Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Täpsustati jahieeskirja

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
20. juuli 2004

Täpsustati karu, hundi, mägra ja kuue linnuliigi küttimist


Täna Riigi Teatajas avaldatud Jahieeskirja muudatus täpsustab rahvusvahelise tähtsusega jahiulukiliikide isenditele jahipidamise korda. Muudatused puudutavad kuue linnuliigi, karu, hundi ja mägra küttimist.

Jahieeskirja uuendamise kutsusid ellu jahimeeste esindajate ning suurkiskjate kaitse ja kasutuse korraldamise töörühma ettepanekud.

Uuenduste kohaselt võib karule, välja arvatud poegadega emakarule, pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist 31. oktoobrini. Karujahti tohib pidada vaid karu poolsete kahjustuste vältimiseks. Hundijahi aeg lühenes. Alates järgmisest aastast on see 1. jaanuarist kuni 31. märtsini, varem sai hunti küttima hakata juba esimesest augustist.

Täpsustati ka hallhaigru, künnivarese, hallrästa, ronga, hallvarese, kodutuvi ja mägra küttimise korda. Selgemalt ja üheselt mõistetavalt kirjutati lahti mõned lõigud suuruluki laskekatse tunnistuse andmise ja arvestuse korra osas.

Jahieeskirjaga sätestatakse jahiajad, lubatud jahipidamisviiside kasutamise ajad ja erinõuded, jahikoeraga jahipidamise ajad jmt.

Jahieeskirja parandused ei too jahimeestele kaasa rahalisi kohustusi. Uuendatud Jahieeskiri hakkab kehtima kolm päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist ning muudab kehtetuks senise, 7. märtsi 2003. a. parineva Jahieeskirja.

Eestis on jahipidamist seadusega reguleeritud alates 1934. aastast, mil võeti vastu esimene jahiseadus. Selles ajast alates on jahindust suuremal või vähemal määral reguleeritud seadusega kaasneva jahieeskirjaga.


Lisainfo:

Kaarel Roht
Metsaosakonna peaspetsialist
Tel 626 2933
GSM 515 3669

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet