Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Valitsus kiitis heaks Natura eelvaliku nimekirja

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
15.04.2004

Valitsus kiitis heaks Natura 2000 alade eelvaliku nimekirja


Valitsus kiitis täna heaks Natura 2000 alade nimekirja koos kaardimaterjaliga. Nimekirja peab Eesti esitama Euroopa Komisjonile 1. maiks, Eesti Euroopa Liiduga liitumise päevaks.

Kokku esitab Eesti 509 loodusala kogupindalaga 1,4 miljonit hektarit kuuekümne erineva elupaigatüübi, 136 linnuliigi ning 51 looma- ja taimeliigi kaitseks. Poole kogupindalast moodustavad merealad.

Praegu on Eestis looduskaitseliste piirangutega kaetud 12% maismaa territooriumist. Natura 2000 valiku aladega lisandub veel 4%. Pärast esimest maid algab valiku täpsustamine koos Euroopa Komisjoni asjatundjatega ning läbirääkimised maaomanikega aladel, mille suhtes pole kokkuleppeid saavutatud. See protsess kestab aastani 2007, mil Natura võrgustik katab kogu Euroopa Liitu.

Uutele eelvaliku aladele kehtestatakse keskkonnaministri määruse kohaselt üheks aastaks ajutised leebed piirangud, mis tagavad sealse väärtusliku elupaiga säilimise. Maaomanikele pakutakse majandustegevuse piiramise korvamiseks mitmesuguseid loodushoiutoetusi, maamaksusoodustust, võimalust maid vahetada või riigile ära müüa. Põllumajandustoetused on Natura alal 15% tavalisest suuremad.

Natura 2000 on üleeuroopaline kaitsealade võrgustik, mille eesmärgiks on kaitsta Euroopas ohustatud liike ning elupaigatüüpe - soid, metsi, pärandmaastikke jms. Eesti torkab võrreldes muu Euroopaga silma ulatuslike soode-rabadega ning liigirikkust kandvate pärandkooslustega nagu puisniidud ja loopealsed.

Lisainformatsioon:

Hanno Zingel
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja
Tel 626 2872

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet