Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Natura 2000 alade eelvaliku nimekiri kinnitatud

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
05. august 2004

Natura 2000 alade eelvaliku nimekiri kinnitati Valitsuse korraldusega

Tulenevalt uuest Looduskaitseseadusest kinnitas Vabariigi Valitsus täna, 5. augustil oma korraldusega Natura 2000 alade nimekirja.

Kokku kuulub Valitsuse korralduse alusel Eestis Natura 2000 alade hulka 509 loodusala kogupindalaga 1,4 miljonit hektarit, kus kaitstakse 60 erinevat elupaigatüüpi, 136 linnuliiki ning 51 looma- ja taimeliiki. Poole kogupindalast moodustavad merealad.

Varem oli Eestis looduskaitseliste piirangutega kaetud 12% maismaa territooriumist. Natura 2000 valiku aladega on lisandunud veel 4%.

Uutele eelvaliku aladele on keskkonnaministri määrusega kehtestatud üheks aastaks ajutised leebed piirangud, mis tagavad sealse väärtusliku elupaiga säilimise. Maaomanikele pakutakse majandustegevuse piiramise korvamiseks mitmesuguseid loodushoiutoetusi, maamaksusoodustust, võimalust maid vahetada või riigile ära müüa.

Aasta jooksul toimuvad läbirääkimised maaomanikega alade kohta, mille suhtes pole kokkuleppeid veel saavutatud. Selle aja jooksul moodustatakse Natura 2000 aladele kas hoiualad, kaitsealad või püsielupaigad.

Natura 2000 on üleeuroopaline kaitsealade võrgustik, mille eesmärgiks on kaitsta Euroopas ohustatud liike ning elupaigatüüpe - soid, metsi, pärandmaastikke jms. Eesti torkab võrreldes muu Euroopaga silma ulatuslike soode-rabadega ning liigirikkust kandvate pärandkooslustega nagu puisniidud ja loopealsed.

Natura võrgustik peaks katma kogu Euroopa Liitu aastaks 2007.


Hanno Zingel
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna juhataja
Tel 626 2872

Monika Kopti
Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Tel 626 2993
GSM 521 2602
E-post monika.kopti@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet