Eesti Looduse fotovõistlus
01/2002   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

SÕNUMID EL 01/2002

Värvuke ülendati aasta linnuks.
2002. aasta linnu au Eestis jagavad kaks liiki – põld-varblane ja koduvarblane.
 • Loe lähemalt...

 • Sõnastikumüük toetas loodushoidu.
  Mitmekeelse keskkonnasõnastiku “EnDic-2000 ” müügist saadud 90 000 krooni kanti sihtannetusena Emajõe Suursoo kaitsealatarbeks keskkonnaministeeriumi arvele.

  Aastatepikkuse töö tulemusena ilmus mitmekeelne keskkonnasõnastik “EnDic-2000 ” ((vt.
 • Loe lähemalt...

 • Norra valitsus töötab vastu Kyoto protokollile.
  Maailma Looduse Fond (WWF)kutsub Norra parlamenti üles panema veto valitsuse ettepanekule subsideerida Norra kivisöekaevanduste laiendamist Teravmägedel. Loodusele tekitatava otsese kahju kõrval satuks söetootmise kasv selgesse vastuollu ka Kyotoprotokolliga.
 • Loe lähemalt...

 • Soovin osta liblikanimetust.
  Tallinnas Eesti loodusmuuseumis 27.jaanuarini lahti olnud putukanäitusel oli võimalik 15 000 krooni eest osta Ecuadorist leitud uue liblikaliigi “ristimisõigus ”.Selle lunastas Läänemaa Oru kool ja liblikas sai nimeks Oospila orula.

  Fondinäitusel “Maailma putukad” väljas olnud umbes 2000 liiki moodustavad kogu putukariigi mitmekesisusest kaduvväikese osa.
 • Loe lähemalt...

 • Veevajak viib toidu laualt.
  Ameerika põllumajandusministeeriumi andmeil oli aasta 2001 järjestikku teine, kus maailma teravilja kogusaak jäi veenappusetõttu alla ennustatavale tarbimisele.

  Kui aastal 2000 oli vilja puudujääk 34 miljonit tonni, siis mullu juba 54 miljonit tonni: saaki oli 1 841 000 tonni, oodatav tarbi-misvajadus
  aga 1 895 000.
 • Loe lähemalt...

 • Taastuv energia kosub.
  Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) raport annab teada, millised asjaolud soodustavad, millised aga takistavad taastuva energia projektide edenemist.

  Oktoobris 2001 vastu võetud Euroopa Liidu taastuva energia direktiiv kohustab majandusühendust aastal 2010 tootma 12% koguenergiast (soojus + elekter) ja 22,1% elektrist “roheliselt”.
 • Loe lähemalt...

 • Aasta 2001 - soojatabeli teine.
  Mulluse kümne esimese kuu temperatuurid viitavad,et ilmselt sai aastast 2001 kõige soojemate aastate reas teine 1998. aasta järel.
 • Loe lähemalt...

 • Roheline energia toetab keskkonnaharidust.
  ELFi ja rohelise energia keskkonnahariduslike väikeprojektide konkursile saabus 56 projektitaotlust üle Eesti. Îürii otsustas toetada 13 projekti, kogusummas 24 795 krooni.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012

  Loe Uudistajat
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet