Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Rohelised võitsid kohtus majandusministeeriumi

Pressiteade

Eesti Roheline Liikumine

23.09.2003

Rohelised saavutasid ringkonnakohtus võidu majandusministeeriumi üle

12.septembri 2003 otsusega rahuldas Tallinna Ringkonnakohus Eesti Rohelise Liikumise apellatsioonkaebuse, milles paluti tuvastada majandusministeeriumi tegevusetuse õigusvastasus põlevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskava keskkonnamõjude hindamise küsimuses.

Kohtuotsuses sisaldub pretsedentiloov tõlgendus, mis võimaldab ka seadustes defineerimata mõistega tegevuskavale selle sisuliste tunnuste vastamisel riiklikule arengukavale või programmile kohaldada keskkonnamõjude hindamise nõuet. Kohtukulud mõistetakse majandusministeeriumilt välja vaid kaebuste riigilõivusummade ehk 20 krooni ulatuses, kuna keskkonnaorganisatsioonide jaoks on tegu põhimõttelise vaidlusega, mille eesmärk on tagada, et riigiasutused täidaksid EV seadusi ja ei annaks seaduste rikkumisega halba eeskuju erasektorile.

Eesti Roheline Liikumine ja Eesti Looduskaitse Selts pöördusid kohtusse 2001 a. lõpus, pärast keskkonnaorganisatsioonidele kaebeõigust võimaldava Arhusi konventsiooni jõustumist põhjusel, et majandusministeerium ei viinud läbi keskkonnamõjude hindamist;Eesti põlevkivienergeetika restruktureerimise tegevuskavale 2001-2006; ehkki Keskkonnamõjude hindamise ja Keskkonnaauditeerimise seadus sellise nõude riiklikele arengukavadele ja programmidele ette nägi.

Ligi kaks aastat väldanud kohtuvaidluses on toimunud rida istungeid, nendel on ekspertidena osalenud asjatundjaid energeetika ja keskkonnamõjude hindamise valdkonnast, seisukoha on võtnud ka õiguskantsler. Keskkonnaorganisatsioonide esindajatena on protsessis osalenud Eestimaa Looduse Fondi õigusabi projekti juristid.

Kassatsioonkaebuse esitamiseks on majandusministeeriumil aega 11. oktoobrini.

Lisainfo:

Eestimaa Looduse Fond

Kärt Vaarmari
tel. 07 428 443
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet