Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Uus metsaseadus lahendab kitsaskohad

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete büroo, tel 626 2811
18. mai 2003

UUE METSASEADUSE KOOSTAMISEL KESKENDUTAKSE KITSASKOHTADE LAHENDAMISELE

Täna pidas keskkonnaministeeriumis nõu uuenenud koosseisus metsaseaduse koostamise töörühm, et paika panna seaduseelnõu koostamise põhimõtted ja töökorraldus.

Töörühma juhi keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Olav Etverki sõnul lepiti täna kokku, et uue metsaseaduse väljatöötamisel võetakse aluseks Eesti metsapoliitikas ja metsanduse arengukavas toodud põhimõtted.

Töörühm plaanib uues seaduses senisest täpsemalt sätestada, kuidas tagada metsauuendamise kohustuse täitmine, metsakorraldustööde litsentseerimine, metsateatise staatuse määratlemine, aastase raiemahu määramine era- ja riigimetsas ning metsaõigusnormide rikkumisega kaasnevad karistused.

Tänasel nõupidamisel otsustati, et seaduseelnõu peatükkide põhimõtted töötavad kuus väiksemat töörühma välja juuli keskpaigaks, mil töörühm tuleb kavakohaselt taas täies koosseisus kokku. Need kuus töörühma tegelevad üldsätete, metsa majandamise, metsa kasutamise korraldamise, metsanduse suunamise, metsa majandamise korraldamise riigimetsas ja vastutuse põhiprintsiipide sõnastamisega.

Metsaseaduse töörühma kuuluvad keskkonnaministeeriumi, justiitsministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, Riigikogu keskkonnakomisjoni, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse, keskkonnainspektsiooni, keskkonnateenistuste, kaitsealade, Eesti Metsakorralduskeskuse, Eesti Metsatööstuse Liidu, Eesti Erametsaliidu, keskkonna vabaühenduste esindajad ning metsandusteadlased.

Lisainfo:
Olav Etverk
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja
Tel 626 2902, 050-32190
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet