Eesti Looduse fotov�istlus
2012/01   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Snumid EL 2012/01
Ligi sajal ettevtjal pole pakendiaruandlus korras

Detsembri alguses saatis maksu- ja tolliamet (MTA) koosts keskkonnainspektsiooniga vlja mrgukirja 90 ettevtjale, kelle suhtes on tekkinud kahtlus, et nad ei ole pakendiseadusega ette nhtud kohustusi korrektselt titnud. Ettevtjad peavad riiklikule pakendiregistrile ning MTA-le esitatud andmed le kontrollima ja vajaduse korral parandused tegema.
Tegemist on eri valdkondade ettevtjatega, kes ei ole pakendijtmete taaskasutuse kohustust akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile le andnud ning pakendiregistris puuduvad andmed, et ettevte tegeleks sellega iseseisvalt. Kirja saajate hulgas oli ka ettevtteid, mis kll tegelevad taaskasutusega, kuid nende deklareeritud andmed ei ole jrelevalveasutuste arvates usaldusvrsed.
Mullu aprillis said samalaadse kirja 119 pakendiettevtjat, kellest 63 ettevtet astusid reaalseid samme: firmad esitasid aruande ja deklaratsioone ning hakkasid taaskasutamisega tegelema kas iseseisvalt vi siis taaskasutusorganisatsiooni abiga.
2011. aastal alustas MTA 20 pakendiaktsiisi valdkonna alast kontrolli, neist 12 on tnaseks juba lpetatud. Kontrollide kigus on kokku mratud 82 000 eurot trahvi ning riigieelarvesse on pakendiaktsiisi laekunud 161 000 eurot, mis on viis korda enam kui planeeriti. On hea meel tdeda, et paljud mrgukirja saanud ettevtted on oma kitumist muutnud ning aru saanud pakendijtmete kogumise vajadusest, kommenteeris MTA kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik.
Seaduse jrgi peavad ettevtjad, kes lasevad Eestis turule pakendatud kaupa, pidama pakendijtmete le arvestust, esitama andmed riiklikule pakendiregistrile ja maksma pakendiaktsiisi. Sellest on vabastatud pakendiettevtjad, kes ise vi taaskasutusorganisatsioonide abil tidavad pakendijtmete taaskasutuse mrasid. Vt. lhemalt http://www.taaratark.ee/?structure=004.Keskkonnainspektsioon/MTA
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012