Eesti Looduse fotovõistlus
2012/05   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Sõnumid EL 2012/05

Peipsi järve seisund on halvenenud
23. aprillil kaitses Kätlin Blank Eesti maaülikooli (EMÜ) põllumajandus- ja keskkonnainstituudis väitekirja „Füto- ja zooplanktoni dünaamika ja nende omavahelised suhted kui Peipsi järve seisundi indikaatorid” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks hüdrobioloogia erialal.
„Peipsi järve seisund vajab kiiret parandamist, kuid selle teeb keeruliseks järve paiknemine kahe riigi territooriumil.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa Kohus jättis Eestile soodsa kasvuhoonegaaside otsuse jõusse
  29. märtsil kuulutas Euroopa Kohus oma otsuse nn.
 • Loe lähemalt...

 • Keskkonnaamet rajab Räpinasse jäätmeklassi
  Keskkonnaamet rajab Räpinasse jäätmeklassi, mis võimaldab õpetada tänapäevase jäätmekäitluse põhitõdesid. Põlvamaa keskkonnamajas saab tulevikus tervikliku ülevaate jäätmekäitluse põhiprotsessidest: jäätmete tekkest ja sortimisest, kogumisest ja veost, materjalikasutusest, biokäitlusest, põletamisest ja ladestamisest.
  Ajakohases õppeklassis toetavad praktilist õppetööd videoklipid, kätt on võimalik harjutada nii prügi sortimise mängudes kui ka arvutiprogrammi abil kompostimist matkides.
 • Loe lähemalt...

 • Aasta lindude margiseeria sai jälle järje
  Eesti Post andis 19. aprillil käibele 45-sendise margi ühega tänavustest aasta lindudest: väiketülliga.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa kodanikud: veeprobleemid nõuavad lahendust
  Euroopa Komisjoni teatel leiab Eurobaromeetri uuringu järgi peaaegu kolmveerand Euroopa kodanikest, et EL peaks leidma lisameetmeid, lahendamaks veeprobleeme Euroopas.
  Uuring korraldati kõigis EL liikmesriikides. 68% vastanuist leidis, et veeprobleemid on tõsised: nii vee kvaliteet kui ka kättesaadavus.
 • Loe lähemalt...

 • Konnad on teravdatud tähelepanu all ka mujal maailmas
  Kui Eestis algatas Eestimaa looduse fond konnatalgud, kus vapralt osales hulk vabatahtlikke, kes päästsid autorataste alt tuhandeid kahepaikseid, siis rahvusvahelises mastaabis oli 28. aprillil IV konnapäästepäev (Save the Frogs Day), mida korraldab USA kahepaiksete kaitse organisatsioon „Save the Frogs!”.
  Korraldajate kinnitusel oli see kõigi aegade suurim kahepaiksete tundmaõppimisele ja kaitsele pühendatud üritus planeedi ajaloos.
 • Loe lähemalt...

 • Pool maailma loodusele tähtsaimatest aladest on praegu kaitseta
  Maailma riikide valitsused on kohustunud suurendama 2020. aastaks kaitsealust pinda, et pidurdada elurikkuse hävingut.
 • Loe lähemalt...

 • Ameeriklased püüavad suurendada tootjate vastutust
  Kolm USA tootehoolde organisatsiooni, Product Stewardship Institute (PPI; tootehoolde instituut), Product Policy Institute (tootepoliitika instituut) ja California Product Stewardship Council (California tootehoolde nõukogu) leppisid hiljuti kokku põhilistes tootehoolde reeglites.
  See on järjekordne märk USA-s üha süvenevast soovist panna vastutus kasutusest kõrvale jäävate toodete ja pakendite eest maksumaksjate asemel nende õlule, kes on kaupu kavandanud, tootnud ja müünud. Viimase aastakümne jooksul on vastu võetud kümneid määrusi ja osariikide seadusi, mille siht on vähendada toodete keskkonnamõju kogu käitustsükli vältel.
  Muu hulgas kooskõlastasid kõnealused organisatsioonid terminite product stewardship (tootehoole) ja extended producer responsibility (laiendatud tootjavastutus) tähenduse ja viisid selle vastavusse rahvusvaheliselt omaks võetud sisuga, peegeldades siiski ka neid edusamme, mida tootehoolde liikumine on Ühendriikides viimase kümne aastaga saavutanud.
 • Loe lähemalt...

 • Ungarlased asusid võitlusse linnuvastaste kuritegudega
  Ungari linnukaitseorganisatioon MME alustas koos kaheksa koostööpartneriga LIFE+ projekti, mis keskendub linnuroimadele Ungaris; esmajoones püütakse aidata ohustatud kääpakotkast.
  Enamasti kuuleme lindude suhtes sooritatud pahategudest Vahemere maades, kus neid küll lastakse, mürgitatakse ja püütakse, küll müüakse-ostetakse. Paraku on aga ka Ungaris viimase 13 aasta jooksul teada üle tuhande juhtumi, kui kaitsealuseid linde, sealhulgas merikotkaid, stepipistrikke ja hiireviusid on mürgitatud.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa Liit toetab „rohelisema” laevakütuse algatust
  Euroopa Liit rahastab peaaegu 2,5 miljoni euroga uuringut, millega tehakse eeltööd, et töötada lõpuks välja veeldatud maagaasi tankimise taristu Läänemere piirkonnas. Uuring hõlmab Taani, Läti, Rootsi, Soome, Eesti ja Poola sadamaid.
  Üleeuroopalise transpordivõrgu TEN-T loomise raames 2011.
 • Loe lähemalt...

 • Euroopa e-rämps ohustab Aafrikat
  Šveitsi materjaliteaduse ja tehnoloogia föderaallaboratoorium EMPA on koostöös kohalike ekspertidega lõpetanud ulatusliku uuringu kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete sisseveo kohta viide Lääne-Aafrika riiki: Benini, Côte d’Ivoire’i, Ghanasse, Libeeriasse ja Nigeeriasse. Uuringu siht on aidata ÜRO keskkonnaprogrammil UNEP välja töötada nende riikide e-jäätmete strateegia.
  Kõrgtehnoloogilisi seadmeid on Aafrikas muu maailmaga võrreldes palju vähem, aga nende kasutus kasvab kiiresti.
 • Loe lähemalt...

 • Keskkonnahariduskeskuse meeleolukas sünnipäevanädal
  Tartu keskkonnahariduse keskus (TKKHK) tähistas 8. aprillil kümnendat sünnipäeva ja kutsus sel puhul rohkesti külalisi: 6.–12.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012

  Loe Uudistajat
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet