MTÜ Loodusajakirja, ajakirja Eesti Loodus ja keskkonnaameti viktoriinisari "Teadusaasta Eesti Looduses"

Viktoriin on lõppenud.

Eesti Looduse viktoriinisari on üks paljudest teadusaasta üritustest. Viktoriin koosneb neljast voorust: küsimused ilmuvad jaanuarist aprillini igas Eesti Looduse numbris. Need avaldatakse ka internetilehel www.eestiloodus.ee/viktoriin, ühtlasi saab selle lehe kaudu edastada vastused. Vihjeks võib öelda, et vastamisel on abiks ajakirjas Eesti Loodus ilmunud artiklid ja muud kirjutised aastatest 2005–2011.

Viktoriinisari on mõeldud 4.–12. klassi õpilastele: igaüks vastab eraldi. Arvestust peetakse kolmes vanuserühmas: 4.–6., 7.–9. ja 10.–12. klass. Õigete vastuste eest kogunenud punktide põhjal selgitatakse välja aktiivsemad ja parimad, kelle vahel jagatakse hulgaliselt auhindu.

Viktoriinisarja toetab hasartmängumaksu nõukogu.

Lisateavet jagab Eesti Looduse toimetaja Katre Palo: telefon 742 1143 või 521 8771, e-post palo.katre@gmail.com.

Innukat osalemist ja põnevat teadusaastat!

Esimese vooru küsimused ja vastused

Teise vooru küsimused ja vastused

Kolmanda vooru küsimused ja vastused

Neljanda vooru küsimused ja vastused

Viktoriinisarja „Teadusaasta Eesti Looduses” tulemused

Tänavu teadusaasta raames 4.–12. klassi kooliõpilastele korraldatud viktoriin „Teadusaasta Eesti Looduses” on nüüdseks lõppenud. Jaanuari keskpaigast aprilli lõpuni toimunud sarjas esitati kokku viisteist küsimust: need hõlmasid Eesti teadlasi ja teadusuuringuid ning looduse valdkonnaga seotud uusi leidusid Eestis, fotode põhjal tuli ära tunda loodusnähtusi, maastikuobjekte ja Eestis tegutsevaid liik jms. Kõigile küsimustele tuli vastused otsida 2005.–2011. aastal ilmunud Eesti Looduse numbritest.

Viktoriinisarjast võttis osa 1027 tublit õpilast: 448 noormeest ja 579 neidu. Kõige agaramad olid 4.–6. klassi õpilased, neist umbes poole vähem oli osalejaid 7.–9. klassist. Väga hea meel on, et viktoriinist võttis osa ka pisut üle saja gümnaasiumiõpilase.

Arvukama ja aktiivsema osalejaskonnaga koolidest võib esile tuua Elva gümnaasiumi, August Kitzbergi gümnaasiumi, Tallinna Rahumäe põhikooli, Pärnu ühisgümnaasiumi, Tallinna reaalkooli, Tallinna Arte gümnaasiumi, Audru keskkooli, Mõisaküla kooli, Põltsamaa ühisgümnaasiumi ja Laeva põhikooli. KOkku oli osalejaid 55 koolist.

Auhinnad

Kuni viimase vooruni pidas viktoriinimaratonil järjekindlalt vastu ligi 300 õpilast. Nende vahel jagasime välja suuremad auhinnad: 70-eurosed Matkaspordi kinkekaardid, Tartu Ahhaa keskuse pääsmed ja lauamängu „Ilmatsalu linnuretk”.

Peaauhind loositi nende vahel, kes kogusid kõige rohkem punkte. 70-eurose Matkaspordi kinkekaardi saavad 4.–6. klassi vanuserühmas Stella Tapner Kohtla-Järve Järve gümnaasiumist, 7.–9. klassi vanuserühmas Rein Leetmaa Elva gümnaasiumist ja 10.–12. klassi vanuserühmas Gerda Virks Järva-Jaani gümnaasiumist.

Tartu Ahhaa teaduskeskuse pääsmetega auhindasime neid, kes kogusid vähemasti 30 punkti. Teaduskeskuse pileti pälvisid Andres Paap Aravete keskkoolist, Kristi Tiido Pärnu ühisgümnaasiumist ja Kelly Rebane Kilingi-Nõmme gümnaasiumist. Pääsmevõitjad saavad kaasa võtta ka kaaslase (pereliikme, sõbra, tuttava).

Kolm lauamängu „Ilmatsalu linnuretk” loosisime nende vahel, kes osalesid kõikides voorudes olenemata kogutud punktisummast. Lauamänguomanikud on Daniela Jesin Elva gümnaasiumist, Meelis Kaas Risti põhikoolist ja Carol Sunni Rapla Vesiroosi gümnaasiumist.

Pisemaid auhindu jagasime nendele, kes võtsid osa vähemalt ühest voorust. Loosiratta tahtel saavad keskkonnaameti välja antud raamatu „Alam-Pedja” endale Sander Alasoo Audru keskkoolist, Mona Liinat Uuemõisa lasteaed-algkoolist, Merilyn Anette Uusimaa Elva gümnaasiumist, Hannes Heiskonen Põltsamaa ühisgümnaasiumist, Sander Meentalo Tartu Raatuse gümnaasiumist, Kadri-Ann Valdur Tallinna reaalkoolist, Lisette Lehtmets Koeru keskkoolist, Raili Pettai Võhma gümnaasiumist ja Hardi Heinvere Jakob Westholmi gümnaasiumist. Raamatu „Sooradadel” kingime Märt-Kaarel Petserile Elva gümnaasiumist, Siret Johanna Scmidtile Nõmme erakoolist, Tiit Kahilale Tääksi põhikoolist, Annaleena Vaherile Tallinna prantsuse lütseumist, Simo Stahlmanile Lihula gümnaasiumist ja Sven Muldmaale Rapla Vesiroosi gümnaasiumist.

Kõige nooremate ehk 4. klassi õpilaste vahel loosisime välja lauamängud „Vähendame võidu” ja „Puhta vee ABC”, mõlemaga kingime kaasa riidest kandekoti. Esimese lauamängu koos kandekotiga saavad endale Kadri Kalve Kanepi gümnaasiumist, Marko Kõvask Valga põhikoolist ja Lisett Sang Jõõpre põhikoolist. Teise lauamängu ja kandekoti kingime Minni Õunmaale Rapla ühisgümnaasiumist, Siim Kepile Vastse-Kuuste koolist ja Renaate Noorele Aegviidu koolist.

Õnnitleme auhinna saajaid!
Eesti Looduse toimetus võtab teiega ühendust.

Tulemuste tabel

Eesti Looduse toimetus tänab kõiki osalejaid ja nende õpetajaid, kes õpilasi innustasid ja suunasid.

Et järgnevatel aastatel oleks viktoriini vastuseid kergem leida, pakume viktoriinis osalejatele, ka ainult ühest voorust osa võtnutele, võimalust tellida ajakiri Eesti Loodus aastaks soodushinnaga: 20 eurot (tavahind 25,56 eurot).

Tellimissoovist saab märku anda kuni 30.09.2012 Katre Palole e-posti teel palo.katre@gmail.com või telefoni teel 742 1143Hasartmängumaksu nõukogu Keskonnaamet Teadusaasta
Lauaretked Total Eesti Matkasport