Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Metsanädala kava 21-27. aprill 2003

METSANÄDALA KAVA

21.-27. aprill

Esmaspäev, 21.aprill

Kell 10.00 Metsanädala avamine
10.25-11.00 Risttuli
Forestalia kontsert,
"Mets ühendab põlvkondi" * Hendrik Relve

Kell 11.15 "Pere metsa päeva" ettekanded Eesti Rahvusraamatukogus, Forestalia kontsert, fotonäitus "Mets ja rahvas", metsandust ja käsitööndust tutvustavad väljapanekud Info: Toomas Lemming, tel 052-65252

Teisipäev, 22.aprill

Kell 10.00 Erametsapäev Iisaku Rahvamajas ja Iisaku Metsaühistus. Ettekanded, laste joonistusvõistluse võitjate autasustamine, metsamatk, muuseumi külastus
Info: Toomas Lemming, tel 052-65252

Kolmapäev, 23.aprill

Kell 10.00 metsatehnika demonstratsioon Tiksoja metsas (1/2 tundi igale firmal, kelledeks on Thom Tehnika AS, Partek Forest OY AB, Witraktor Eesti AS, Balti Metsamasina AS, Sampo Grupp; lõuna metsas, edasine tutvustus;
Info: tel 07-421662

Neljapäev, 24.aprill

Kell 10.00 Eesti 2003.a. langetaja- laasija meistrivõistluste algus Räpina lähistel
10.00 Võistluste avamine Räpina Keskväljakul (Kooli tän.), puude loosimine
11.15 Langetamise algus,
12.00 Täpsussaagimise algus Räpina Keskväljakul
Info: Aarne Liiders, tel 050-89236, 079-61021

Kell 12.00 Maamessi 2003 pidulik avamine Tartu Messikeskuses
Kell 14.00 EMTL seminar Tartus, Kreutzwaldi 64. Ettekanded, arutelu teemal Euroopa Liit ja metsatööstus, vaba tööjõu , kauba liikumine.
Info: tel 656 7643

Reede, 25.aprill

Kell 10.00 Langetaja- laasija meistrivõistlused Tartu Messikeskuses
Kell 16.00 Langetaja- laasija meistrivõistlused autasustamine Tartu
Messikeskuses
Info: Aarne Liiders 050-89236

Kell 10.00 Millenniumimetsa hooldamine ja metsakultuuri rajamine Tartumaal, Vapramäel Varasemal metsapäeval 2000.a. rajatud kultuuri hooldamine mitmesuguste vahendite ja võtetega.
Info: Elor Ilmet, tel 038-40475, 050-53401

Laupäev, 26.aprill

Kell 10.00 messi külastamine

Pühapäev, 27.aprill

Kell 12.00 Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab Lahemaal Nõmmeveskil matkapäeva
Info: Marge Rammo, tel 051-37035

Tallinna Loomaaias
22., 24. ja 25.aprillil kell 16.45- 18.45 ekskursioon "Eesti metsa loomade pereelust"
23.aprillil kell 13.30 ja 15.30 Urmas Sellis Kotkaklubist "Eesti kullilistest ja kakulistest, nende kaitsest" Vajalik eelregistreerimine telefonil 694 3353 (alates 14. aprillist).

Loodusmuuseumis nädala jooksul.
Temaatilised päevad lastele "Loomade tegevusjäljed metsas", auhinnad.
Näitus " Mardikaid maailma metsadest"


MAAKONDLIKUD ETTEVÕTMISED


PÄRNUMAA

23. aprillil korraldab Pärnumaa keskkonnateenistus põhikooli õpilastele matkapäeva 2002.a. sügisel avatud Tammiste metsarajal. Metsast räägib Nigula looduskaitseala teadusdirektor Agu Leivits, peetakse piknikku.

24.aprillil korraldab Pärnumaa keskkonnateenistus linnupesakasti valmistamise õppepäeva keskastme õpilastele. Üheskoos koristatakse ka kooliümbruse metsa ja peetakse maha orienteerumisvõistlus.
25.aprillil korraldab Pärnumaa keskkonnateenistus metsareisi linnakodanikele. Buss väljub kell 10.00 Teater "Endla " esisest parklast ning sõidusihiks on Laiksaare metskond. Matkatakse giidi juhatusel mitmekesise loodusega lodumetsa õpperajal ning lõpetatakse lõkketule tegemise ning metsajuttudega.
Vajalik eelnev registreerimine tel 77 370 või 77 388.

9.mail korraldab Pärnumaa keskkonnateenistus traditsioonilise metsanädalale pühendatud metsaistutuspäeva. Istutatakse kaske Are vallas erametsamaal. Talgutest võtavad osa Pärnumaa keskkonnateenistuse töötajad, erametsaomanikud ning Are Põhikooli õpilased.
Täiendav info: Merle Kiviselg, Pärnumaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe ja *kaitse spetsialist, tel 044-77370, Küllike Koger, Pärnumaa keskkonnateenistuse metsanduse peaspetsialist tel 044-77375.


VÕRUMAA

23. aprillil kell 14 avatakse Võrumaa keskraamatukogu konverentsisaalis fotonäitus "Vääriselupaikade tunnusliike". Fotode autor, Jõgevamaa keskkonnateenistuse piirkondlik metsandusspetsialist Rando Omler on fotodel jäädvustanud vääriselupaikade inventuuri käigus avastatud liigirikkaid ja haruldasi metsakooslusi, seal kasvavaid puid, samblikke ja samblaid * Eesti Punase Raamatu ja vääriselupaiga indikaatorliike. Näitus on Võrus avatud kuni mai lõpuni.
Info: Maris Kivistik, Võrumaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe ja liigikaitse spetsialist, tel 078-68362

22.-25. aprillini korraldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Pähni loodusõppekeskuses metsaprogramm õpilastele.

23.aprillil kell 9.00 peetakse kolmetunnine vigursaagimise võistlus. Kõik tegijad on kohale oodatud oma saagidega. Valminud puitkujud jäävad loodusmaja väljapanekutesse, osavamatele tegijatele jagatakse auhindu.

Kell 12.00 algavad lühiettekanded metsast. Seejärel tehakse tunnike talgutööd metsapuhkekoha korrastamisel ja õppedendraariumi rajamisel. Peale lõunalõket siirdutakse gruppidena õpperadadele, kus õpitakse puid, põõsaid ja metsaalustaimi, puutaimede istutamist, puu kõrguse ja jämeduse mõõtmist, metsapõlengu kustutamist, määratakse puu vanust, proovitakse teha pajupilli, koostada ehisseadeid, otsida "nõiavitsaga" veesooni jm. Käiakse ka loodusõppemajas ja metsamuuseumis. Vaadatakse vastset näitust konkursi "Eestimaa koolilaste metsapostkaart 2003" töödest, kus on välja pandud umbes 650 postkaardikavandit 34 kooli lastelt.

24. * 25. aprillini jagatakse koolilastele metsatarkusi ja –oskusi samalaadse kolmetunnise kava järgi. Koolidel palutakse tulla kohale kokkulepitud kellaaegadel võimalikult täpselt! Laste riietus ja jalatsid peaks olema metsaoludele vastavad.

29.aprillil oodatakse Pähnisse Võrumaa koolide 6.*9. klasside õpilaste kolmeliikmelisi võistkondi osa võtma loodusviktoriinist ja looduspäevast. Tulekust peaks aegsasti ette teatama.
Info: 77 177 või 051 84 294, e-post: vellodenks@hot.ee.


RAPLAMAA

19.aprillil peetakse Vardi erametsaseltsi õppepäev

25.aprillil on Raplamaa metsaomanike Tartus maamessi ja langetaja-laasija meistrivõistluste ühiskülastus

26.aprillil istutatakse Toomas Ehrpaisi mälestussalu

29.aprillil on Raikküla vallas maakonna metsapäev

14. aprillist - 13. maini on eksponeeritud Jüri Pere fotomeenutused metsamees Toomas Ehrpaisist Rapla keskraamatukogus


LÄÄNE-VIRUMAA

26. aprill kell 10.00 toimub Lääne?Virumaa keskraamatukogu saalis (Lai 7, Rakvere) õppepäev ja parimate metsaomanike tunnustamine. Üritusele on oodatud osalema kõik erametsaomanikud ja ka muidu huvilised. Teemad: RMK tegevus, 2002.aasta kokkuvõte, euronõuded metsanduses, metsamajanduskavade tutvustus ja tunnustamine. Tänatakse ja tunnustatakse neid, kes on lugu pidanud selle aasta metsanädala deviisist "Mets ühendab põlvkondi" ja istutanud metsa. Üritus toimub koostöös Rakvere Metsaühistu ja Lääne?Virumaa keskkonnateenistusega.

26. aprillil korraldab Lääne?Virumaa keskkonnateenistus kõigile soovijatele ürituse Tule metsa!
Kell 11.00 väljub buss Rakvere turuplatsilt. Oandul ootab retkejuht, kelle juhendamisel läbitakse Oandu loodusmetsa rada (4,7 km). Osalemine on tasuta. Vajalik eelregistreerimine kuni 24. aprillini 032-58409, 052-94 246 või jana.laanemets@l?viru. envir.ee


TARTUMAA

22. aprillil korraldatakse õpilastele matk Vitipalu metsanduslikul õpperajal. Maavalitsuse metsaistutuspäev ? sõltub ilmast.

23. aprillil kell 12.00 peetakse Kure turismitalus Tartumaa paremate erametsaomanike ja metsaülemate teabe?arutelu päev. Kavas rääkida tehtust, uuest võimalikust metsaseadusest koalitsioonilepingu taustal, metsakaitsest, noorendike hooldamisest, toetustest. Info: tel. 07-302248; 050-19379 Vello Raadik


JÕGEVAMAA

23. aprillil avatakse Elistvere loomapargis metsanädala joonistusvõistlusel "Kes elab metsa sees" osalenud tööde näitus. Joonistusvõistlusele laekus Jõgevamaa 9 lasteaiast 183 pilti, mis kujutavad metsa ja selle asukaid.

Lisainfo: Jõgevamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist Ulvi Kalvist, tel 077-62 421, 052-89 688.

25. aprillil kell 11 korraldab Jõgevamaa keskkonnateenistus Põltsamaa vallas Lebaveres metsanädala koristustalgud. Talgutel puhastatakse võsast vana künnapuupuistu (vääriselupaik).

Lisainfo: Jõgevamaa keskkonnateenistuse piirkondlik metsanduse spetsialist Rando Omler, tel 052-89687

25.aprillil kell 11.00 peetakse koristustalgud Põltsamaa vallas Lebavere külas.
Info: Jõgevamaa keskkonnateenistuse piirkondliku metsanduse spetsialist
Rando Omler, tel 052- 89687

29. aprillil Mustvee 1. Keskkooli õpilaste õppekäik RMK Peipsi põhjaranniku puhkealale.
Info: Jõgevamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist Ulvi Kalvist, tel 077-62421, 052-89688

30. aprill on loeng vääriselupaikadest ja vääriselupaikasid tutvustava slaidiprogrammi esitlus Pala põhikoolis (lektor Rando Omler).

Metsanädala raames toimub veel ka õppepäev erametsaomanikele "Hooldusraied erametsades" Põltsamaal.
Info: Jõgevamaa keskkonnateenistuse piirkondliku metsanduse spetsialist
Rando Omler, tel 052-89 687


VALGAMAA

21.?27. aprillini korraldatakse interaktiivne maakondlik metsaviktoriin koolinoortele. Parimaid võistkondi peetakse meeles loodusraamatute ja Valgamaa looduse fotoalbumitega.

Koolidel soovitatakse tööõpetuse tundides valmistada pesakaste ning neid üles panna kooli parki või lähedasse metsa. Tublimaid pesakastimeistreid premeeritakse.

Otepää looduspark korraldab sealse piirkonna koolidega metsapäevi. Sõltuvalt ilmastikust toimuvad metsaistutamise talgud maakonna koolide õpilaste osavõtul. Valdades külvatakse ja istutatakse metsa nii eraomanike juures kui ka
metskondades.

2. mail peetakse Kaara talus traditsiooniline vabariiklik metsapäev. Täpsem info: Mait Kuusik, tel 076-66115, Valgamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist


JÄRVAMAA

22.aprillil kell 10.00 avatakse metsanädala ürituste raames Järvamaal Norra mõisa allikajärve juures lehtpuumetsade majandamise ja vääriselupaikade õpperada. Järvamaa keskkonnateenistuse metsanduse spetsialistid on Koeru vallas Jõeküla ja Norra külades sidunud omavahel õpperajaks vääriselupaigad, Eesti?Rootsi ühisprojekti raames välja valitud lehtpuumetsade majandamise näidisalad ning lehtpuukultuuri näidisala. Raja avamisel räägitakse õpperaja saamisloost ning tutvustatakse kõiki seitset vaatluspunkti. Ligi 13 km pikkuse raja vahetusse lähedusse jäävad ka Endla Looduskaitseala kaunid allikad (Vilbaste, Oostriku, Sopa jt.). Rada on varustatud infotahvlite ja viitadega ning samuti on trükitud rada tutvustav voldik. Üritus lõpeb lehtpuu näidiskultuuri katseala tutvustuse ning kasemahla joomisega.
Lisainfo: Järvamaa keskkonnateenistuse peaspetsialist Jaanus Nilp, tel
038-48 680

22. aprillil algusega kell 15.00 korraldab Järvamaa keskkonnateenistus Paide Kultuurikeskuse väikeses saalis loodusviktoriini põhikoolide 6.?9. klasside õpilastele. Kõikidest koolidest on palutud osalema üks neljaliikmeline võistkond. Tegemist on juba kolmandat aastat toimuva mälumängulaadse üritusega, mille käigus tuleb vastata kolmekümnele Eesti loodust puudutavale küsimusele. Küsimused pärinevad valdavas osas loodusajakirjade "Eesti Loodus" ja "Loodus" eelmise ja käesoleva aasta numbritest. Kolme parimat võistkonda autasustatakse loodusraamatutega.

Lisainfo: Järvamaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe ja keskkonnakorralduse spetsialist Ülle Ruisu ? 038 48 687

Jätkub Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseeritud projekt "Hoia metsa", milles osaleb umbes 300 last Järvamaa koolidest. Õpitakse loodust hoidma, istutatakse metsa, matkatakse. Projekti teostab SA Kesk-Eesti Noortekeskus ning toetavad Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järvamaa keskkonnateenistus jt. Projekti teostati esmakordselt 2002.a. Osales 317 last.

Info: Kesk-Eesti Noortekeskuse juhataja Eve Siilak (038) 51 489


SAAREMAA

24.aprillil on Kihelkonna koolimetskonna matk "Oma mets" Info: koolimetskonna juhendaja Tiina Ojala, tel 051-20 944

25. aprillil peetakse talgupäev Tagamõisa puisniidul (Kihelkonna vald) koostöös Kihelkonna Põhikooliga Info: Urmas Lambut 052 48 972

25. aprillil peetakse maakondlik metsanduse nõupäev lehtpuumetsade majandamisest koostöös Pihtla?Valjala Metsaühistuga Info: Toivo Vahar 052 56 647

Metsanädalal on kavas ka tammeallee rajamine Kuressaare linnas koostöös Kuressaare linnavalitsusega, kontaktisik Toivo Vahar, tel 052-56 647


HIIUMAA

4. klassi koolilastele korraldatakse viktoriin


LÄÄNEMAA

22. aprillil toimub Läänemaa keskkonnateenistuses metsanduslik viktoriin 5, 6 ja 7 klasside kolmeliikmelistele võistkondadele. Info: Läänemaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist Silvi Tarang, tel 047-24727

23. aprillil on Taebla kutsekeskkoolis metsapäev. Info: Läänemaa keskkonnateenistuse keskkonnateabe spetsialist Silvi Tarang, tel 047-24727

25. aprillil on metsapäevad Oru ja Nõva põhikoolis.

25. aprillil peetakse Koka talus Lõuna-Läänemaal erametsapäev.

26. aprillil peetakse Kullamaa arboreetumis teabepäev seemikute kasvatamisest.
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet