Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Rahvusvaheline märgalade päev

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete büroo, tel 626 2811
31. jaanuar 2003

PÜHAPÄEVAL TÄHISTATAKSE MÄRGALADE PÄEVA

Pühapäeval, 2. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist märgalade päeva. Tänavu on märgalade päeva juhtlause "Pole märgalasid, pole vett" (No wetlands - no water).

2. veebruaril tähistatakse märgalade päeva seetõttu, et just sel kuupäeval 1971. aastal võeti Iraanis Ramsari väikelinnas vastu rahvusvahelise tähtsusega märgalade, eriti veelindude elupaikade ehk nn. Ramsari konventsioon.

Konventsiooni eesmärk on tagada riikidevaheline koostöö märgalade kaitsmisel ning säästlikul kasutamisel. Ramsari konventsiooniga on ühinenud 135 riiki, Eesti ühines 1993. aastal.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Hanno Zingeli sõnul on Eestis praegu 12 rahvusvahelise tähtsusega märgala, mis on kantud Ramsari alade nimekirja. Need on Soomaa ja Vilsandi rahvuspark, Matsalu, Alam-Pedja, Endla, Muraka, Nigula ja Laidevahe looduskaitseala, Hiiumaa laidude maastikukaitseala koos Käina lahega, Emajõe Suursoo, Virtsu-Laelatu-Puhtu ja Nehatu kaitsealad.

Eestis on Ramsari konventsiooni nõuetele vastavaid väärtuslikke märgalasid tunduvalt rohkem kui seni kaitse alla võetud, seetõttu ootavad oma järge võimalike rahvusvahelise tähtsusega märgaladena veel 13 ala. Nende hulgas on Puhatu soostik, Haapsalu Tagalaht koos Noarootsi jäänukjärvedega, Väike Väin, Agusalu soostik, Häädemeeste rannaniidud ja teised.

Eestis peetakse päeva puhul mitmeid temaatilisi üritusi:
· 31. jaanuaril tutvustatakse Endla looduskaitsealal Eesti märgalade kaitse ja aruka kasutamise hetkeseisu. Tiit Leito esitleb vastvalminud albumit "Endla soostik" ning näitab slaide.
· 3. veebruaril tähistab märgalade päeva Matsalu looduskaitseala: tutvustatakse Ramsari konventsiooni, Kasari vesikonna veekasutuskava ning Kasari delta rekonstrueerimise projekti. Lisaks avatakse Guido Kanguri loodusfotode näitus "Kotkas teab".
· 3. veebruari õhtul kell 18 peetakse Rahvusraamatukogus Ramsari õhtu. Tehakse pildiretk Endla looduskaitsealale ja Muraka rappa, räägitakse Ramsari päevast ja Eesti märgaladest.

Üle kogu maailma on rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimekirja kantud 1235 märgala, kogupindalaga 106,6 miljoni hektarit.

Lisainfo: looduskaitseosakonna juhataja Hanno Zingel, tel 051-39079

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet