Eesti Looduse fotovõistlus
2007/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL küsib EL 2007/12
Kas omavalitsused on valmis olmejäätmeid uuest aastast sortima?


Täpset vastust küsimusele pole, sest ka keskkonnaministeerium ei jõua üksikasjalikult jälgida 227 Eesti kohaliku omavalituse tegevust. Sortimata jäätmete ladestamise keeld lisati jäätmeseadusesse juba 2004. aastal, üksiti täpsustas keskkonnaminister määrusega 2007 jaanuaris sortimise nõudeid. Kahjuks ei ole paljud omavalitsused siiski veel sellele eriti tähelepanu pööranud.


Sortimismääruse kohaselt tuleb tagada olmejäätmetest vanapaberi-papi, pakendijäätmete, olmes tekkivate ohtlike jäätmete ja aia-pargijäätmete liigitikogumine. Biolagunevate köögijäätmete liigitikogumine ei ole veel kohustuslik, kuigi äärmiselt keskkonnateadlik lahendus, mida selle aasta jooksul on arendatud nii Tallinnas kui ka Kesk-Eestis. Sortimismäärus loetleb ka mitmeid jäätmeliike, mille kogumise õige koht on kohalikus jäätmejaamas. Kahjuks ei ole neid piisavalt, kuid ka jäätmejaamasid saavad arendada eelkõige kohalikud omavalitsused. Sortimismääruse täitmise reeglid tuleb kehtestada kohalikus jäätme-eeskirjas, mis on täitmiseks kohustuslik õigusakt, samamoodi kui heakorraeeskiri jms.

Jäätmeliikidest tuleb eelkõige vabapaberi ja -papi ning pakendi puhul teha selged valikud: 1) kas konteinerid paigaldab majavaldaja, 2) pakendikonteinerid paigaldab omavalitsus või 3) tehakse seda kokkuleppel pakendiorganisatsioonidega. Oluline on rõhutada, et neil ei ole kohustust koguda ajalehti, trükipaberit jms. Pakendijäätmete kogumine on otseselt pakendiorganisatsioonide kohustus, kohalik omavalitsus peab vaid eraldi kogumise nõudest elanikke teavitama ja jälgima, et konteinereid oleks elanike vajadusi arvestades piisavalt.

Aia-pargijäätmed on kompostimisel või isegi põletamisel kõige lihtsamini käideldav jäätmeliik. Ka siin tuleb esitada selged nõuded: Mis on lubatud krundil? Mida ja kuhu saab käitlemiseks üle anda, kui see ei ole võimalik tekkekohal? Sageli on kinnistud liiga väikesed, et ulatuslikumalt kompostida, ka põletamine ei tule linnades tihti kõne alla.

Jäätmed on sorditud siis, kui omavalitsus on sätestanud jäätme-eeskirjas selged sortimismääruse kohased nõuded, taganud nende nõuete täitmiseks vajalike konteinerite paigalduse ja järelevalve. Loomulikult tuleb kohalikust omavalitsusest küsida sortimise ja liigitikogumise kohta lisateavet.Peeter Eek, keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet