Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Riigikogu kinnitas jäätmekava

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete büroo, tel 626 2811
5. november 2002

RIIGIKOGU VÕTTIS VASTU JÄÄTMEKAVA

Riigikogu kiitis eile heaks üleriigilise jäätmekava, mille eesmärk on Eesti jäätmehoolduse korrastamine.

Jäätmekava annab pika ja põhjaliku analüüsi Eesti jäätmekäitluse olukorrast ja olulistest probleemidest, samuti lahendused, kuidas järgnevatel aastatel seisu parandada.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eegi sõnul sisalduvad jäätmekavas ka hinnangud kuludele, mis korrastatud jäätmehooldussüsteemi püstitamiseks tuleb teha. Eelkõige puudutab see vanade prügilate sh Ida-Virumaa tööstusjäätmete prügilate sulgemist ning uute jäätmekäitluskeskuste avamist.

Praeguse seisuga on aastani 2006 planeeritud kasutada prügilate rajamiseks ja sulgemiseks Eestipoolse rahastamisena 202 miljonit krooni. Seoses liitumisega Euroopa Liiduga (EL) on kavandatud üleminekuperioodi oluliseks rahastajaks EL eeltõukefondid ja liitumisejärgselt EL tõukefondid.

Aastaks 2008 peavad jäätmekava järgi olema Eestis kõik vanad nõuetele mittevastavad prügilad suletud. Keskkonnanõuetele vastavaid regionaalseid tavajäätmete prügilaid on selleks ajaks Eestis jäätmekava kohaselt kaheksa. Neist on juba tööd alustanud Uikala, Torma ja Väätsa prügila. Peatselt läheb käiku Tallinna uue prügila I järk. Ettevalmistamisel on Kagu-Eesti, Paikuse ja Loode-Eesti prügila. Jäätmekava järgi plaanitakse prügila rajada ka Saaremaale.

Jäätmekava kohaselt on tavajäätmekäitluse paremaks korraldamiseks väga oluline kohalike omavalitsuste vaheliste koostöösüsteemide teke.

Eegi hinnangul on Eesti jäätmehooldus viimase kümne aastaga tublisti arenenud, seda aga eelkõige teenusepakkujate poolel. Suur töö jätkub prügilate sulgemise ja uute rajamisega ning jäätmete taaskasutamisega.

Lisainfo: jäätmeosakonna nõunik Helle Haljak, tel 626 2863

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet