Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Osoonikihi kaitse tõhustub

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
11. november 2004

Osoonikihi kaitse tõhustub

Täna, 11. novembril, kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse eelnõu ”Osoonikihti kahandatavatele ainetele esitatavad nõuded". Määrus täiendab Euroopa Liidu õigusakti osoonikihti kahandavate ainete kogumise, taasväärtustamise ja hävitamise kohta.

Määruse kehtestamisel areneb edasi osoonikihti kahandavate ainete (edaspidi OKA-d) kokku kogumise, taasväärtustamise ja hävitamise süsteem ning täpsustub Eestis kohaldatavate OKA-de kasutamise, sügavpuhastamise, sisse- ja väljaveo, tollikontroll, lekkekontroll ning aruandlusnõuete täitmise protseduur. Ühtlasi paraneb ka ülevaade osoonkihti kahandavate ainete kasutamisest.

OKA-de sisse- ja väljavedu võib toimuda ainult Euroopa Komisjoni loa alusel. Komisjon väljastab OKA-de sisse- ja väljaveo load ettevõttele elektroniliste taotluste alusel. Samuti määratakse tolli kohustused OKA-de piiriüleste vedude kontrollimisel, tolliformaalsused osoonikihti kahandavate ainete sisse- ja väljaveol ning samuti aruandekohustus.

Kehtestatakse alus OKA-de kogumiseks, taasväärtustamiseks, sügavpuhastamiseks või hävitamiseks, samuti nõuded OKA-de käitlemiseks vanade külmikute ning kliima- ja külmutusseadmetega varustatud romusõidukite lammutamisel.

Määrus kehtestab lekkekontrolli kohustuse, sageduse, kontrolli tulemuste hoolderaamatusse registreerimise nõude ning lekkekontrolli teostavatele ettevõtetele esitatavad nõuded, samuti aruannete esitamise korra OKA-sid sisaldavate süsteemide omanikele ja teistele asutustele ning määrab vastavad järelevalveasutused.

Määrus jõustub kolme päeva pärast peale Riigi Teatajas ilmumist.


Lisainfo:

Valentina Laius
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonna spetsialist
tel 627 3059
E-post valentina.laius@ekm.envir.ee


Lugupidamisega,

Elo Kalmet
Keskkonnaministeeriumi avalike suhete spetsialist
Tel 626 2908
GSM 517 5077
E-post elo.kalmet@ekm.envir.ee
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet