Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Viljandi haigla arvamus Jämejala parki ehitamisest

Justiitsministeeriumile ja Sotsiaalministeeriumile.

Seoses Pärsti Vallavalitsuse ning Eesti Looduskaitse Seltsi ja Pärsti valla elanike vahelise õigusliku vaidlusega Vanglate Keskhaigla Detailplaneeringu osas teatame alljärgnevat:

1.Detailplaneeringu kehtestamisel puudub õiguslik vajadus, kuivõrd Planeerimis- ja ehitusseaduses sätestatud asjaolusid arvestades ei ole planeeritava Vanglate Keskhaigla alune maatükk eelnimetatud seaduse mõistes objektiks;
2.Detailplaneeringu kehtestamisvajadus puudub ka tingimusel, kui esmajärjekorras toimub Vanglate Keskhaigla ehitus;
3.Võttes arvesse kehtivat Planeerimisseaduse § 3 lg. 2 p. 2 on
detailplaneeringu koostamine on kohustuslik kui toimub olemasolevate hoonete maapealsest kubatuurist üle 33 protsendi suuruse laiendamine.
Käesoleval juhul ei ole tegemist laiendamisega eelnimetatud ulatuses.

Lähtuvalt ülaltoodust puudub sisuline vajadus edasiseks detailplaneeringuks ning edasiseks kohtuvaidluseks.

Argumendid Vanglate Keskhaigla paiknemise kohta Viljandis:

1.Viljandi Haigla (koos heal tasemel tugiteenistustega) paikneb territoriaalselt piirkonnas, mille puhul kinnipeetavate transport erinevatest Eesti regioonidest Viljandi Haiglasse on odavam, kui näiteks haiglasse, mis hakkaks paiknema Kirde-, Edela- või Loode-Eestis.
2.Viljandi Haiglal (Jämejala sundravi osakond) on olemas kogemus kinnipeetavatele tervishoiuteenuste osutamises, seega võimaldaks Vanglate Keskhaigla Viljandis luua kompaktse kinnipeetavatele osutavate statsionaarsete tervishoiuteenuste süsteemi.
3.Viljandi Haigla, planeeritav üldhaigla, on tervishoiuteenuste erialadelt sobivaim variant tagada kvaliteetne tervishoiuteenus, kuivõrd Viljandi Haigla tervishoiuteenuse omahind võrreldes erinevate Eesti regioonidega on optimaalseim.
4.Viljandi Vanglate Keskhaigla suhtes on olemas eskiisprojekt, mille realiseerimine ei sõltu kolmandatest isikutest (s.h. võimalikest kohtuvaidlustest) ning uus projekteerimine tooks kaasa täiendava aja ning finantskulu.

Lugupidamisega
Ülle Lumi
SA Viljandi Haigla
Juhatuse esimees
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet