Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Neli keskkonnaprojekti saab Pharelt toetust

KESKKONNAMINISTEERIUM
3. oktoober 2003

PHARE TOETAB NELJA KESKKONNAPROJEKTI

EL Phare programm toetab järgneval kahel aastal nelja Eesti keskkonnaprojekti ligi nelja ja poole miljoni euroga. Projektide tulemusena luuakse säästva metsamajanduse infosüsteem, kaasajastatakse riikliku hüdromeetria seirevõrk, arendatakse Eesti kütusekvaliteedi juhtimissüsteemi ning toetatakse keskkonna vabaühendusi.

Säästva metsamajanduse seire infosüsteemi loomist toetab Phare 757 500 euroga. Loodav infosüsteem võimaldab süstemaatiliselt seirata metsaomanike tegevust, hinnata selle säästvust ja õigusnormidele vastavust ning jälgida metsade seisundit.

Seni kasutatakse Eestis metsaraiete, -uuendamise ja -kaitse jälgimiseks ja suunamiseks erineval ajal ja erineva täpsusega kogutud inventeerimise andmeid, mille efektiivseks ja mitmekülgseks kasutamiseks puudub sobilik infosüsteem. Sestap on keeruline ka infot analüüsida ja üldistada, mis raskendab erinevatest allikatest pärinevate andmete võrdlemist.

535 400 euroga toetab Phare riikliku hüdromeetria seirevõrgu arendamist vastavalt Euroopa Liidu standardile. Aasta lõpus käivituva projekti eesmärk on kaasajastada ja optimeerida riikliku hüdromeetria seirevõrk. Lisatakse 17 uut automaatjaama, mõned neist piiriveekogudele - Narva jõele, Peipsi järvele, Mustjõele ja Piusa
jõele.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) hüdroloogiaosakonna juhataja Alvina Reihandi sõnul on tormihoiatuste puhul info edastamine Eestis hästi korraldatud, kuid siseveekogudel on infokorraldus veel nõrk.

"Seetõttu polnud võimalik piisavalt ette prognoosida ka Kohtla-Järve suvist üleujutust," ütles Reihand.

Eesti kütusekvaliteedi juhtimissüsteemi arendamist toetab Phare 2 604 000 euroga. Projekti eesmärk on vähendada välisõhu saastet ja kütuste ebaseaduslikku müüki. Eesti Keskkonnauuringute Keskuse juurde luuakse Euroopa Liidu kütusedirektiivides nõutavate analüüside tegemiseks riiklik labor. Samuti töötatakse välja riiklik kütuseseireprogramm, milles arvestatakse nii keskkonna-, tolli- kui turujärelevalve vajadusi. Ostetakse ka puuduvad kütuseanalüsaatorid, sh kallihinnalised mootorid oktaan- ja tsetaanarvu määramiseks, samuti proovivõtuseadmed ja mõõtestandardid.

Keskkonna vabaühenduste toetamiseks eraldab Phare 517 500 eurot. 2004. ja 2005. aastal võivad valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid esitada taotlusi nende keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud projektide rahastamiseks, mille maksumus jääb 5000-50 000 euro piiresse.

Projektide finantsmemorandum allkirjastati septembris.

Lisainfo:

Henn Pärnamets
Strateegia ja investeeringute osakonna välisabi planeerimise büroo
juhataja
Tel 660 4581

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet