Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Jahikullide pidamisest

Eesti Ornitoloogiaühingu PRESSITEADE 31.01.2003

Eesti Ornitoloogiaühing ei toeta kaitstavate linnuliikide kodus pidamist ega kasvatamist.

Tallinnas Lasnamäe korteris üles kasvatatud rabapistrik on tekitanud laialdast poleemikat tänu juhtumi korduvale käsitlemisele meedias (nt ETV saade Osoon, Postimees). Samas on valgustamist leidnud vaid asja üks külg: linnu omandaja(te) jõupingutused rabapistriku pidamisel ja kasvatamisel ning linnu legaliseerimisel. Kõrvale on jäetud aspekt, et rabapistrikku sooviti dresseerida jahikulliks.

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) on kategooriliselt vastu jahikullide pidamise legaliseerimisele Eestis, kuna see tegevus pole meil traditsiooniline ega kooskõlas kohaliku elanikkonna loodushoidliku suhtumisega, samuti on see raskesti kontrollitav, soodustab illegaalset kaubandust loomadega, võib mõjuda laastavalt kaitsealuste liikide looduslikele populatsioonidele, sisaldab võõrliikide loodusesse pääsemise ohtu ning ei ole koosõlas EL linnudirektiiviga ja linnukaitse põhimõtetega.

Leiame, et antud juhtumi puhul oli õigustatud keskkonnaministeeriumi keeldumine loa andmisest rabapistriku kodus pidamiseks, ja avaldame kahetsust, et jahikullide kasvatamisega tegelesid EOÜ liikmed.

Samuti peame eetiliselt ebaõigeks ja seadusevastaseks mistahes kaitstavatest liikidest isendite kodus pidamist ja dresseerimist oma huvides. Metsloomi võivad pidada teaduslikult põhjendatult nende eluvõime taastamise ning loodusesse tagasilaskmise eesmärgil selleks seaduslikku luba ja tingimusi omavad isikud ja organisatsioonid.

Eesti Ornitoloogiühing (asutatud 1921. aastal) on lindudest, linnu-uurimisest ja ^Ökaitsest huvituvate inimeste vabatahtlik ühendus. EOÜ on rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International koostööpartner Eestis.

Täiendav info:

Riho Kinks
Eesti Ornitoloogiaühing
Veski 4, Tartu
07 422 195
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet