Eesti Looduse fotovõistlus
2012/01   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus 2012/01 | SISUKORD
summary EL 2012/01

The higher-level classifications of the kingdom Animalia
Marko Prous and Ivar Puura try to guess the process of the phylogeny of animals and propose new names for the new classifications. A phylum has traditionally been the highest division in the classification of the kingdom Animalia.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Toimetaja veerg EL 2012/01

  Kirjutage meile!
  Uut aastat on paslik alustada oma naba vaatlusega. Ükskord kutsuti mind kooliõpilastele Eesti Loodusest rääkima.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Sõnumid EL 2012/01

  Eesti Loodus pidas meeles häid autoreid
  Ajakiri Eesti Loodus tunnustas kirjastuse Loodusajakiri 10. tegevusaasta täitumise puhul mõningaid hinnatud kirjutajaid.
  Tallinnas rahvusraamatukogus toimunud Loodusajakirja õhtul said toimetuse tunnustuskirja ja tänavuse Eesti Looduse fotovõistluse loomafotode kategoorias võitnud Remo Savisaare suurepärase naaskelnokapildi püsiautorid Erast Parmasto, Oive Tinn ja Mati Martin, noor autor Lennart Lennuk ning aastaid ajakirja Eesti Loodus heakeelsuse eest hoolitsenud Monika Salo.
 • Loe lähemalt...

 • „Ökuli” sai vulkaaniuurija Heidi Soosalu
  Eesti teadusajakirjanike seltsi (ETAS) loodud ˛ürii valis 7. detsembril teadusajakirjanduse sõbra auhinna esimeseks laureaadiks vulkanoloog Heidi Soosalu.
  ˇürii tõstis esile Soosalu erakordselt entusiastlikku, sõbralikku ja asjalikku suhtumist ning asjatundlikku ja selget juttu.
 • Loe lähemalt...

 • 2012 hooldab luhti roomikutega traktor
  Keskkonnaamet teatas 12. detsembril, et on soetanud pehmed traktoriroomikud (nn.
 • Loe lähemalt...

 • Võistles ligi 600 pääsukesefotot
  Aasta linnu suitsupääsukese ürituste raames korraldas Eesti ornitoloogiaühing oma 90. aastapäeva puhul fotovõistluse „Fookuses on pääsuke”, millest võttis osa 191 autorit kokku 580 pildiga.
  Täiskasvanute ehk üldarvestuse kategoorias võistles 497, noorte klassis 83 fotot.
 • Loe lähemalt...

 • Ligi sajal ettevõtjal pole pakendiaruandlus korras
  Detsembri alguses saatis maksu- ja tolliamet (MTA) koostöös keskkonnainspektsiooniga välja märgukirja 90 ettevõtjale, kelle suhtes on tekkinud kahtlus, et nad ei ole pakendiseadusega ette nähtud kohustusi korrektselt täitnud. Ettevõtjad peavad riiklikule pakendiregistrile ning MTA-le esitatud andmed üle kontrollima ja vajaduse korral parandused tegema.
  Tegemist on eri valdkondade ettevõtjatega, kes ei ole pakendijäätmete taaskasutuse kohustust akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile üle andnud ning pakendiregistris puuduvad andmed, et ettevõte tegeleks sellega iseseisvalt.
 • Loe lähemalt...

 • Tallinn võib saada Euroopa roheliseks pealinnaks
  8. detsembril Tallinna botaanikaaias peetud kuuendal konverentsil „Inimmõju Tallinna keskkonnale” anti 15 ettekandes ülevaade hiljutistest Tallinna elustiku ja keskkonnaseisundi uuringutest.
  Konverentsil osales ka väliskülalisi.
 • Loe lähemalt...

 • Tartu mulluse aasta tegu on Ahhaa keskus
  Tartu linnavalitsuse ja ajalehe Postimees ühisel konkursil „Aasta tegu 2011” hääletasid tartlased lõppeva aasta tähtsaimaks teoks teaduskeskuse Ahhaa avamise. Võitja sai auhinnaks klaasikunstnik Merle Bukoveci töö „Ajatusenäitaja VI”.
  Võitjale järgnenud kümne olulisema teo seas olid näiteks uued punased linnaliinibussid, rahvakunstifestival Europeade, Tartu tervishoiukõrgkooli uus õppehoone, Emajõe-äärse täika sünd Tartus, Tähetorni renoveerimine jt.
 • Loe lähemalt...

 • Durbanis olulise eduta
  Kui poliitikuilt kuuleb Lõuna-Aafrikas Durbanis 28. novembrist 9.
 • Loe lähemalt...

 • Peagi on pesuvahendid fosfaadivabad
  Eestimaa looduse fond (ELF) kinnitas oma 15. detsembri pressiteates, et „tähistab suurt keskkonnavõitu”: nimelt keelustas Euroopa Parlament (EP) pesuvahendite tootmisel veekogusid saastavate fosfaatide kasutuse.
 • Loe lähemalt...

 • Nepalis hakkas ilmuma ingliskeelne keskkonnaajakiri
  Nepali keskkonnaajakirjanike foorum (NEJEF) teatas enne jõule, et selles kauges riigis on hakanud ilmuma keskkonna ja kestlikkuse probleemidele keskenduv ingliskeelne kuukiri Face to Face.
  Teates on öeldud, et ajakiri sai ilmuma hakata vaid tänu mõttekaaslastest toetajatele. Nende rahaline abi on aga ajutine, nii et nüüd kavatsetakse alustada aktiivset tellimiskampaaniat, et ajakiri jääks kestma.
  Ilmumist jätkab ka nepalikeelne igakuine keskkonnaajakiri Haka-Haki.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Veebivalvur EL 2012/01

  Parima linnufoto autor saab 10 000 dollarit
  Kuni 26. märtsini saab võrgupaigas www.hbwcontest.com üles laadida pilte esimesele HBW maailma linnufotode võistlusele.
  Võistluse on korraldanud Hispaania kirjastus Lynx Edicions, kes annab välja maailma lindude käsiraamatut („Handbook of the Birds of the World”, HBW) koos HBW toetusel tegutseva linnupilte, -videosid ja -häälesalvestisi koondava andmekoguga Internet Bird Collection (IBC).
  Iga fotograaf saab võistlema saata kuni kaheksa fotot.
 • Loe lähemalt...

 • Läänemere talipartide elujärg on nigel
  Mullu 1. detsembril avalikustati Läänemerel talvituvate veelinnuasurkondade seisundit uurinud projekti SOWBAS raport, mida saab alla laadida aadressilt www.norden.org/en/publications/publikationer/2011-550.
 • Loe lähemalt...

 • Keskkonnaküsimused meedias
  Võrgupaigast www.bioneer.ee/static/files/048/meediauuringu_raport_1.pdf saab lugeda Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi ning MTÜ Ökomeedia tehtud uuringut päevalehtede keskkonnakäsitluste kohta. Tööd „Meedia keskkonnaküsimuste kajastajana: trükimeedia uuring” esitleti aruteluhommikul „Keskkonnaküsimused meedias” Tallinnas rahvusraamatukogus mullu 30.
 • Loe lähemalt...

 • Portaalis eramets.ee on nüüd „Metsakaja”
  Erametsakeskuse veebilehelt võrgupaigast www.eramets.ee/metsakaja saab alates 2011. aasta 1.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Loomade süsteem EL 2012/01

  Loomariigi suurjaotustest
  Elurikkuse andmebaaside ja digiarhiivide areng võimaldab iga õpetaja, õpilase või loodushuvilise juurdepääsu uusimale teadusinfole. Nende kasutamist hõlbustavad abimaterjalid eluslooduse süsteemi kohta.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Loode-Eesti rannik EL 2012/01

  Rahutu looderannik muudab pidevalt oma ilmet
  Loode-Eesti geopargi lääneosa rannikumaastik on Euroopa omapärasemaid. See on paik, kus rannajoon alatasa muutub, järved tekivad ja kaovad ning jõed muudavad oma asukohti ja suudmeid.

  Viimasel jääajal, mis kestis ligikaudu 20 000 aastat, oli jää Läänemere põhjaosas kuni kolme kilomeetri paksune.
 • Loe lähemalt...
 •  

  EL küsib EL 2012/01

  Mis on kaitseala kasutuskorralduskava ja külastuskorralduskava?
  Mõnegi tuntud kaitseala, näiteks Lahemaa või Vilsandi rahvuspargi puhul, võime kas või internetiotsingul kokku puutuda kahe üsna ühte moodi kõlava arengudokumendiga: kaitsekorralduskava ja kasutuskorralduskava. Kasutuskorralduskavasid kasutas RMK kuni 2010.
 • Loe lähemalt...

 • Milline on meie koolide vajadus kivimite õppekollektsioonide järele?
  Geoloogiat käsitletakse põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas loodusõpetuse ning geograafia osana. Õppekava järgi peaksid kursuse läbinud õpilased muu hulgas tundma geoloogilisi protsesse, kirjeldama põhijoontes Eesti geoloogilist ehitust ning ühtlasi suutma eristada peamisi setteid ja kivimeid.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Usk ja teadus EL 2012/01

  Inimese otsingud: vaimsus, usk ja (loodus)teadus
  End üldiselt mitteusklikeks pidavate eestlaste seas on vaimsuse valdkonda kuuluvad ideed väga levinud. Mitme rahvusvahelise uuringu põhjal [1] on Eestis traditsiooniliste religioonide järgijaid vähe, samas on siin palju neid, kes usuvad vaimudesse-hingedesse või üleloomulike võimetega inimestesse.

  Loomade hinge olemasolusse usub 84% eestlastest, kellest suuremal osal ei ole (uue) vaimsuse õpetustega mingit kokkupuudet [2].
 • Loe lähemalt...

 • Võsa ja kännud on tuultele valla
  Siin, meie maal elab kummaline rahvas: ühtaegu usklik ja uskmatu. Selles ei ole siiski midagi enneolematut.
 • Loe lähemalt...

 • Tervenemine vaimu läbi teoorias ja praktikas
  Leonardo da Vinci on kirjutanud: „Teooria ilma praktikata on nagu laev ilma kompassita” [2]. Ka kõikvõimalikke ideid ja ettekujutusi maailma asjadest peaks olema võimalik praktikas testida.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Taimekasutus EL 2012/01

  Tuttav ja tundmatu jaanikaunapuu
  Jaanileivapuu ande pruugivad inimesed toiduks kahel viisil: kaunadest jahvatatakse jahu ja seemnetest eraldatakse polüsahhariidi, mida kasutatakse toiduainetes lisaainena.

  Kaunu kandev puu. Kaunad seostuvad liblikõielistega: harilik jaanikaunapuu Ceratonia siliqua kuulub liblikõieliste sugukonda ja pärineb looduslikult Vahemere piirkonnast.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Poster EL 2012/01

  Pasknäär ja tammetõru
  Olen tahtnud ammu pasknääridega lähemat tutvust sobitada. Ühel sügisel võtsingi kätte ja korjasin neile meeleheaks kotitäie tammetõrusid ning hakkasin neid talve saabudes varje ette poetama.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Intervjuu EL 2012/01

  Külmalinnas on ilma vaadeldud juba 90 aastat
  Jõgeva ilmajaama kauaaegseid töötajaid ja praeguse LUSi ilmahuviliste sektsiooni koordinaatoreid Helle-Mare Raudseppa (HR) ja Laine Keppartit (LK) küsitlenud Helen Külvik

  Jõgeva ilmajaamal on selle ajakirjanumbri ilmumise ajaks täitumas 90 aastat jaama rajamisest ja vaatlusridade algusest. Jõgeva on ilmselt ainus Eesti linn, mille mainimisel meenub kohe ilm.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Taimeriigi rekordid EL 2012/01

  Kõrged ja jämedad taimed
  Kõrgemate ja jämedamate puude mõõtmine ja tulemuste võrdlemine huvitab nii selle alaga tegelejaid, tavalisi looduse- ja aiasõpru kui ka turismikorraldajaid. Vaidluses rekordpuude kõrguse üle on mõnikord aetud taga lausa sentimeetri täpsust, aga tulemused olenevad enamasti mõõteriistade võimalustest ja metoodikast.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Linnusulgede värv EL 2012/01

  Miks on linnud värvilised?
  Talv on parim aeg linde vaadelda. Ei ole vaja isegi välja minna: riputa akna taha lindudele toidulaud, pekitükk või rasvapall ning sea end, teetass käes, akna juurde ootama.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Maailma liivad EL 2012/01

  Maailma liivade hämmastav mitmekesisus
  Liivaga on kõik kokku puutunud. Liiv täidab laste liivakaste, liiv on maavara ja ehitusmaterjal, liiva peal on rannas mõnus lesida.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Raamatud EL 2012/01

  Uusi raamatuid
  JÄÄKSOOD, NENDE KASUTAMINE JA KORRASTAMINE
  Koostanud ja toimetanud Jaanus Paal. Eesti turbaliit, 2011.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Vastukaja EL 2012/01

  Vastukaja loole "Elu veepiisas"
  Novembri Eesti Looduses ilmunud loo „Elu veepiisas” kohta kirjutas lugeja Tarmo Timm: Autor on vähetuntud loomakesi püüdlikult ainult eesti keeles nimetanud, mõnele ilmselt ise uue nime välja mõelnud („sabaloom”!). Ainult ripsloomade puhul joonisel 11 on häbelikult vabandatud, et pidi piirduma teaduslike nimetustega.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Kroonika EL 2012/01

  Vesi: kus napilt, kus üleliia
  2011. aasta sügis oli üpris kuiv: Eesti keskmine sademete hulk oli sügisel 153 mm, pikaajaline keskmine on aga 199 mm.
 • Loe lähemalt...

 • Jõulupuu sugulased said tuttavamaks
  Tartu ülikooli botaanikaaed tegi just jõuludeks ja aastavahetuseks valla näituse „Jõulupuu sugulased”, mis andis ülevaate maailmas jõulupuudena kasutatavatest okaspuudest.
  Uudistada võis nii parasvöötme kui ka palavvöötmete mitut liiki okaspuid: elus taimi, oksi ja/või käbisid. Stendidelt sai lugeda, et Euroopa eri osades on jõulupuu au pälvinud 15, Ameerikas lausa 22 okaspuud, ehkki mõned vaid harva.
  Võimalik oli proovida oma oskust ära tunda nii meie nelja pärismaise okaspuu kui ka mitme sissetoodud liigi oksi.
 • Loe lähemalt...

 • Doktorandid kirjutasid populaarteaduslikke artikleid
  Mullu detsembri lõpul kuulutati välja Tartu ülikooli (TÜ) korraldatud doktorantide populaarteaduslike artiklite võistluse parimad.
  Esikoha sai Riina Klais TÜ-st artikliga „Keemiasõda Soome lahes”. Selles on juttu, kuidas vaguviburlased ja ränivetikad Soome lahes omavahel võitlevad, milliseid muutusi see on kaasa toonud ja kas need muutused on läbinisti halvad.
  Teise koha võitis Priit Pedastsaar Eesti maaülikoolist.
 • Loe lähemalt...

 • „Teekond Araratile” jõudis ekraanile
  13. detsembril oli Tartus ERM-i näitusemajas Riho Västriku järjekordse dokumentaalfilmi „Teekond Araratile” esilinastus Eestis.
  Tegemist on filmirännakuga, mille keskmes on pühaks peetud Ararati mägi.
 • Loe lähemalt...

 • Jälle uus randtiiru vanuserekord
  Mulluse Eesti Looduse novembrinumbris (lk. 6) oli juttu Kalev Rattiste teatatud randtiiru vanuserekordist.
 • Loe lähemalt...

 • Piparkoogikunstnikud käivitasid ajamasina
  Juba kuuendat korda oli Tallinnas suurejooneline näitus „PiparkoogiMaania”, seejuures viiendat korda väga käidavas kohas: Pärnu maantee 6 asuvas disaini- ja arhitektuurigaleriis.
  Algatajad Mari-Liis Laanemaa ja Pelle Kalmo ehk MTÜ Piparkoogimaania on suutnud selle isemoodi kunstipisikuga nakatada kümneid ja kümneid loovinimesi: kunstnikke, arhitekte, keraamikuid, disainereid jt.
 • Loe lähemalt...

 • Röövpüük võib kergesti kaasa tuua kriminaalasja
  Keskkonnainspektsioon tuletas 15. detsembril oma pressiteates kaluritele ja harrastuspüüdjatele meelde, et pärast hiljuti tehtud täpsustusi õigusaktides võib röövpüügiga üsna lihtsalt ületada olulise kahju määra, mis toob kaasa kriminaalasja alustamise.
 • Loe lähemalt...
 •  

  Viktoriin EL 2012/01

  Viktoriinisari „Teadusaasta Eesti Looduses”
  Kaks aastat tagasi, 2009. aasta oktoobrist 2010.
 • Loe lähemalt...
 •  

  In memoriam EL 2012/01

  Enno-Kustav Väljal
  14. veebruar 1928 – 16.
 • Loe lähemalt...

 • Madis Rubel
  2. juuli 1935 – 13.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012

  Loe Uudistajat
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet