Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eesti roheline liikumine Kakumäe haigrutest

15. mai 2003
Eesti Rohelise Liikumise pressiteade

Kakumäe haigrukoloonia hävitamise lubamine näitab keskkonnamõju hindamiste kõikuvat kvaliteeti

Eesti Roheline Liikumine soovitab keskkonnaministeeriumi litsentsikomisjonil kaaluda ebapädeva ja oma tööde eest mittevastutava keskkonnaeksperdi Enno Kirti litsentsi peatamist või kehtetuks tunnistamist. Enno Kirti koostatud mõjuhinnang ei näinud elamuehituse lubamises ohtu Kakumäel paiknevale arvukale haigrukolooniale.

Suuremate keskkonnamõjudega detail- ja üldplaneeringute protsesse süstemaatiliselt jälgiv Eesti Roheline Liikumine pole üllatunud Kakumäe haigrukoloonia võimalikule hävitamisele viiva keskkonnamõjude hinnangu (KMH) puudustest. KMH ekspertide eksimustesse on seni suuresti läbi sõrmede vaadatud, mis on paljudel juhtudel teinud keskkonnamõjude hindamisest vaid formaalse protsessi. "Oleme viimase poole aasta jooksul teinud ettepaneku kahe keskkonnaeksperdi litsenti peatamiseks," lausus Eesti Rohelise Liikumise planeeringute jälgimise töörühma koordinaator Liis Keerberg. "Meie ettepanekuid pole rahuldatud, kuid loodetavasti paneb avalik tähelepanu ja surve keskkonnaministeeriumi juures asuva litsentsikomisjoni oma töösse tõsisemalt suhtuma."

Eesti Roheline Liikumine teeb keskkonnaministeeriumi keskkonnamõjude tegevuslitsentsi väljaandmise komisjonile ettepaneku arutada Kirdi juhtumit ning kaaluda vastutusvõimetu eksperdi litsentsi peatamist või kehtetuks tunnistamist. 14. mai 2003.a. "Postimehes" ilmunud artiklis väitis antud keskkonnamõju hindamise eest vastutav ekspert Kirt, et tema asi oli mõjuhindamise raames tegeleda vaid maapinna, vee ja reostusega ning ta ei vastuta linnustiku osas keskkonnamõju hindamise aruandesse jäänud tühiku eest. Kuna ekspert Enno Kirt leiab, et tema suhtes keskkonnamõju hindajale kohustuslikud reeglid ei kohaldu, siis ei ole välistatud, et ekspert teeb looduskeskkonna kahjuks Kakumäe juhtumiga sarnaseid mööndusi ka teistes oma töödes. Samas soovitab ERL Tallinna Linnavalitsusel peatada detailplaneeringu elluviimiseks rakendatavad tegevused, kuniks ei ole selge Kakumäe haigrute pesapaiga suhtes hävitava otsuse langetanud detailplaneeringu kooskõla Põhiseaduse ning Loomakaitseseaduse, Loomade kaitse ja kasutamise seadusega ja kehtestatud EL direktiividega.

Lisainfo:
Liis Keerberg, ERL planeeringute jälgimise töörühma koordinaator:
(052-08967, liis.keerberg@mail.ee)
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet