Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Toetuskiri lihamassi impordi keelustamiseks

Pressiteade
17.09.2003
Info: Kaia Lepik/ Eestimaa Looduse Fond: 07 428443, 055 679901

Toetuskiri lihamassi impordi keelustamiseks

Täna saatsid 8 mahetootmise ja looduskaitse organisatsiooni põllumajandusminister Tiit Tammsaarele järgneva sisuga toetuskirja lihamassi import keelustamiseks:

Viimasel ajal on lihaveisekasvatus kogu Eestis märgatavalt hoogustunud, kusjuures kõige rohkem lihaveiseid kasvatatakse praegu Saaremaal, Läänemaal ja Pärnumaal, kus lihaveiste karjatamine on esmaseks eelduseks väärtuslike pärandmaastike säilitamisel.

Olukord, kus lihatööstused ei võta loomi tapale odava impordi (eelkõige lihamassi impordi) tõttu, seab loomakasvatajad väga raskesse olukorda, ning ohustab nurjata edusammud, mida on saavutatud looduskaitses pärandmaastike säilitamisel, muudab mõttetuks loomakasvatajate tehtud investeeringud ja aretustöö.

Juhime tähelepanu asjaolule, et praegune olukord soodustab nn "musta turu" õitsengut, kuna inimesed on sunnitud oma loomi odavalt müüma ebaseaduslikult tegutsevatele kokkuostjatele, riigile jäävad laekumata maksud ja rikutakse jämedalt loomakaitse ning toiduohutust käsitlevaid õigusakte.

Peame vajalikuks kvaliteetse ökoloogiliselt kasvatatud veiseliha tootmise ja turustamist takistavate tegurite minimeerimist ja lihaveisekasvatuse soodustamist aladel, kus optimaalne karjatamine on esmatähtis looduskaitselistest vajadustest lähtuvalt, võimaldades samal ajal toota tervislikku ja kvaliteetset liha Eesti elanikkonnale ning vähendada regionaalseid tööhõive ja toimetulematuse probleeme.

Loodussõbraliku lihaveisekasvatuse areng on hädavajalik Eesti pärandmaastike ja maaelu säilimisele.

Palume ülaltoodud argumente arvestades keelustada lihamassi import Eestisse.

AS Saidafarm
Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
Eestimaa Looduse Fond
Eesti Ornitoloogia Ühing
Kihnu Väina Merepark
Matsalu Looduskaitseala Administratsioon
Uurimiskeskus Arhipelaag
Väinamere Pärandkoosluste Säilitajate Selts
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet