Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Võrtsjärve piirkonna üldplaneering

Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 12.06-12.07.2002. Avaliku väljapaneku käigus tehti järgmised ettepanekud: Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt tuli ettepanek raiete kohta planeeringualal Rannu, Rõngu ja Puka valla maadel. Looduskaitseühingu "Kotkas" poolt esitati ettepanekud käsitleda Võrtsjärve piirkonda Natura 2000 alana ja täiendavalt analüüsida strateegiliste keskkonnamõjude hindamisel laevaliikluse intensiivistumise mõju Emajõe kallastele, elustikule ja jõesängi kujunemisele. Rõngu valla poolt esitati ettepanek detailplaneeringu kohustusega alade hulgast välja arvata Sauna laagripaik.

Võrtsjärve piirkonna üldplaneeringu avaliku väljapaneku käigus tehtud ettepanekute arutelud toimuvad 6. augustil 2002. a. kell 9.00-12.00 Rannu rahvamajas ja 6. augustil 2002. a. kell 14.00-17.00 Tarvastu vallamajas.

Arutelule tulevad ka kooskõlastamisel tehtud Muinsuskaitseinspektsiooni Tartumaa osakonna ettepanek laiendada detailplaneeringu kohustusega ala Vehendi küla kalmeväljani, Muinsuskaitseinspektsiooni Viljandimaa osakonna ettepanek moodustada arheoloogiamälestiste tiheda paiknemise tõttu kaitseala Riuma külas, Tartumaa Keskkonnateenistuse ettepanek Saare talu tammede kaitse alla võtmiseks, Viljandimaa Keskkonnateenistuse ettepanek korrigeerida planeeritava Arumetsa puhkeala jalgrattarada, mis läbib Järveküla looduskaitseala piiri ja Viljandi Teevalitsuse ettepanek reserveerida maa Rannu-Jõesuu silla Viljandipoolse pealesõidu ja teeõgvenduse rajamiseks.

Vastavasisulised teated ilmuvad ka Tartu-, Viljandi- ja Valgamaa maakonnalehtedes.

Jaanika Kaljuvee, Võrtsjärve Sihtasutus
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet