Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Geenitehnoloogia komisjonil uus koosseis

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
17. juuni 2004

Geenitehnoloogia komisjonil tänasest uus koosseis


Vabariigi Valitsus kinnitas täna, 17. juunil uue geenitehnoloogia komisjoni koosseisu, kuhu lisandusid Eesti Põllumajandusülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja keskkonnaorganisatsioonide esindajad.

Uue geenitehnoloogia komisjoni (GTK) koosseis võimaldab arutada nii erinevate geneetiliselt muundatud organismidede taotlusi kui teisi valdkondi senisest laiemas ringkonnas, mille läbi muutub komisjoni otsustusprotsess avalikkusele läbipaistvamaks.

Lisaks varasematele, osaliselt arvuliselt muudetud GTK liikmetele hakkavad uude komisjoni kuuluma ka Eesti Põllumajandusülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja keskkonnaorganisatsioonide esindajad. Uues GTK-s on 17 liiget, neist kaks keskkonnaministri, üks majandus- ja kommunikatsiooniministri, kaks põllumajandusministri, üks sotsiaalministri, kaks Tartu Ülikooli rektori, kolm liiget Teaduste Akadeemia presidendi, üks Eesti Põllumajandusülikooli rektori, üks Tallinna Tehnikaülikooli rektori ja neli liiget keskkonnaorganisatsioonide ettepanekul (liikmete nimed on toodud allpool).

Komisjoni esimehe valivad liikmed esimesel koosolekul, mis toimub esmaspäeval, 21. juunil.

Geenitehnoloogia komisjon on geneetiliselt muundatud organismide valdkonnas nõuandev komisjon, kelle ülesanded on sätestatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadusega. Komisjonil puuduvad täidesaatva võimu volitused ning GTK koosolekutel tehtud otsused esitatakse valitsusasutustele ettepanekute, arvamuste või hinnangutena. Komisjoni seisukohad on soovitusliku iseloomuga.

Geenitehnoloogia komisjoni uus koosseis jõustus täna valitsuse korraldusele allakirjutamisega. GTK põhimäärus hakkab kehtima kolm päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist, eeldatavast juuli alguses.


Lisainfo:

Lilika Käis
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist
Tel 626 2877

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee

TÄNA, 17. JUUNIL KINNITATUD GEENITEHNOLOOGIA KOMISJONI LIIKMED:

Keskkonnministri ettepanekul:
Lilika Käis, Keskonnaministeeriumi looduskaitse osakonna
peaspetsialist
Hanno Zingel, Keskkkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja

Majandus- ja kommunikatsiooniministri ettepanekul:
Helle Aruniit, Tarbijakaitseameti peadirektor

Põllumajandusministri ettepanekul:
Andres Õunmaa, Põllumajandusministeeriumi põllumajandusosakonna
juhataja asetäitja
Mati Koppel, Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktor

Sotsiaalministri ettepanekul:
Heli Laarmann, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna
kemikaaliohutuse juht

Tartu Ülikooli rektori ettepanekul:
Ain Heinaru, Tartu Ülikooli geneetika professor
Andres Mäe Tartu Ülikooli geneetika dotsent

Eesti Põllumajandusülikooli rektori ettepanekul:
Kadri Järve, EPMÜ Eksperimentaalbioloogia Instituudi taimegeneetika
osakonna juhataja

Tallinna Tehnikaülikooli rektori ettepanekul:
Priit Kogerman, Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia instituudi
professor

Teaduste Akadeemia presidendi ettepanekul:
Raivo Uibo, akadeemik, Tartu Ülikooli immunoloogia professor
Erkki Truve, Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia professor
Toomas Veidebaum, Tervise Arengu Instituudi teaduskeskuse juhataja

Keskkonnaorganisatsioonide ettepanekul:
Toomas Frey, Eesti Põllumajandusülikooli emeriitprofessor
Lauri Lutsar, bioloogiamagister
Marek Strandberg - Eestimaa Looduse Fondi ja Ökoloogiliste
Tehnoloogiate Keskuse esindaja
Juhan Särgava, Eesti Bidünaamika Ühingu esindaja, mahetalunik.

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet