Eesti Looduse fotov�istlus
2011/05   Eesti Looduse
   viktoriin
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Lahemaa looduskaitse EL 2011/05
Kaitsekord ja piirangud

Lahemaa rahvuspark kui Eesti suurim kaitseala jb kahe maakonna territooriumile. Rahvuspargi lneosa asub Harjumaal Kuusalu vallas ja idaosa Lne-Virumaal peamiselt Vihula, aga vhesel mral ka Kadrina vallas.

Rahvuspargi pindala on 72 504 hektarit, millest 25 090 hektarit on mereala. Praeguse kaitse-eeskirja jrgi loodi Lahemaa rahvuspark Phja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuriprandi, sealhulgas kossteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse silitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks (RT I 1997, 45, 728). Kogu Lahemaa rahvuspargi territoorium kuulub Natura 2000 vrgustikku nii linnu- kui ka loodusalana.

Vga vike osa, ainult 0,1% kogu rahvuspargi territooriumist, on tsoneeritud loodusreservaadi vndisse. Lahemaa idaosas asuvates 33 hektari suuruses Esku loodusreservaadis ja 42-hektarises Remnispea loodusreservaadis leidub puutumatuid aru- ja soometsi ning madalsoid. Sel alal lastakse loodusel areneda omasoodu, mistttu on loodusreservaadis keelatud igasugune inimtegevus, kaasa arvatud inimeste viibimine.
Kaitsealal on 22 sihtkaitsevndit, mis hlmavad 18% Lahemaa kogupindalast. ldjuhul on sihtkaitsevndite kaitse-eesmrk mittesekkumine looduslikesse protsessidesse. Poollooduslike koosluste alal on soovitatav hooldada rohumaid niitmise vi loomade karjatamise teel.
Suurimad sihtkaitsevndid on Lahemaa rahvuspargis vanade loodusmetsade rohkuse poolest vrtuslikud Juminda-Suurekrve ja KoljakuOandu ning Loobu ja Valgeje valgalale jvate suurte rabalaamadega ValgejeLaukasoo. Loodusreservaatidest ja sihtkaitsevnditest vljapoole jv ala kuulub hte Lahemaa piiranguvndisse. Piiranguvndis on lubatud kaitseala seisundit mittekahjustav majandustegevus ja loodusvarade kasutamine.

Lahemaa rahvuspargi klastajatel tuleb meeles pidada, et telkida ja lket teha tohib ainult selleks ette valmistatud ja thistatud kohtades. Mootorsidukitega on lubatud liigelda ainult teedel ning jalgratastega teedel ja radadel; keelatud on sita maastikusidukiga. le 50 osalejaga rahvaritusi ei vi korraldada vljaspool selleks ette nhtud kohti. Liikumispiirangud aitavad kaitsta ja silitada rahvuspargi loodusvrtusi, sealhulgas vrtuslikke tallamisrnu taimekooslusi ning inimpelglikke loomaliike.
Veelindude pesitsusperioodil 1. aprillist kuni 15. juulini on kehtestatud liikumispiirangud Eru lahe loodudel paiknevas Kasispea sihtkaitsevndis ning Koolime lahes Ulkkari ja lvi sihtkaitsevndis.
Kaitsealal on lubatud korjata marju, seeni ja muid metsasaadusi (RT I 1997, 45, 728). See vib Kesk-Euroopast tulevale klalisele llatav tunduda.
Kaitsealal kehtivad piirangud tulenevad looduskaitseseadusest ja Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirjast. Praegu kehtib Lahemaal 1997. aastal kinnitatud kaitse-eeskiri. Keskkonnaamet on koostanud Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja uue eelnu, mille esimene avalik vljapanek oli 18. jaanuarist kuni 31. aprillini 2010. aastal. Avaliku vljapaneku kigus tehtud ettepanekud on lbi vaadatud ja parandused eelnus tehtud. Teine kaitse-eeskirja avalik vljapanek on planeeritud 2011. aasta suve lppu. Seejrel tuleb uus kaitse-eeskiri keskkonnaministeeriumis kinnitada.

Riina Kotter (1973) on keskkonnaameti Viru regiooni kaitse planeerimise spetsialist.Riina Kotter
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012