Eesti Looduse fotovõistlus
2005/4   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

artiklid EL 2005/4

Vee säästlik tarbimine kindlustab tuleviku
Olmevee, eriti aga joogivee teema on sageli andnud kõneainet, sest piisaval hulgal hea kvaliteediga veest on kohati saamas väärtus omaette.
 • Loe lähemalt...

 • Kas meie joogivesi võib tervist ohustada
  Joogivesi on üks tähtsaim elukeskkonna tegur, mis mõjutab oluliselt inimeste tervist ja elukvaliteeti. Ajaloos on teada palju juhtumeid, kus vesi on olnud ulatuslike nakkushaiguste levitaja, näiteks kolm kooleraepideemiat Tartus 1890.
 • Loe lähemalt...

 • Pinna- ja põhjavee olukord nitraaditundlikul alal
  Pandivere ja Adavere-Põltsamaa on võrdlemisi intensiivse põllumajandusega piirkonnad. Samas on sealsed alad looduslikult küllaltki tundlikud nii põllumajandusest kui ka mujalt pärineva reostuse suhtes.
 • Loe lähemalt...

 • Kas Tartus tuleb tänavu kevadel taas uputus
  Kas uputab või ei – see oleneb väga paljudest teguritest ning nende koosmõjust. Aga analoogaastale (1999) toetudes võib arvata, et vesi ei tõuse toonasest kõrgemale.
 • Loe lähemalt...

 • Viktor Masing 80
  Viktor Masing sündis 11. aprillil 1925 Tartus, lõpetas 1951.
 • Loe lähemalt...

 • Viktor Masinguga teoreetilist ökoloogiat avastamas
  Ehkki Viktor Masing oli tuntud ja tunnustatud kui Eesti soode uurija, suurepärane õppejõud ja looduskaitseidee propageerija, oli tema suur kutsumus just teoreetiline teadus. Ta nautis idee arendamist tühjal kohal, suuri üldistusi ja vaimukaid teoreetilisi ekskursse.
 • Loe lähemalt...

 • Õpilaste ja kolleegide mälestuskilde Viktor Masingust
  Kui Viktor Masing võttis Venemaal peetavale konverentsile kaasa õpilase, siis ei olnud pikal rongisõidul niisama aknast välja vahtimist. Et konverentsiettekanded olid varem valmis ja vene keel professoril ennegi suus, siis tegi ta ettepaneku suhelda omavahel terve päev inglise keeles.
 • Loe lähemalt...

 • Tere, kevad! Juba kümme aastat
  >"Tere, kevad!" on üle-eestiline kevadiste fenoloogiliste vaatluste projekt, mis seob looduse tundmaõppimise Interneti kasutamisega põhikoolis. Ka sellel aastal saadavad lapsed Interneti kaudu andmeid kevade märkide kohta.
 • Loe lähemalt...

 • Jalakapässik
  Meil ja naabermaades on levimas uus pargipuude kahjustaja – jalakapässik. Taanlane Peer Corfixen tutvustas seda Taanist ja Rootsist leitud uut seeneliiki alles 15 aastat tagasi.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012

  Loe Uudistajat
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet