Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Eestlased kütavad endistviisi ilma

14. mail kiitis valitsus heaks idee algatada kasvuhoonegaaside vähendamise riiklik programm aastateks 2003–2012. Selle eesmärk on töötada välja heitetõrjemeetmed.


Kasvuhoonegaaside heide on Eestis kaheksa tonni ühe inimese kohta aastas: nii kanname me ikka ühe Euroopa suurima saastaja kahetsusväärset kuulsust.


Olukorra parandamise abinõud näevad ette tõhustada energiakasutust, uurida ja arendada taastuvaid energiaallikaid, süsinikdioksiidi sidumise viise ja nüüdisnõuetele vastavaid keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid ning soodustada ja laiendada nende kasutust.


Piirata tuleb ka metaani heidet energia tootmises, edasitoimetamises ja jaotamises ning jäätmekäitluses.


Sel aastal kavatseb Eesti ratifitseerida ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli. See kohustab Eestit vähendama aastateks 2008–2012 oma territooriumil kasvuhoonegaaside õhkuheidet 8% võrra 1990. aastaga võrreldes.


Seda nõuet pole raske täita, sest eelkõige drastiliselt muutunud majandusolude tõttu on kasvuhoonegaaside heide praeguseks vähenenud juba 56%. Samas on heitmekogus ühe inimese kohta endiselt liiga suur.


Ühe võimaluse tehnoloogiaid uuendada ja seeläbi kasvuhoonegaaside emissiooni vähendada annavad ühisprojektid. Nende vastu on juba huvi ilmutanud Holland, Šveits, Soome, Saksamaa ja Taani. Ühisprojektid toovad riiki investeeringuid, mille abil uuendatakse tehnoloogiat, ning seeläbi vähenenud heitmekoguse võrra võib kapitalimahutuse teinud riik suurendada oma kasvuhoonegaaside heidet. See on üks Kyoto protokollist tulenevaid teid leida tehnoloogia uuendamiseks vajalikke investeeringuid.KKM


28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet