Eesti Looduse fotovõistlus
2011/06-07   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Ajalugu EL 2011/06-07
Eesti Loodus

75 aastat tagasi

Liiv-osja toiteväärtuse efektsus oleneb osjades leiduvaist ja loomaorganismi poolt väga kergesti omandatavaist süsihüdraat-ühenditest, võib-olla ka rohke tuhaaine hulgast. Liiv-osja kasvatavad sooniidud, mida Eestis väiksemal ulatusel leidub kõikjal, on loomulikult kadule määratud ja vaevalt oleks mõtet seda taime karjamaataimena propageerima hakata, nagu tehakse praegu Siberi erinevais primitiivsemais oludes. Küll aga tuleks meilgi arvestada taime aastaaegadest tingitud suurt toiteväärtust, ning liiv-osja alasid kasustada näit. kevadel karjatamiseks. See küsimus on oma iseloomult puht-rakenduslik ning vajaks sellelt seisukohalt vastavalt selgitust. [Karl Eichwald: Ühest osjade kasustamise võimalusest, 1936]

50 aastat tagasi

Samal ajal on üleliidulistel nõupidamistel ja ka äsjasel arutelul Riiklikus Plaanikomisjonis peetud meie vabariigis üheks puuduseks looduse ja looduslike ressursside kaitsega tegelevate riiklike asutuste ning organisatsioonide killustatust. Meil puudub veel selline tugev ühtne loodusrikkuste kaitsega tervikuna tegelev keskorgan, nagu on olemas näiteks Valgevene NSV ja Leedu NSV Ministrite Nõukogu juures. Nimetatud küsimuse lahendamine vajab suuremat operatiivsust. [Jaan Eilart: Looduskaitse meie ajal, 1961]

25 aastat tagasi

Looduses kehtivad omad seadused. Põllumees ei lähe loodusega pahuksisse, kui ta neid seadusi tunneb ja arvestab. See aga ei tähenda, et ta peaks haritava maa tasakaalustamiseks jätma põldude vahele täiesti puutumatu loodusega saarekesi. Haritava maa pingeid leevendavad hästi ka looduslikud heina- ja karjamaad, mille traditsioonikohane kasutamine on üksiti ainus võimalus nende säilitamiseks meie maastikupildis. Loopealsed ja niidud ning rohkem või vähem soostunud alad sobivad karjatamiseks ja heina varumiseks väheste loomade tarvis. Ka pärast mõõdukat melioratsiooni ning majanduslikult väärtuslikumate heintaimede viimist neisse kooslustesse kompenseerivad nad üsnagi hästi intensiivpõllumajanduse ja eriti tööstuse koormust looduskeskkonnale. [Vello Lind: Põllumajandus on looduse majandamine, 1986]Eesti Loodus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet