Eesti Looduse fotovõistlus
2012/01   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
EL küsib EL 2012/01
Milline on meie koolide vajadus kivimite õppekollektsioonide järele?

Geoloogiat käsitletakse põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas loodusõpetuse ning geograafia osana. Õppekava järgi peaksid kursuse läbinud õpilased muu hulgas tundma geoloogilisi protsesse, kirjeldama põhijoontes Eesti geoloogilist ehitust ning ühtlasi suutma eristada peamisi setteid ja kivimeid. Õpetajate sõnul on lapsed küll geoloogiast huvitatud, kuid ainuüksi raamatute ning internetis leiduvate õppematerjalide abil on geoloogilisi, nagu ka teisi loodusteaduslikke teemasid keeruline õpilastele selgeks teha.
Praktilisi õppevahendeid geoloogiateemade õpetamiseks on paraku napilt. Paljudes koolides on küll olemas OÜ Geotraili valmistatud õppekollektsioonid Eestis leiduvate kivimite kohta ning mitmel pool kasutatakse ikka veel vanu nõukogudeaegseid õppevahendeid, kuid õppekogude puudus ja/või vähesus on õpetajate sõnul siiski tõsine kitsaskoht.
Selle probleemi leevendamiseks valmis 2011. aasta lõpul Tallinna tehnikaülikooli geoloogia instituudis keskkonnainvesteeringute keskuse toel Eesti kivimite ja maavarade õppekollektsioon. See sisaldab 12 näidispala: tard- ja moondekivimitest graniit, amfiboliit, gneiss ning settekivimitest sinisavi, fosforiit, graptoliitargilliit, kukersiit (põlevkivi), lubjakivi (Lasnamäe ehituspaas), purdlubjakivi („Vasalemma marmor”), karplubjakivi (Borealis-lubjakivi), dolokivi ja liivakivi.
Õppekollektsiooni juurde kuulub lisamaterjal: ülevaade Eesti ala geoloogilisest ehitusest, kivimipalade lühitutvustused, töölehed õpilastele ning juhendmaterjal õpetajatele (vt. www.geoeducation.info/oppekollektsioonid).
Esialgu valmistati 50 komplekti, kuid juba kuu jooksul oli selge, et õpetajate huvi ja koolide vajadus on palju suurem. Loodetavasti õnnestub kollektsioone edaspidi juurde teha ning ühtlasi laiendada valikut õppekavas käsitletud setete kohta (liiv, kruus, moreen jne.).
Õppekollektsioonide koostamine on siiski vaid üks osa geoteaduslikust loodusharidusest, millega on viimastel aastatel tegeletud nii Tallinnas kui ka Tartus. TTÜ geoloogia instituut ja Tartu ülikooli geoloogiamuuseum on korraldanud õppepäevi õpilastele ja õpetajatele, põhjalikult ajakohastatakse TÜ geoloogiamuuseumi väljapanekut, Pärnumaal ehitatakse aga TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskust.Ursula Toom, TTÜ geoloogia instituudi peavarahoidja
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet