Eesti Looduse fotov�istlus
2010/5   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2010/5
Kalade kudeajal kehtivad pgikeelud

Keskkonnaministeerium tuletab kalastajatele meelde, et kevadisel kudeajal on mnede kalaliikide pk keelatud.
Niteks on haugi keelatud pda Peipsi, Lmmi- ja Pihkva jrves kuni 15. maini. Teistes siseveekogudes, vlja arvatud Vrtsjrves, kestab haugipgikeeld 10. maini, Vrtsjrves ja meres 30. aprillini.
Koha ei tohi Peipsi, Lmmi- ega Pihkva jrves pda alates 15. maist kuni 15. juunini, teistes siseveekogudes jvabast veest 15. aprillist kuni 15. juunini. Kevadine vimmapgikeeld kehtib vaid Kunda, Selja, Loobu, Valgeje, Jgala, Pirita, Vna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajgedega), Paadremaa, Audru, Prnu, Sauga ja Reiu jes alates 10. maist kuni 20. juunini.
Latikapgi keeluajaks Peipsi, Lmmi- ja Pihkva jrves on ajavahemik 15. mai kuni 15. juuni, teistes siseveekogudes 1. maist kuni 20. juunini. Latika puhul on keeluajal tema pk siiski lubatud lihtksingega Peipsi, Lmmi- ja Pihkva jrves ning lihtksinge, ksinge ja phjangega teistes siseveekogudes. Vrtsjrves latikapgi keeluaega ei ole.
Lestapgikeeld Soome lahel kehtib alates 15. veebruarist kuni 31. maini ning teistel merealadel 15. veebruarist 15. maini.
Keskkonnaministeerium soovitab alati enne kalastama minekut tutvuda kehtivate kalapgipiirangutega. Kalapgieeskiri on kttesaadav ka keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressil http://www.envir.ee/2111.Keskkonnaministeerium
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012