Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Geenivaramu kogub andmeid 12 maakonnast

Eesti Geenivaramu andmekogumine on laienenud kaheteistkümnesse maakonda

SA Eesti Geenivaramu pressiteade 10.09.2003

Eesti Geenivaramusse saabuvad nädalas ligikaudu kolmesaja geenidoonori andmed – vereproovid ning täidetud tervise- ja sugupuuandmete küsimustikud kaheteistkümnest Eesti maakonnast.

Geenidoonoriks on saanud neli tuhat inimest ja Geenivaramu andmekogumisse on kaasatud ligikaudu 170 arsti. Kuigi enamus andmekogujatest on perearstid, on järk-järgult kaasatud haigusgruppide lisaandmete kogumisse ka teisi erialaarste.

„Geenivaramu andmekogu suureneb ja oleme juba alustanud kogutud terviseandmete analüüsi,“ märkis SA Eesti Geenivaramu juhatuse esimees Krista Kruuv. „See on vajalik andmete kvaliteedi tagamiseks ja andmebaasi infotehnoloogilise poole arendamiseks. Geenivaramu teaduslik väärtus on suurem, kui selles on mitmekesise terviseseisundiga inimeste andmed, seepärast oleme käivitanud ka mitmete haigusgruppide lisaandmete kogumise.“

Andmekogumise kiiruse kasvule on aidanud kaasa täiendused ja arendused, mis tehti pilootprojekti kogemuste põhjal. Pilootprojekt viidi läbi möödunud aasta oktoobrist kuni käesoleva aasta veebruarini Tartu, Saare ja Lääne-Viru maakonnas.
Geenivaramu tõhustas andmekogujate koolitusprogrammi, täiustas IT lahendusi ja andmekogumise programmi. Samuti planeeriti paremini iga arsti andmekogumise käivitamise ja läbiviimise tegevusi. Geenidoonoritega tegelevad arstid väljaspool vastuvõtuaega.

Et tagada andmekogumise ja andmetöötlusprotsessi ühtlaselt kvaliteetne elluviimine, hakkas Eesti Geenivaramu juba 2001. aastal arendama kvaliteedijuhtimissüsteemi. Augusti lõpupäevil viis hankekonkursi võitnud Bureau Veritas Quality International läbi Geenivaramu juhtimissüsteemi sertifitseerimisauditi, mis osutus edukaks. Septembri esimesel nädalal väljastati sihtasutusele Eesti Geenivaramu rahvusvaheline sertifikaat, mis kinnitab, et Eesti Geenivaramu juhtimissüsteem vastab ISO 9001:2000 kvaliteedistandardile.

„Kvaliteedisertifikaat on teine väga oluline tunnistus, lisaks Andmekaitse Inspektsiooni poolt väljastatud andmete töötlemisloale,“ märkis Kruuv. „See annab kinnitust, et Geenivaramu vastab rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele ja on usaldusväärne.“

Eesti Geenivaramu andmekogumine ja -töötlemine on kestnud ligi aasta. Sellest annab Krista Kruuv ülevaate ka 12.-13. septembril Tartus peetaval rahvusvahelisel Geenifoorumil. Samal, professor Andres Metspalu juhatataval biopankade sessioonil kõnelevad ka Inglismaa Biopanga juht John Newton ja Islandi geeniprojekti esindaja Struan Grant.

Aire Koik
SA Eesti Geenivaramu teabejuht
07 440 423
052 52 072
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet