Eesti Looduse fotovõistlus
05/2002   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
UUS EL 05/2002
Natura-alade esmavalik tehtud

Meelis Lokk
1. aprilliks sai keskkon-naministeerium valmis Euroopa Liidu loodus- ja linnuhoiualade võrgustiku Natura 2000 alade esialgse valiku.

Igasse maakonna keskkonnateenistusse ja omavalitsusse riputatakse kuuks ajaks üles tulevaste Natura-alade kaardid, kus nendega tutvuma ja neid kommenteerima on oodatud nii maaomanikud kui ka teised asjast huvitatud.

Natura 2000 alade keskne osa on praegused kaitsealad. Kui kaitsealad ei kata Euroopa Liidu kaitset nõudvaid liike ja elupaigatüüpe piisavalt, tuleb juurde leida alasid ka väljaspool kaitsealasid. Osa neist hakkab paiknema eramaadel. Milliseks kujunevad lõplikud Natura-alad, selgub lisavälitööde ja läbirääkimiste käigus.

Eesti üle 300 kaitseala, mis asutatud metsade, soode, rohumaade ja teiste koosluste, liikide kasvukohtade ja elupaikade kaitseks, on olulised ka Euroopa jaoks: on ju loodus meil võrreldes Lääne-Euroopaga palju paremini säilinud. Natura 2000 võrgustiku jaoks pole enamasti uusi range režiimiga kaitsealasid moodustada vaja. Olulisem on jälgida, et neile elupaigatüüpidele ja liikidele, kelle kaitseks on ala loodud, tagataks tõesti soodsaimad tingimused.

Looduskaitseosakonna juhataja Hanno Zingel rõhutab, et kui Natura-võrgustikuga tuleb looduskaitse eesmärgil liita eramaid, ei tehta seda ilma maaomanikuga läbi rääkimata ja kaitsekorraldustingimustes kokku leppimata.

Mingi ala kuulumine Natura-võrgustikku ei tähenda veel majandustegevuse keelamist. Üldjuhul tähendab see, et looduskasutus on endiselt lubatud või lausa soositud: näiteks toetab riik rannaniitude hooldamist.

Ka marjulistele-seenelistele, lihtsalt loodusenautijatele ning jahimeestele ei muutu võrgustiku loomisega suurt midagi. Kehtima jäävad küll näiteks jahikeelud, kuid uusi keelde tuleb vältida. Võrgustiku loomine on pigem kasulik, sest aitab säilitada marjamaid ja ulukite elupaiku.

Sama kehtib harrastuskalastajate ja üldjuhul ka kutseliste kalurite kohta: võrgustik ei lase kalavarudel hävida.KKM
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet