Eesti Looduse fotov�istlus
2011/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2011/12
Hiie sber on Jaanus Hiis

Maavalla koda kuulutas 19. novembril Tartus Eesti kirjandusmuuseumis tnavuseks hiie sbraks Jelhtme kihelkonna Saha klavanema Jaanus Hiie, kelle eestvedamisel toodi avalikkuse ette ning peatati tnavu kevadel Maardu hiiemetsas tehtud lageraie. Kohalike elanike muret esindav Jaanus Hiis prdus raie peatamiseks ametkondade poole ning sealt abi saamata teavitas ajakirjandust, Tartu likooli ning Maavalla koda. Haruldase sanglepikust hiie suurema rste hoidis ra Jaanus Hiie kiire, lbimeldud ja sihikindel tegutsemine.

Hiie sbra aunimetuse eesmrk on tunnustada looduslike phapaikade hoidjaid ning vrtustada phapaikade hoidmist, tnavu anti see tiitel neljandat korda.
htlasi tnati tunnustamissndmusel asutusi, vljaandeid ning inimesi, kes on looduslike phapaikade uurimisele, tutvustamisele ja hoidmisele suuresti kaasa aidanud.
Hiie ve sndmusel kuulutati vlja kuvavistluse Maavalla hiied 10224 vitjad. Peaauhinna plvis Tartu likooli farmaatsia instituudi dotsendi Ain Raali lesvte Palivere hiiepuuvalvurid. Noorte peaauhinna sai Tartu kesklinna kooli 7. klassi pilane Kiur Kaasik Saula Siniallika pildi eest. Kokku anti 15 auhinda, mille hulgas olid ka ajaloolise Vromaa, Virumaa, saarte ning muinsuskaitseameti eriauhinnad.
Vt. kiki vidufotosid www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4503&op=lugu.Maavalla koda
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012