Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Natura tegevuskava teine etapp kinnitatud

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete büroo, tel 626 2811
6. mai 2003

NATURA TEGEVUSKAVA TEINE ETAPP KESKENDUB ALADE KAITSE KORRALDAMISELE

Valitsus kiitis täna heaks riikliku programmi Eesti Natura 2000 teise etapi tegevuskava aastateks 2003-2007.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialisti Kadri Mölleri sõnul on esimese etapi käigus välja selekteeritud Natura eelvalikualad ning koostatud nende kohta andmebaas. Teises etapis keskendutakse alade kaitse korraldamisele.

2003. aasta 1. jaanuari seisuga oli Natura 2000 Map-Info-andmebaasis 409 ala, kusjuures 51 eelnevalt valitud Natura ala välispiir kattub kaitseala piiriga, 194 eelnevalt valitud Natura ala nõuavad olemasoleva kaitseala piiri laiendamist ja 154 eelnevalt valitud ala asuvad väljaspool kaitsealasid.

Seni on kogu protsess kulgenud Mölleri sõnul küllalt rahulikult, loodetavasti sujub probleemitult ka see, kui hakatakse rajama uusi kaitsealasid.

Natura ala iseenesest eriti suuri piiranguid kellegi tegevusele peale ei pane. Natura-alal tuleb tagada, et nende elupaigatüüpide ja liikide elupaikade seisund, mille kaitseks ala loodud sai, ei halveneks. Kõike võib teha nagu seni, kuid ala seisundit ei tohi drastiliselt muuta. Lisaks pakub Natura 2000 võimalusi maaelu arenguks. Eesti riik maksab loodushoiutoetust väärtuslike poollooduslike rohumaade hooldamiseks (niitmiseks ja karjatamiseks) ja taastamiseks. Lisaks on võimalik Eesti looduse kaitse korraldamiseks kasutada EL-i abi, millest praeguseks on meile kättesaadav EL-i koostööabiprogramm LIFE-Nature. Euroopa Liidu maades kasutatakse Natura 2000 alade kaitse korraldamiseks lisaks veel maaelu arengukava ja struktuurfondide pakutavaid võimalusi. Samuti loob Natura 2000 võrgustik täiendavaid võimalusi loodusturismi ja mahepõllumajanduse arenguks.

2007. aastaks peaks Mölleri sõnul olema alade kaitse tagatud.

"100% selles siiski kindel olla ei saa, sest üheski EL liikmesriigis pole need alad veel kinnitatud. Seni on Euroopa Komisjon kinnitanud ainult Kanaari ja Assoori saarte ning Madeira saare Natura alade nimekirja. Ülejäänud EL liikmesriigid peavad Natura alasid pidevalt juurde moodustama täitmaks EL looduskaitsedirektiivide nõudeid ja saavutamaks elupaigatüüpide ja liikide püsimajäämist kaugemas perspektiivis," märkis Möller.

Vahetult enne Euroopa Liiduga liitumist kinnitab Vabariigi Valitsus Eesti Natura 2000 alade nimekirja ning liitumishetkeks saadetakse kinnitatud nimekiri koos andmebaasi ja kaardimaterjaliga Euroopa Komisjonile.

Riiklik programm Eesti Natura 2000 aastateks 2000 * 2007 kinnitati Vabariigi Valitsuse korraldusega 2000. aastal eesmärgiga moodustada EL Linnudirektiivi ja Loodusdirektiivi (looduslike elupaikade ja loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitsest) nõuetele vastav Eesti Natura 2000 võrgustik.

Lisainfo: looduskaitseosakonna peaspetsialist Kadri Möller, tel 626 2876

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet