Eesti Looduse fotov�istlus
2005/4   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
artiklid EL 2005/4
Tere, kevad! Juba kmme aastat

>"Tere, kevad!" on le-eestiline kevadiste fenoloogiliste vaatluste projekt, mis seob looduse tundmappimise Interneti kasutamisega phikoolis. Ka sellel aastal saadavad lapsed Interneti kaudu andmeid kevade mrkide kohta.

Eelmise kmnendi alguses korraldas rhm entusiastlikke inimesi arvutisidel phinevaid simulatsioonimnge Eesti koolipilastele. Alustati Simuverega, jrgnesid Gaia, Tyybel ja teised hiskonna ning keskkonna pevateemasid ksitlevad projektid (vt. http://www.math.ut.ee/simud/). Idee hakata pilaste kevadisi loodusvaatlusi Interneti kaudu koordineerima sndiski hel selle meeskonna ajurnnakul, kui otsiti uusi vimalusi Interneti kasutamiseks ppets. Mte trkas arvatavasti ajakirja Eesti Loodus kunagisest leskutsest toimetusele kirja teel teada anda, millal kusagil paiseleht ide puhkeb.

Elektroonilisel teabevahetusel phinev ritus sai nimeks Tere, kevad! Alustati 1994. aasta kevadel, mil osales 11 Eesti kooli, kus oli tollel ajal juba arvutiside. Kogu teabevahetus kis elektronposti teel. Edasi muutus projekt rahvusvaheliseks: 1997. aastal osales juba le saja kooli heteistkmnest riigist. Kaugemad kaasaljad on olnud Kasahstani, Itaalia ja USA koolidest. Kahel aastal, 1999 ja 2000 meie tegevus peatus, kuid petajate positiivse surve tttu olime valmis taas alustama.

Aastal 2001 kivituski projekt tiesti uuel tehnilisel tasemel eestikeelsena, olles suunatud nd eelkige noorematele pilastele. Sellest ajast alates saavad lapsed loodusvaatlusi edastada selleks kujundatud eestikeelses veebikeskkonnas http://tere.kevad.edu.ee, nii et kigil huvilistel on vimalus kaasa elada kevade mrkide ilmumisele Eesti eri piirkondades. Osalevate koolide ja pilaste arv on aasta-aastalt suurenenud: eelmisel aastal 2611 last (153 rhma 130 koolist), tnavu juba ligi 4000 last (200 rhma 150 koolist). 2002. aastast peale on vaatlejaid olnud kikidest Eesti maakondadest, nii on tekkinud vimalus jlgida kevade saabumist kogu Eesti ulatuses, vaatlusandmeid omavahel vrreldes.

Kaasaljad on valdavalt phikooli keskastmest, ent iga aastaga lisandub nooremaid. Tnavu on meie suureks rmuks otsustanud projektiga hineda ka kaks lasteaeda: Aruklast Harjumaal ja Koigist Jrvamaal. Kige visamad vaatlejad on vikestest maakoolidest: Muhu phikool pole vahele jtnud htegi aastat alates 1996., Kpa phikool alates 1997. aastast.


Tere, kevad! on teadaolevalt kige laiema haardega ja jrjepidevam seda laadi ritus Eestis. Ka lhimbruse riikidel ei ole midagi sarnast vastu panna. Jrjepidevus on arvatavasti ka selle menukuse ks phjusi: petajad oskavad juba sgisel arvestada, et kevadel selline projekt algab ja nad saavad tegevust vajaduse korral pikalt ette planeerida.


Eelkige loodusvaatlused. ks kevadeprojekti peaeesmrk on tutvustada lastele tavalisemaid taime- ja loomaliike ning petada neid looduses leidma ja ra tundma. Kevad on selleks parim aeg, sest siis ilmuvad liigid kshaaval ja neid on kergem mrgata. Eriti kehtib see laululindude, aga ka taimede kohta.

Lapsed jlgivad kevade tunnusliikide ilmumist oma kooli vi kodukoha mbruses mrtsi algusest kuni mai lpuni. Tunnusliike on valitud 35: 16 lindu, 2 liblikat, 1 konn, 2 seent ja 14 kevadel itsevat taime. Taimede puhul mrgitakse kuupev, mil nhti esimest it, lindude puhul pev, mil kuuldi teda esimest korda laulmas (vi nhti mittelaulvat lindu, niteks valge-toonekurge); rohukonna reedab samuti laul, mlema liblikaliigi puhul pannakse kirja pev, millal nhti esimest lendajat.

Tunnusliigi mrkamise kuupev kantakse andmebaasi veebis asuva lihtsa sisestusvormi kaudu. Selleni psevad vastava parooli abil ainult registreeritud rhmad. Samal veebilehel saavad vaatlustulemusi levaatlikelt animeeritud kaartidelt ja tabelitest nha nii osalejad kui ka kik teised huvilised.

Kevadvaatlustes osalevad eri suurusega pilasrhmad: on koole, kus osaletakse klasside kaupa ja on ka neid, kes moodustavad rhma mitme kooli peale. Niteks tubli lasterhm Vormsilt annab juba viiendat aastat meile teada kevade saabumisest oma kodusaarel, kuigi koolis kiakse hoopis mandril.

Enne vaatluste algust tutvustab petaja lastele looma-, taime- ja seeneliike, keda tuleb jlgida. Selleks on veebis piltide ja osaliselt ka helidega illustreeritud kirjeldused kigi vaadeldavate kevadekuulutajate kohta. Kirjeldustes on viited ka sellele, kuidas ht vi teist liiki kevadel ra tunda, millisest elupaigast ja millal tuleks teda otsida.

Esimeste kevademrkide aegu tehakse kogu rhmaga esimesed kigud loodusesse: kigepealt otsimaks kohti, kus vaadeldavad liigid elada viksid, ja hiljem selleks, et jlgida juba tuttavate taimede trkamist ja loomade tegutsemist. Kui kevadekuulutajad on selgeks saanud, siis hakkavad lapsed juba ise mrkama muutusi looduses, millele nad varem thelepanu ei osanud prata.

Et kevadel juhtub looduses veel palju muud huvitavat, on kevadveebi loodud foorum, kus osalejad saavad kirjutada oma vaatlustest ja pnevatest thelepanekutest.

Kevadised loodusvaatlused algavad igal aastal mrtsi esimesel ndalal, kevad ise tuleb aga igal aastal teisiti. Kui vrrelda liikide ilmumist loodusesse niteks 1994. ja 2004. aastal, siis hakkab kohe silma, et mullu ilmusid kevademrgid umbes kmme peva varem kui 1994. aastal.


Liik 1994 2004
Pldloke 11.mrts 1.mrts
Kuldnokk 11.mrts 4.mrts
Metsvint 31.mrts 14.mrts
Sinilill 31.mrts 14.mrts
Vilill 11.aprill 7.aprill
Toonekurg 29.mrts 19.mrts
Suitsupsuke 23.aprill 16.aprill

Tegelikult on aastate jooksul kogunenud andmed vga hea uurimist materjal mnele pilasele, kes soovib vrrelda kevademrkide ilmumist eri aastatel. Huvitavat taustmaterjali niteks temperatuuride vrdluseks saab ka pilaste rahvusvahelise keskkonnaprogrammi GLOBE andmebaasidest (http://ael.physic.ut.ee/globe/)Muud tegevused. Kevademrke vib otsida nii loodusest kui ka iseendas. Seetttu oleme pakkunud lastele veel teisigi kevade otsimisega seotud loomingulisi tegevusi, ja see pakkumine on innukalt vastu vetud. Lapsed kirjutavad luuletusi ja joonistavad pilte kevadest, kevadekuulutajatest ja lihtsalt loodusest. Omaloomingut saavad nad ise vga lihtsalt veebi sisestada ning samas teiste loominguga tutvuda. Fotograafiahuvilistel on alates 2004. aastast vimalus panna projekti veebikeskkonnas les oma loodusteemalisi pilte ning neid teiste omadega vrrelda: iga ndal valitakse lemmikfoto. Nii on aastate jooksul projekti veebi kogunenud huvitavad nitused laste joonistustest ja fotodest ning kevadeteemaline luulevalimik.

2003. aastast korraldame veebi vahendusel ka loodusviktoriine, mis annavad lastele vimaluse ise vlja melda ksimusi oma kodukoha looduse ja ajaloo kohta ning otsida vastuseid teiste esitatud ksimustele, nnda omavahel visteldes.


Looduslaager. Alates 2002. aastast on prast kevadvaatluste lppu korraldatud kige tublimatele osalejatele laager mnes RMK looduskoolis, kuhu on igal aastal kutsutud kmne rhma esindajad koos juhendajatega. Laager on lastele vike preemia ning ksiti tutvumiskoht ea- ja huvikaaslastega. Samas saab seal loodust tundma ppida ning thelepanelikult jlgida oma ala heade tundjate ke all. Korraldatakse matku ja pperetki: hommikuti linnulaulu, peval teiste loomade ja nende tegevusjlgede, samuti taimede tundmappimiseks, htuti kuulatakse-jlgitakse nahkhiiri. Oodatud on kohtumised nendega, kel loodusest palju huvitavat rkida vi pilte nidata.


Praegu on Tere, kevad! juba ties hoos, kik huvilised saavad end kevade saabumisega kursis hoida veebilehe vahendusel. Uusi huvilisi kutsume osalema juba jrgmisel kevadel!

Alates 2001. aastast on kevadeprojekti koordineerinud Studio Viridis, phitoetajad on Tiigrihppe sihtasutus ja keskkonnainvesteeringute keskus.VIKTOR MUULI, JANIKA RUUSMAA
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012