Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Keila ja Jõelähtme rannaalade tiheasustamisest

Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) pressiteade 13.01.2004

EKO on Keila ja Jõelähtme rannaalade tiheasustamise vastu

Täna saatis kümmet keskkonnaühendust koondav Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) pöördumise Vabariigi Valitsusele, milles soovitatakse valitsusel mitte anda nõusolekut Villu Reiljani poolt esitatud taotlusele Keila ja Jõelähtme valla rannaalade tiheasustamiseks ja alustada juurdlust ebaseaduslikult moodustatud tiheasustusalade väljaselgitamiseks.

EKO leiab, et antud rannaalade tiheasustamine kahjustaks pöördumatult looduslikku rannikut, jätaks arvestamata kõrgema tasandi planeeringukokkulepped, läheks vastuollu rahvusvahelisel, sh Euroopa Liidu tasandil võetud kohustuste ning valitsuse koalitsioonileppega.

Muuhulgas juhivad keskkonnaühendused pöördumises tähelepanu vajadusele mõelda detailselt läbi kogu Tallinna lähiümbruse asustusstruktuuri arendamise kava, kuna üha kasvav pendelränne uusasumite ja keskuse vahel on juba praegu ummistamas maanteid.

Koalitsioonileppele keskkonnaeesmärkidele viidates peab EKO ebaseaduslikult moodustatud tiheasustusalade tagantjärele seadustamist rannikualadele suunatud ehitussurve ja reeglite massilise eiramise kontekstis ebasoovitavaks pretsedendiks, mis raskendab oluliselt koalitsioonilepingus määratletud kohustuste täitmist.

Rahvusvahelisel tasandil läheb kavandatav tegevus EKO avalduse kohaselt vastuollu Läänemere-äärsete riikide kokkuleppega VASAB 2010, mille kohaselt tuleb rannikualad loodus- ja kultuuriressursse ning puhkehuvisid kahjustada võivatest ehitistest ja infrastruktuurist hoida nii puhtana kui võimalik.

Samuti ei vasta rannaalade tiheasustamine Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni soovitusele HELCOM 15/1, mille järgi tuleks keelata ranna-aladel tegevused, mis muudavad pöördumatult loodust ja maastikku.

Juurdluse algatamise ettepaneku Keila ja Jõelähtme ranna- alade planeeringute osas tingisid keskkonnainspektsiooni poolt möödunud nädalal avastatud rikkumised, kus
väidetavalt olid Keila vallas “Ranna” ja “Lahepere 1” kinnistutel tiheasustusala moodustavad detailplaneeringud kehtestatud ilma vabariigi valitsuse nõusolekuta.

Info: Liis Keerberg
Eesti Roheline Liikumine (ERL)
Planeeringute töörühma koordinaator
GSM: 052 08967
Kontor: 07 422 532
liis@elfond.ee

**********

Taust:
Vabariigi Valitsusele esitati 18. detsembri 2003.a. istungil keskkonnaminister Villu Reiljani poolt eelnõu, millega taotleti Ranna ja kalda kaitse seaduse § 4 kohast üldnormiga keelatud, kuid omavalitsuse taotluse alusel erandkorras antavat nõusolekut ligi 500 hektarile Keila ja Jõelähtme valla ranna- aladele uute tiheasustusalade loomiseks. Valitsus lükkas otsustamise määramata ajaks edasi, soovides saada eelnõuga seonduvate ebaselgete asjaolude osas täiendavat informatsiooni.
Eesti Keskkonnaühenduste Koja liikmed: Eesti Noorte Looduskaitse Ühing, Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Looduse Fond , Nõmme Tee Selts, Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühing “Sorex”, Säästva Eesti Instituut, Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Tehiskeskkonna Instituut
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet