Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

UUDISED
Uued kaitsealused taime- ja loomaliigid

KESKKONNAMINISTEERIUM
Avalikkussuhete büroo, tel 626 2811
11. aprill 2003

UUED LIIGID VÕETI LOODUSKAITSE ALLA

Täna jõustub keskkonnaministri määrus, millega muudetakse kolmanda kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide ning kivististe nimekirja.

Nimekirja on teiste hulgas lisatud taime- ja kalaliike, mis ei ole Eestis eriti haruldased, küll on nad aga seda Euroopa Liidu (EL) mastaabis. Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna spetsialisti Riinu Rannapi sõnul lasub Eestil tulevase EL liikmesriigina vastutus säilitada siinne elujõuline asurkond sellisel kujul nagu see praegu on.

"Enamus kolmanda kategooria nimekirja lisatud liike on kitsalt kohastunud oma elupaikadega. See tähendab, et kui elupaikade seisund halveneb, võivad nad sattuda ohustatud liikide hulka, kuna pole võimelised kiirelt muutuvates tingimustes kohanema. Paljudes EL riikides on need liigid muutunud väga haruldasteks, seda just elupaikade hävimise tõttu. Seepärast on Eestil nende liikide säilimise suhtes vastutaja roll," ütles Rannap.

Kolmanda kategooria kaitsealuste taimeliikide nimekirja on EL ettepanekul lisatud karvane maarjalepp, liht-võtmehein, nõmmnelk, emaputk, madal unilook, püst-linalehik, juus-kiilsirbik, läikiv kurdsirbik, könttanukas, harjakas tahuksammal ja jäik keerdsammal.

Loomaliikide nimekirja on EL ettepanekul arvatud paksukojaline jõekarp, vasakkeermene pisitigu, luha-pisitigu, väike pisitigu, rohe-tondihobu, valgelaup-rabakiil, suur rabakiil, hännak-rabakiil, rohe-vesihobu, ebasüsik, väike-punalamesklane, laiujur, tõmmuujur, eremiitpõrnikas, must-seenesultan, vareskaera-aasasilmik, teelehe-mosaiikliblikas, suur-mosaiikliblikas, suur-kuldtiib, sõõrsilmik, tähnik-sinitiib, hink, võldas, vingerjas, kasetriibik.

EPMÜ Zooloogia- ja Botaanika Instituudi teadlaste ettepanekul lisati nimekirja järgmised sammaltaimed: meri-pungsammal, tõmmu pungsammal, mustpeasammal, suurelehine porella, kurdsammal, loigu-turbasammal, keeljas keerik, sulgjas õhik, Wulfi turbasammal.

Kolmanda kategooria loomaliikide nimekirjast on välja arvatud mets-karihiir, väike-karihiir, laane-karihiir ja vesimutt. Eesti Terioloogia Seltsi andmetel pole need liigid Eestis ohustatud ning nende arvamine kaitsealuste liikide hulka pole põhjendatud. Välja arvati ka kivinugis, sest viimastel aastatel on kivinugise arvukuse tõusnud ja levila märgatavalt laienenud.

Kolmanda kategooria kaitsealuste taimeliikide nimekirjast on välja arvatud kaunis kuldking, mis kanti eelmisel aastal teise kategooria kaitsealuste liikide hulka.

Kaitsealused liigid on Eestis jagatud kolme kategooriasse. Esimesesse kategooriasse on kantud haruldased või hävimisohus olevad liigid, teise kuuluvad ohustatud liigid. Kolmandasse kategooriasse kantakse liigid, mille arvukust ohustab nende elupaikade ja kasvukohtade hävimine ja mis ohutegurite toime jätkumisel võivad sattuda ohustatud liikide hulka.

Lisainfo: looduskaitseosakonna spetsialist Riinu Rannap, tel 626 2889

Agnes Aaslaid
Avalikkussuhete spetsialist
Tel 626 2811, 050-91630
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet