Eesti Looduse fotovõistlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

MT� LOODUSAJAKIRI UUDISTAJA

UUDISTAJA
22. märts 2005


HAKKAB JUHTUMA


SÜNDMUSHorisondiga füüsikute juurde

Horisondi järgmine teadusreis viib laupäeval, 9. aprillil Tartu ülikooli füüsika instituuti.
Eesti suurima füüsikaalase uurimisasutuse töötajad tutvustavad oma tegemisi. Väljasõit Sakala parklast kell 8.30, lõpp samas kell 18.
Hind 185 krooni, Horisondi tellijale 170 krooni.
Eelinfo ja registreerimine telefonil 648 2271 või cornet
Loodusajakiri

Konverents taastuvate energiaallikate kasutamisest

13. oktoobril 2005. a kl 10.00 algab Tartus Eesti Põllumajandusülikooli peahoone aulas Kreutzwaldi 64 konverents “Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine”. Sestap pöörduvad korraldajad huviliste poole palvega esitada sellele ettekandeid. Ürituse korraldavad Eesti Põllumajandusülikool, Eesti Biokütuste Ühing, SA Archimedes, Eestimaa Looduse Fond ning Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Konverentsi teemade ring on lai, alates Eesti taastuvate energiaallikate ressursist ja kestes kuni energiasäästu võimalusteni. Ettekande kestvus on kuni 15 minutit. Sellest palutakse hiljemalt 13. juuniks teatada Valdur Tiidule vtiit@neti.ee, tel 55 570 010.
Loodusajakiri


Veepäeval räägitakse üleujutustest

Teisipäeval, 22. märtsil toimub tormidele ja üleujutustele pühendatud Eesti veepäev. Eesti Veeühingu, Eesti Vee-ettevõtete Liidu ja keskkonnaministeeriumi korraldatud päev algab kell 11.00 Tallinnas, Rävala pst 8. 1. korruse rippsaalis. Antakse üle Orase veesäästuauhind. Oodatud on kõik huvilised.
Eesti Veeühing/Loodusajakiri


Valmistutakse keskkonnafoorumiks

5. aprillil toimub Keskkonnafoorum uue keskkonnastrateegia koostamise algatamiseks. Koht: Rävala pst 8 I korruse suur auditoorium Tallinnas. Aeg: kell 9.30-17.
Peamised teemad: keskkonnastrateegia lähteülesande tutvustus ja arutelu töörühmades; strateegia koht erinevate dokumentide ja protsesside seas; visioon: Eesti aastal 2030; lähiaja tegevused ja koostöö korraldamine strateegia koostamisel.
Oodatud on kõik huvilised. Päevakava pannakse üles ministeeriumi koduleheküljele envir.
KM/Loodusajakiri


Algavad füüsika-aasta loengud

Rahvusvahelise füüsika-aasta (WYP2005) puhul korraldab Eesti Füüsika Selts avalikkusele, sealhulgas ja eriti gümnaasiumiõpilastele, mõeldud akadeemiliste loengute sarja, kus Eesti juhtivad teadlased räägivad oma eriala huvitavamatest arengutest, probleemidest ja perspektiividest. Avaloengu peab akadeemik Jaan Einasto: "Maailma ehitusest". See toimub neljapäeval, 24. märtsil algusega kl. 16:00 Tartu Ülikooli aulas. Loengut saab reaalajas jälgida ka internetist aadressil video.
Eesti Füüsika Selts


LOODUSE FAKTID

Laguja rahvas sai oma tahtmise

9. märtsil tunnistas Riigikohus õigusvastaseks Nõo Vallavolikogu otsused Nõo valda kavandatava Kagu-Eesti regionaalprügila detailplaneeringu kohta. See tähendab, et Laguja külla prügilat ei tule. AS Kagu-Eesti Jäätmekeskuse nõukogu arutas asja ja otsustas, et jäätmekeskuse arendamist tuleb jätkata. Tuleb valida uus koht, kuhu Kagu-Eesti prügila ehitada. Jäätmekeskuse kavandamise protsess on kestnud ligi viis aastat, see pidanuks valmima 2008. aastal. 2009. aastast tuleb hakata vedama Kagu-Eesti prügi kas Väätsale, Paikusele, Tormasse või Jõelähtmele. See tõstab hinda.
Loodusajakiri


Urvaste rohelised muretsevad Ess-soo üle

Urvaste vallas Ess-soos plaanitava vähelagunenud turba kaevandamise vastu on astunud seltsing Roheline Urvaste. Esimene protsess lõppes kaevandajate võiduga. Tartu Halduskohtus toimus 28. veebruaril 2005 a. eelistung. Seltsingu Roheline Urvaste kaebust ei rahuldatud ja kohus leidis, et kaebus ei olnud esitatud tähtaegselt. Kaevandusloa taotleja OÜ Ketal Võru väitis, et loa taotlemise teade ilmus avalikult juba 2002. aastal. Urvastelased väitsid vastu, et teade ilmus vaid Äripäeva lisas, mida Urvaste raamatukogus ei leidunud. See oleks aga pidanud ilmuma kohalikus lehes ja raadios. Seepeale väitsid kaevandajad, et Võrumaa keskkonnateenistusel oli piisavalt infot, et kaevandamise luba välja anda. Veel väideti, et Roheline Urvaste pole õigusvõimeline isik ja seega ei saa kohtus käia. Kuid Åarhusi konventsiooni kohaselt on avalikkusel õigus keskkonnaasju kohtusse kaevata, olemata juriidiline isik. Märtsi keskel esitas Roheline Urvaste Tartu ringkonnakohtule erikaebuse Tartu halduskohtu otsuse kohta.
Roheline Urvaste/Loodusajakiri


KIIRKOMMENTAAR

Rattaretkega kohturadadele

Kui miski on kindel, siis see, et mistahes prügila ehitamise plaanid toovad tööd ja leiba advokaatide ja kohtunike armeele. Harjumaal Ääsmäel ja Valgamaal Lagujal juhtus nõnda, et prügilat teha ei saagi. Ka kaevandamisplaanid viivad enamjaolt kohtuni välja. Kuid siin kipuvad võitma tulevased kaevandajad, mitte kohalik rahvas, kes tahaks loodust säilitada. Nii juhtus Urvaste Ess-sooga. Kas tuleb siit arvata, et kaevurid on ägedamad vennad kui prügimehed? Kes seda teab. Kuid asjaolude kokkusattumusel viib mai alguses toimuva Roheliste Rattaretke rada läbi nii Lagujalt kui Urvastest. Eks siis saa näha ja pärida.
Tiit Kändler


Uudiskirja arhiiv http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?id=-15

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet