Eesti Looduse fotov�istlus
2012/12   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

MT� LOODUSAJAKIRI UUDISTAJA

UUDISTAJA
22. mrts 2005


HAKKAB JUHTUMA


SNDMUSHorisondiga fsikute juurde

Horisondi jrgmine teadusreis viib laupeval, 9. aprillil Tartu likooli fsika instituuti.
Eesti suurima fsikaalase uurimisasutuse ttajad tutvustavad oma tegemisi. Vljasit Sakala parklast kell 8.30, lpp samas kell 18.
Hind 185 krooni, Horisondi tellijale 170 krooni.
Eelinfo ja registreerimine telefonil 648 2271 vi cornet
Loodusajakiri

Konverents taastuvate energiaallikate kasutamisest

13. oktoobril 2005. a kl 10.00 algab Tartus Eesti Pllumajanduslikooli peahoone aulas Kreutzwaldi 64 konverents Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine. Sestap prduvad korraldajad huviliste poole palvega esitada sellele ettekandeid. rituse korraldavad Eesti Pllumajanduslikool, Eesti Bioktuste hing, SA Archimedes, Eestimaa Looduse Fond ning Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Konverentsi teemade ring on lai, alates Eesti taastuvate energiaallikate ressursist ja kestes kuni energiasstu vimalusteni. Ettekande kestvus on kuni 15 minutit. Sellest palutakse hiljemalt 13. juuniks teatada Valdur Tiidule vtiit@neti.ee, tel 55 570 010.
Loodusajakiri


Veepeval rgitakse leujutustest

Teisipeval, 22. mrtsil toimub tormidele ja leujutustele phendatud Eesti veepev. Eesti Veehingu, Eesti Vee-ettevtete Liidu ja keskkonnaministeeriumi korraldatud pev algab kell 11.00 Tallinnas, Rvala pst 8. 1. korruse rippsaalis. Antakse le Orase veesstuauhind. Oodatud on kik huvilised.
Eesti Veehing/Loodusajakiri


Valmistutakse keskkonnafoorumiks

5. aprillil toimub Keskkonnafoorum uue keskkonnastrateegia koostamise algatamiseks. Koht: Rvala pst 8 I korruse suur auditoorium Tallinnas. Aeg: kell 9.30-17.
Peamised teemad: keskkonnastrateegia lhtelesande tutvustus ja arutelu trhmades; strateegia koht erinevate dokumentide ja protsesside seas; visioon: Eesti aastal 2030; lhiaja tegevused ja koost korraldamine strateegia koostamisel.
Oodatud on kik huvilised. Pevakava pannakse les ministeeriumi kodulehekljele envir.
KM/Loodusajakiri


Algavad fsika-aasta loengud

Rahvusvahelise fsika-aasta (WYP2005) puhul korraldab Eesti Fsika Selts avalikkusele, sealhulgas ja eriti gmnaasiumipilastele, meldud akadeemiliste loengute sarja, kus Eesti juhtivad teadlased rgivad oma eriala huvitavamatest arengutest, probleemidest ja perspektiividest. Avaloengu peab akadeemik Jaan Einasto: "Maailma ehitusest". See toimub neljapeval, 24. mrtsil algusega kl. 16:00 Tartu likooli aulas. Loengut saab reaalajas jlgida ka internetist aadressil video.
Eesti Fsika Selts


LOODUSE FAKTID

Laguja rahvas sai oma tahtmise

9. mrtsil tunnistas Riigikohus igusvastaseks No Vallavolikogu otsused No valda kavandatava Kagu-Eesti regionaalprgila detailplaneeringu kohta. See thendab, et Laguja klla prgilat ei tule. AS Kagu-Eesti Jtmekeskuse nukogu arutas asja ja otsustas, et jtmekeskuse arendamist tuleb jtkata. Tuleb valida uus koht, kuhu Kagu-Eesti prgila ehitada. Jtmekeskuse kavandamise protsess on kestnud ligi viis aastat, see pidanuks valmima 2008. aastal. 2009. aastast tuleb hakata vedama Kagu-Eesti prgi kas Vtsale, Paikusele, Tormasse vi Jelhtmele. See tstab hinda.
Loodusajakiri


Urvaste rohelised muretsevad Ess-soo le

Urvaste vallas Ess-soos plaanitava vhelagunenud turba kaevandamise vastu on astunud seltsing Roheline Urvaste. Esimene protsess lppes kaevandajate viduga. Tartu Halduskohtus toimus 28. veebruaril 2005 a. eelistung. Seltsingu Roheline Urvaste kaebust ei rahuldatud ja kohus leidis, et kaebus ei olnud esitatud thtaegselt. Kaevandusloa taotleja O Ketal Vru vitis, et loa taotlemise teade ilmus avalikult juba 2002. aastal. Urvastelased vitsid vastu, et teade ilmus vaid ripeva lisas, mida Urvaste raamatukogus ei leidunud. See oleks aga pidanud ilmuma kohalikus lehes ja raadios. Seepeale vitsid kaevandajad, et Vrumaa keskkonnateenistusel oli piisavalt infot, et kaevandamise luba vlja anda. Veel videti, et Roheline Urvaste pole igusvimeline isik ja seega ei saa kohtus kia. Kuid arhusi konventsiooni kohaselt on avalikkusel igus keskkonnaasju kohtusse kaevata, olemata juriidiline isik. Mrtsi keskel esitas Roheline Urvaste Tartu ringkonnakohtule erikaebuse Tartu halduskohtu otsuse kohta.
Roheline Urvaste/Loodusajakiri


KIIRKOMMENTAAR

Rattaretkega kohturadadele

Kui miski on kindel, siis see, et mistahes prgila ehitamise plaanid toovad td ja leiba advokaatide ja kohtunike armeele. Harjumaal smel ja Valgamaal Lagujal juhtus nnda, et prgilat teha ei saagi. Ka kaevandamisplaanid viivad enamjaolt kohtuni vlja. Kuid siin kipuvad vitma tulevased kaevandajad, mitte kohalik rahvas, kes tahaks loodust silitada. Nii juhtus Urvaste Ess-sooga. Kas tuleb siit arvata, et kaevurid on gedamad vennad kui prgimehed? Kes seda teab. Kuid asjaolude kokkusattumusel viib mai alguses toimuva Roheliste Rattaretke rada lbi nii Lagujalt kui Urvastest. Eks siis saa nha ja prida.
Tiit Kndler


Uudiskirja arhiiv http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?id=-15

28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012