Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Põllumajanduspiirangud nitraaditundlikel aladel

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete büroo, tel 626 2811
21. jaanuar 2003

PANDIVERE JA ADAVERE-PÕLTSAMAA PÕLLUMAJANDUSTOOTJAILE SEATAKSE
PIIRANGUD

Valitsus võttis tänasel istungil vastu Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala kaitse-eeskirja, mille kohaselt seatakse sealsetele põllumajandustootjaile piirangud.

Tegu on viljakate muldadega aladega ning seetõttu kasvatatakse seal 30% kõigist Eesti lehmadest ja sigadest. Samal ajal levib hüdrogeoloogiliste tingimuste tõttu neis piirkondades ka reostus kiiresti. Kui mujal Eestis pole põllumajandusreostus enam eriti suur probleem, siis neis intensiivsema põllumajandusega aladel on senini joogivesi rikutud.

Olukorda oleks võimalik parandada, kui täidetaks elementaarseid keskkonnanõudeid.

Kaitse-eeskirja kohaselt tuleb nitraaditundlikel aladel võtta kasutusele konkreetsed veekaitseabinõud keskkonnareostuse ohjamiseks. Nende hulka kuuluvad nõuetekohased sõnnikuhoidlad, sõnniku töötlemise ja laotamise parim võimalik tehnoloogia ning tehnilised abinõud veekogude ja põhjavee kaitseks.

Enamusele põllumajandustootjatest on piirkonna veekaitseskeemides esitatud veekaitsenõuded teada varasemast ajast. Nüüd on kaitsmata põhjaveega alade piirid esitatud digitaalselt katastri aluskaardil.

Piirangutega haritavate maade omanikele tehakse maamaksu soodustust. Suurimad kulud on seotud põllumajandustootjatele sõnnikuhoidlate ehitamise ja rekonstrueerimisega ning keskkonnasõbraliku laotustehnika ja külvikute muretsemisega. Ekspertarvamuse kohaselt on nitraaditundlikul alal vajalik ligi 700 miljonit krooni sõnnikuhoidlate ehitamiseks.

Nitraaditundlik ala hõlmab Järva-, Jõgeva- ja Lääne-Viru maakonda, ala ligikaudne üldpindala on ligi 4500 km2, ehk üks kümnendik Eesti maismaaterritooriumist. Võrdluseks võib öelda, et Taani Kuningriigis on nitraaditundliku ala pindala ainult pisut väiksem Eesti maismaaterritooriumist, kuna taanlased hindasid kogu oma riigi nitraaditundlikuks. Ka Soomes on määratud nitraaditundlikuks kogu riigi pindala.

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet