Eesti Looduse fotov�istlus
2010/5   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2010/5
SEI uuring: usaldamatus prsib sstvat arengut

Sstva Eesti instituut SEI-Tallinn tegi veebruaris ja mrtsis ksitluse keskkonnamju hindamise praktika ja asjaosaliste ootuste kohta. Uuringu tulemuste phjal on viie aasta tagused probleemid jnud psima: ka siis kritiseeriti osaliste rollide ebamrasust, menetluse halba kvaliteeti ja jrelduste subjektiivsust.
Ksitluse tulemustest kumab lbi asjaosaliste rahulolematus keskkonnamju hindamise ja selle tulemustega. Paljud vastajad pole rahul teiste osalejate pdevuse ja erapoolikusega ning sellega, kuidas asjad on korraldatud. Enim rahuolematust tekitab otsustaja tegevus vi tegevusetus. Otsustajale pannakse sks ebapdevust keskkonnavaldkonnas, erapoolikust (arendaja huvide eelistamist) ning oskamatust protsessi juhtida ja asju korraldada. Suur osa vastajatest peab eksperti erapoolikuks; otsustaja nrkus ja eksperdi erapoolikus on phjused, miks avalikud huvid ei ole kaalule pandud vrdselt erahuvidega ja miks paljudel juhtudel eelistatakse majanduslikku kasu mittemajanduslikele vrtustele. Ka keskkonnamju hindamise jrelevalvajas soovitakse nha rohkem avalike huvide kaitsjat ja protsessis aktiivset osalejat kui ainult dokumentide kontrollijat. Huvirhmi peavad teised asjaosalised ebakompetentseteks, kes protsessi pigem pidurdavad.
Selleks, et arendada sstvat arengut, tuleks taastada usaldus keskkonnamju hindamise osaliste vahel. Usalduse taastamiseks tuleks thustada avalike huvide kaitse tagamise mehhanisme, suurendada asjaosaliste pdevust keskkonnamju hindamise menetluses ja parandada hindamise kvaliteeti.
Uuringu aruanne on tismahus kttesaadav aadressil: http://www.seit.ee/failid/676.pdf.SEI Tallinn
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012