenistan liitub Ramsari konventsiooniga
  Märgalade kaitse rahvusvahelise kokkuleppe ehk Ramsari konventsiooni sekretariaat teatas, et Turkmenistanist saab 3. juulil konventsiooni 159.
 • Loe lähemalt...

 • Hülgebeebide tapatalgud on lõppenud
  Loomakaitseühendus IFAW (International Fund for Animal Welfare) teatas 18. märtsil suurest võidust: Venemaa keelas rahvusvahelise surve all alla aasta vanuste grööni hüljeste tapmise.

  IFAW on grööni hüljeste (Phoca groenlandica) kaitsega Venemaal aktiivselt tegelnud sellest ajast, kui selles riigis avati 1994.

 • Loe lähemalt...

 • Riiklike energiatõhususe tegevuskavade järelmeetmed
  Europarlamendi liikmed leidsid, et eesmärk suurendada energiatõhusust 2020. aastaks viiendiku võrra peaks olema liikmesriikidele õiguslikult siduv.
 • Loe lähemalt...
 •  

  In memoriam EL 2009/4

  Karl Veber
  22. detsember 1915 – 23.
 • Loe lähemalt...

 • Heinrich Aasamaa
  29. jaanuar 1909 – 9.
 • Loe lähemalt...
 •  

  EL küsib EL 2009/4

  Kui palju pestitsiidijääke leidub mitteloomses toidus?
  Taimekaitsevahenditega kaitstakse põllukultuure nii enne kui ka pärast saagikoristust, et piirata taimehaiguste levikut, takistada toiduainete riknemist või hävitada näiteks kahjurputukaid. Kuna nüüdisajal tahetakse saada suurimat saaki ja säilitada seda võimalikult kvaliteetsena, on intensiivpõllunduses pestitsiidide tarvitus tavapärane ja taimekaitsevahendite jäägid inimtoidus paratamatud.
 • Loe lähemalt...

 • Kustkaudu kulgeb Euroopa rohekoridor Eestis?
  Euroopa rohelise koridor idee ulatub peaaegu paarikümne aasta taha. Pärast raudse eesriide langemist 9.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Poster EL 2009/4

  Kevadiselt õrn
  Mul on elukohaga vedanud. Piisab vaid koduuksest välja astuda ja olengi metsas.
 • Loe lähemalt...
 •  

  aasta puu EL 2009/4

  KÄOPÄKK, IGEMELILL JA MAARASV
  Kevadist looduses uitajat tervitavad sarapuude või leppade all teiste kevadlillede seas ka roosakad lihavad kõverikud, mis on end varisenud lehtedest välja upitanud – käopäkad. Klorofüllita parasiittaim nugib peamiselt selle aasta puul sarapuul, kuigi ei ütle ära ka teistest lehtpuudest.
 • Loe lähemalt...
 •  

  summary EL 2009/4

  What if we widen the definitions for plant and animals?
  Raik-Hiio Mikelsaar takes a new and fresh look at the life tree of eukaryotes and describes one way to simplify it. He starts with an overview of the history of the life tree or phylogenesis of the living organisms.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Toimetaja veerg EL 2009/4

  Eesti Loodus ei ole piibel
  Kui saatsime seekordse avaloo visandi Eesti looduseuurijate seltsi kriitikatule alla, oli vastukaja nii võimas, et ainuüksi selle põhjal annaks liialdamata koostada põneva Eesti Looduse erinumbri. Et torm tõuseb, oli tegelikult ette aimata.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Tööjuhend EL 2009/4

  Objektiivselt objektiividest ehk kuidas valida peegelkaamerale sobivat objektiivi?
  Peegelkaamerale objektiivi valida on ühelt poolt lihtne ja teiselt poolt peadmurdev ülesanne. Objektiivide liigitus ja nende tähistused ajavad esialgu pigem segadusse, kui toovad selgust.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Intervjuu EL 2009/4

  Sordiaretaja saak koguneb aastakümnetega
  Kalju Kask on sündinud 13. detsembril 1929 Tallinnas.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Panin tähele EL 2009/4

  Saaresurma tekitaja suguline arengujärk on leitud
  Metsapatoloogia areneb praegusel kliimamuutuste ajastul ülikiirelt. Eesti Looduse märtsinumbris on avaldatud meie artikkel saarekahjustuste arvatava süüdlase teisseene Chalara fraxinea kohta, mis kliima üldise soojenemise taustal on asunud Euroopa saarikuid hävitama [1].
 • Loe lähemalt...
 •  

  artikkel EL 2009/4

  Kui õige avardaks taime ja looma mõisteid?
  Elusloodusest arusaamine ei paku ainult tunnetusrõõmu, vaid on tähtis ka uurimistöös ja igapäevaelus. Siinne kirjutis tutvustab Eesti Looduse veebruarinumbris kirjeldatud päristuumsete elupuu koostamise ajalugu ja heidab seejärel pilgu tulevikku – pakkudes välja ühe võimaluse, kuidas ülikeerukate põlvnemissuhete põhjal koostada lihtsasti mõistetav eluslooduse süsteem.
 • Loe lähemalt...

 • Kodaamööbid – vähe tuntud, kuid põnevad protistid meie ümber
  Olen mõnda aega uurinud kodaamööbide levikut meie soode turbas. Mainides tuttavatele sõna “kodaamööbid”, saan alati vastuseks imestava pilgu.
 • Loe lähemalt...

 • KÕRVENÕGEST MITMELE MAITSELE
  Kõrvenõgestele mõeldes meenubki esmalt kõrvetus. Kuidas siis selliseid taimi süüa saab?
 • Loe lähemalt...

 • Eesti aedu ähvardab kontvõõras
  Mullu suvel levis Eestis kuuldus nn. hispaania mõrvarteost, tänavu on nende leide oodata ilmselt tunduvalt rohkem.
 • Loe lähemalt...

 • Lusitaanlane luubi all
  Mullu augustis tegi Eesti malakoloogia ühing Eestis esimest korda kindlaks lusitaania teeteo: Pärnus Riia mnt. 31 krundi aias.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti kollaste nälkjate võrdlus
  Nälkjaid määrata on mitmelgi põhjusel päris keeruline. Esiteks, nende värvus on sageli liigi piires väga varieeruv.
 • Loe lähemalt...

 • TÖÖ, ANNE JA PÜHENDUMUS. Professor Karl Eichwald 120
  Selle aasta Eesti Looduse veebruarinumbris avaldatud Mati Laane artikkel professor Karl Eichwaldist vaatleb ainult suguvõsa genealoogiat. Mööda on mindud professori teenetest teaduses, isiklikest omadustest, soovidest ja igatsustest.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012

  Loe Uudistajat
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet