Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Maailmas korrastatakse GMO-de kasutamise reegleid

Keskkonnaministeerium
4. märts 2004

MAAILM KORRASTAB GMO KASUTAMISE JA VEO REEGLID

Lisaks biloogilise mitmekesisuse konventsiooni (BMK) konverentsile Kuala Lumpuris Malaisias (9.-27. veebruar) peeti samas ka Cartagena protokolli osaliste esimene kohtumine.

Cartagena protokolli eesmärk on reguleerida biotehnoloogia abil geneetiliselt muundatud organismide e GMOde vedu üle riigipiiride ning aidata kaasa GMOde turvalisele käitlemisele ja kasutamisele. GMO oskamatu viimine loodusse võib avaldada ettearvamatut mõju kohalikele liikidele, elustiku mitmekesisusele ja ka inimese tervisele. Protokoll on vastavuses Rio keskkonna- ja arengudeklaratsioonis esitatud ettevaatuspõhimõttega.

Kohtumise põhiteemad olid teabe vahetamine ja bioloogilise ohutuse teabevõrgustiku (Biosafety Clearing House Mechanism - BCH) rakendamine, haldussuutlikkus protokolli ellurakendamisel, GMOde käitlemine, transport, pakendamine ja eristamine, protsessi käivitamine, et töötada välja reeglid ja menetlus vastutuse ning kahjude hüvitamise osas, protokolli täitmise seire, aruandlus ning protokolli sätete täitmise või mittetäitmise juhtude menetlused ja mehhanismid jm.

Kinnitati nõuded dokumentidele ja protseduuridele, millega edendada geneetiliselt muundatud organismidega rahvusvahelise kauplemise turvalisust. Lepiti kokku toidu ja söödana otseseks kasutamiseks või töötlemiseks mõeldud GMOde saatedokumentides sisalduva teabe osas (selgelt ära näidatud, et saadetis "võib sisaldada" muundatud elusorganisme). Töö jätkamiseks otsustati luua ekspertgrupp, kes töötab välja vajaliku dokumentatsiooni tüübi ja sisu. Ettepanek on, et veose saatedokumentides tuleks näidata ära nii importija, eksportija kui ka kolmandate asjakohaste ametiasutuste kontaktandmed. Vaja on sätestada, kui suur võib olla muundatud materjali osakaal, et veost peetaks GMOde vabaks jpm. Neid küsimusi on kavas arutada tuleva aasta teises kvartalis.

Kuala Lumpuris lepiti kokku üksikasjalistes nõuetes dokumentidele keskkonda viimiseks mõeldud GMOde (seemned, kalad) osas. Nimetada tuleb muundatud organismi üldnimi, teaduslik ja kaubanduslik nimetus, muundamise kood v. ühtse identifikaatori kood, käitlemis- ja ladustamisnõuded, kontaktandmed ning juhendid GMOde kasutamiseks.

Aastaks 2006 loodetakse sätestada ka reeglid sanktsioonidest nende suhtes, kes GMO käitlemise ja piiriülese veo alastest kokkulepetest kinni ei pea.

Kuala Lumpuris oli 23.-27. veebruarini Cartagena protokolli osaliste esimene kohtumine. Protokoll kiideti heaks 2000 aastal Kanadas, jõustus 11. septembril 2003 ja hetkel on protokollil 81 osalist üle maailma. Riigikogu võttis Cartagena protokolli ratifitseerimise seaduse vastu 21. jaanuaril 2004. a.

Lisainfo:

Lilika Käis
Looduskaitseosakonna spetsialist
Tel 626 2877

Siiri Kerge
Rahvusvahelise koostöö osakonna spetsialist
Tel 626 2842
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet