Eesti Looduse fotovõistlus
2009/8   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Veebivalvur EL 2009/8
Enamikku saasteaineid on õhus varasemast vähem

Keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskusel (ITK) on valminud kaks ülevaadet õhukvaliteedi kohta, mis keskenduvad õhku eraldunud saasteainete heitele.
“1990.–2007. aastal õhku eraldunud saasteainete heitkogused paiksetest ja hajussaasteallikatest Eestis” on e-väljaanne, mille esimeses pooles antakse ülevaade paiksetest ja hajussaasteallikatest õhku paisatud heitkogustest, teises osas keskendutakse liikuvatest saasteallikatest tekkinud heitele.

Ülevaatest selgub, et võrreldes 1990. aastaga on 2007. aastaks vähenenud kõigi analüüsitud saasteainete heide, peamiselt majanduse ja omandisuhete ümberkorralduste tõttu pärast Eesti taasiseseisvumist. Samuti on heide vähenenud, sest karmistunud on keskkonnaõigusaktid.

Teine ülevaade “Õhku eraldunud saasteainete heitkogused paiksetest saasteallikatest aastail 2004–2007” on keskendunud lühemale perioodile, analüüsides vääveldioksiidi, tahkete osakeste, lenduvate orgaaniliste ühendite, lämmastikoksiidide, süsinikoksiidide ja raskmetallide heidet. Väljaanne sisaldab ettevõtetes põletatud kütuste analüüsi, samuti kokkuvõtet lahustite ja lahusteid sisaldavate kemikaalide tarvitusest.
Ülevaade on koostatud välisõhku saastavate ettevõtete iga-aastaste aruannete põhjal ning pakub teavet ainult paiksete saasteallikate kohta.
Kõrvutades 2003. aastaga, on 2007. aastaks vähenenud kõigi analüüsitud saasteainete heitkogused peale CO, mis on jäänud samale tasemele, ja raskmetallide, mille kogus on suurenenud 10%. Enamjaolt pärinevad saasteained Ida-Virumaalt ja Harjumaalt, neis maakondades on ka kõige rohkem ettevõtteid.
Väljaanded on saadaval veebilehel http://www.keskkonnainfo.eeITK
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet