Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Ragn-Sells ja 10 omavalitsust rajavad uue prügila

PRESSITEADE
31. oktoober 2003

Kohalikud omavalitsused ja Ragn-Sells asutavad ühisfirma jäätmekäitluskeskuse rajamiseks

Kümme kohalikku omavalitsust ja Eesti üks suuremaid jäätmekäitlusettevõtteid Ragn-Sells AS otsustasid tänasel nõupidamisel, et asutavad kuu aja jooksul ühiselt ettevõtte, mis hakkab tegelema Euroopa Liidu nõuetele vastava Loode-Eesti jäätmekäitluskeskuse rajamisega.

“Uue keskuse rajamine koos kohalike omavalitsustega on hädavajalik, kuna võimaldab nii jäätmekäitlejatel, kui ka jäätmekäitlust korraldavatel omavalitsustel vähendada jäätmete transpordi– ja käitluskulusid tänu Euroopa Liidu abirahade kaasamisele,“ lausus Ragn-Sells AS arendusdirektor Agu Remmelg. “Koostöös on ka lihtsam leida keskuse rajamisel kõiki osapooli rahuldav lahendus.”

Tänasel nõupidamisel otsustasid kohalikud omavalitsused ja Ragn-Sells, et asutavad hiljemalt kuu aja jooksul aktsiaseltsi, mis hakkab tegelema uue Loode-Eesti jäätmekäitluskeskuse rajamisega. Vastavalt kokkuleppele saab ühisfirma aktsiakapitaliks 2 miljonit krooni, millest kohalike omavalitsuste osa on esialgu 93 000 krooni.

Osapooled leppisid kohtumisel kokku asutatava ühisfirma põhikirja– ja asutamislepingu teksti. Ühisfirma nõukogu saab olema seitsmeliikmeline ning sinna hakkavad kuuluma kohalike omavalitsuste ja Ragn-Sellsi esindajad. Uue keskuse rajamise esmase investeeringu suuruseks on planeeritud ligi 125 miljonit krooni.

Agu Remmelg märkis, et jäätmete käitluskulusid aitab soodsamaks muuta eelkõige see, et projekti plaanitakse kaasata Euroopa Liidu abirahasid. Tema sõnul suureneb ühisettevõtte aktsiakapital tulevikus kindlasti, sest hetkel ei ole veel kõik projektiga liitumisest huvitatud omavalitsused lõplikku otsust langetanud.

Praegu on ühisfirmas osalemise poolt otsustanud järgmiste omavalitsuste volikogud: Haapsalu– ja Paldiski linn ning Keila- , Kernu-, Ridala-, Padise- , Noarootsi-, Oru-, Taebla– ja Kohila vald. Seitse omavalitsust pole hetkel veel oma otsust teinud.

Uus Loode-Eesti jäätmekäitluskeskus on plaanis rajada Tallinnast lääne poole ja selle suuruseks plaanitakse 100 hektarit. Aastas plaanitakse hakata töötlema ja ladestama 100 000 tonni eelkõige Tallinna ja Loode-Eesti jäätmeid. Lisaks Loode-Eesti jäätmekäitlusprobleemide lahendamisele toob jäätmekäitluskeskus konkurentsi Eesti ühes suuremas jäätmetekke piirkonnas– Tallinnas. Pärast asutamislepingu allakirjutamist teostatakse nõuetekohane asukohavalik ja keskkonnamõjude hinnang. Detailplaneering valmib aastaks 2005. Samal aastal esitatakse ka taotlus Euroopa Liidu abirahade saamiseks. Projekteerimine ja ehitus leiab aset aastal 2006.

Taustinfo:
Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee) on Rootsi perefirma Ragn-Sells AB tütarettevõte Eestis. Ragn-Sells juurutas 2002. aasta kevadel esimese Eesti jäätmekäitlusettevõttena integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mis tunnistati vastavaks rahvusvaheliste standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Ettevõttes töötab 180 töötajat. Ragn-Sellsile kuulub üle 70 eriotstarbelise auto.

Lisainformatsioon:
Agu Remmelg, Ragn-Sells AS, arendusdirektor
Tel: 050 28 288, e-post: agu.remmelg@ragnsells.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet