Eesti Looduse fotovõistlus
2008/8   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Sõnumid EL 2008/8

LIFE+ programmi keskkonnaprojektidele saab nüüd raha küsida
p>Foto (LIFE): Aastatel 2001–2006 sai Eesti LIFE programmist 17 projektile toetusi üle 140 miljoni krooni eest. Üks LIFE-Nature projekt edendas Hiiumaal Kõpu poolsaare Nature-alade kaitsekorraldust (Foto: Toomas Jüriado)


15.

 • Loe lähemalt...

 • Eesti õpilased olid olümpiaadidel taas edukad
  Tartu ülikooli (TÜ) teaduskooli kasvandikud tulid rahvusvahelistelt bioloogia-, keemia-, matemaatika- ja füüsikaolümpiaadidelt tagasi medalitega: kokku toodi Eestisse neli hõbe- ja seitse pronksmedalit.

  12.−21. juulini Budapestis peetud 40.

 • Loe lähemalt...

 • Viljandi, avastamata aare
  Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse konkursi “Eesti avastamata aarded” võitjaks osutus Viljandi. Teise koha pälvis Avinurme ja kolmanda Põlvamaa.
 • Loe lähemalt...

 • Linna liikumiskeskkonna arendamise uued suunad
  Europarlament (EP) võttis juuli alguses vastu raporti, milles märgitakse, et linnalise liikumiskeskkonnaga seotud uue mõtlemise ja uuenduslike käsitusviiside järele on suur vajadus, sest linnatransport mõjutab suuresti kliimamuutusi, saastet ja keskkonnaprobleeme.

  Raportis nõutakse konkreetseid Euroopa standardimis- ja ühtlustamiseeskirju ja/või juhiseid näiteks roheliste tsoonide, teemaksude ja transpordi koostalitlusvõime kohta, samuti selle kohta, kuidas saavad liigelda puuetega ja eakad inimesed, väikelastega isikud ja vaesed. Otsused tuleb teha siiski kohalikul tasandil.

  Raporti kinnitusel on vaja soodustada heade kogemuste vahetust sellistes valdkondades nagu mitmeliigilise transpordi ja liikuvuslahenduste rakendus (maantee-, raudtee- ja veetransport); ühendatud pileti- ja maksusüsteemid, mis lihtsustavad eri transpordiliikide kombineeritud kasutusvõimalusi; säästvad transporditeenused, tagamaks turistide liikuvust linnades ja lähipiirkondades.

  Raportis leitakse, et Euroopa Liit saab oluliselt kaasa aidata reisijate ja kauba linnatranspordi meetmete rahastamisel, näiteks tõukefondi ja ühtekuuluvusfondi summadest, ning kutsutakse komisjoni üles oma vastutust sellel alal tõsiselt võtma.

 • Loe lähemalt...

 • Soomlased hakkavad tootma odavat bioaktiivset paberit
  Soome tehnilise uurimiskeskuse VTT eestvõttel töötatakse välja meetodeid, tootmaks hulgi ja odavalt bioaktiivseid pabertooteid.

  Bioaktiivne paber on selline paber, millele on seotud funktsionaalsed struktuuriüksused, mis annavad valikulisi reaktsioone teatud biomolekulide, näiteks ensüümide või antikehadega. Niiviisi on võimalik valmistada filtritele ja toidupakendeile indikaatoreid või sensoreid, samuti lihtsaid diagnostikavahendeid.

 • Loe lähemalt...

 • Jeemen sai rahvuslinnu, -looma, -puu ja -taime
  Jeemeni ministrite nõukogu kinnitas riigi rahvuslinnuks piimalillevindi (Rhynchostruthus socotranus, fotol), rahvusloomaks leopardi araabia alamliigi Panthera pardus nimr, rahvuspuuks draakonipuu (Dracaena cinnabari) ja rahvustaimeks aaloeliigi Aloe irafensis.
 • Loe lähemalt...

 • WWW.NISSAN-GLOBAL.COM
  Nissani Barcelonas asuv tehas kulutab sel aastal tänu uuele taaskasutusprotsessile 21,6 miljonit liitrit ehk umbes viiendiku vett vähem kui varem.
  Tegemist on osaga Nissani keskkonnaprogrammist “Nissan Green Program 2010”, mille siht on vähendada ülemaailmse kompanii mõju keskkonnale kõigis tootmispaikades; esimeses järjekorras kärbitakse süsihappegaasi heidet.
  Enne suunati värvimise eel autokerepesuks kasutatud vesi esmaseisse puhastusseadmeisse ja sealt edasi linna reoveepuhastisse, siis nüüd filtreeritakse iga päev umbes 900 autokere pesuks vajalik vesi ja kasutatakse seda veel kord, hoides nõnda vett kokku. Niiviisi väheneb tunni jooksul puhastusseadmeisse saadetava vee kogus 4000 liitri võrra.
 • Loe lähemalt...

 • Aafrika flamingodel rasked ajad
  Lõuna-Aafrika linnukaitsjad on mures Sol Plaatje omavalitsuse arendusplaanide pärast Põhja-Kapimaa keskuse Kimberley lähistel. Sealsel tehissaarel Kamfers Dam pesitseb riigi ainus väikeflamingo (Phoeniconaias minor) asurkond, nüüd on aga elamuehituskavad ja rikkis veepuhastusseadmed seadnud selle tuleviku suured ohtu.
  Tänavu koorus tehissaarel uskumatult palju flamingotibusid: koguni 9000.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012

  Loe Uudistajat
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet