Eesti Looduse fotovõistlus
2012/01   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Sõnumid EL 2012/01
Ligi sajal ettevõtjal pole pakendiaruandlus korras

Detsembri alguses saatis maksu- ja tolliamet (MTA) koostöös keskkonnainspektsiooniga välja märgukirja 90 ettevõtjale, kelle suhtes on tekkinud kahtlus, et nad ei ole pakendiseadusega ette nähtud kohustusi korrektselt täitnud. Ettevõtjad peavad riiklikule pakendiregistrile ning MTA-le esitatud andmed üle kontrollima ja vajaduse korral parandused tegema.
Tegemist on eri valdkondade ettevõtjatega, kes ei ole pakendijäätmete taaskasutuse kohustust akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile üle andnud ning pakendiregistris puuduvad andmed, et ettevõte tegeleks sellega iseseisvalt. Kirja saajate hulgas oli ka ettevõtteid, mis küll tegelevad taaskasutusega, kuid nende deklareeritud andmed ei ole järelevalveasutuste arvates usaldusväärsed.
Mullu aprillis said samalaadse kirja 119 pakendiettevõtjat, kellest 63 ettevõtet astusid reaalseid samme: firmad esitasid aruande ja deklaratsioone ning hakkasid taaskasutamisega tegelema kas iseseisvalt või siis taaskasutusorganisatsiooni abiga.
„2011. aastal alustas MTA 20 pakendiaktsiisi valdkonna alast kontrolli, neist 12 on tänaseks juba lõpetatud. Kontrollide käigus on kokku määratud 82 000 eurot trahvi ning riigieelarvesse on pakendiaktsiisi laekunud 161 000 eurot, mis on viis korda enam kui planeeriti. On hea meel tõdeda, et paljud märgukirja saanud ettevõtted on oma käitumist muutnud ning aru saanud pakendijäätmete kogumise vajadusest,” kommenteeris MTA kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik.
Seaduse järgi peavad ettevõtjad, kes lasevad Eestis turule pakendatud kaupa, pidama pakendijäätmete üle arvestust, esitama andmed riiklikule pakendiregistrile ja maksma pakendiaktsiisi. Sellest on vabastatud pakendiettevõtjad, kes ise või taaskasutusorganisatsioonide abil täidavad pakendijäätmete taaskasutuse määrasid. Vt. lähemalt http://www.taaratark.ee/?structure=004.Keskkonnainspektsioon/MTA
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet