Eesti Looduse fotovõistlus
2011/03   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus 2011/03 | SISUKORD
SÕNUMID EL 2011/03

Eesti Vabariik tänas 99 inimest riiklike teenetemärkidega
President Toomas Hendrik Ilves kirjutas 2. veebruaril alla otsusele, millega määras iseseisvuspäeva puhul ja Eesti riigile osutatud teenete tunnustusena 99 inimesele kodu- ja välismaal riiklikud autasud.
 • Loe lähemalt...

 • Riigi teaduspreemiate laureaadid on selgunud
  Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril anti kätte tänavused riigi teaduspreemiad.
 • Loe lähemalt...

 • Tallinna ülikooli rektoriks on valitud Tiit Land
  14. veebruaril valis ülikooli senati liikmetest, professoritest, juhtteaduritest, kuratooriumi liikmetest ning üliõpilaste esindajatest koosnev valimiskogu järgmiseks Tallinna ülikooli rektoriks Tiit Landi.
 • Loe lähemalt...

 • Saaremaa ja Hiiumaa elanikele läks praamisõit odavamaks
  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) otsusega hakkas alates 1. veebruarist Virtsu–Kuivastu ja Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliinidel kehtima uus hinnakiri, mille järgi muutub parvlaevasõit saarte elanikele ja kaubavedajatele odavamaks.
  Saarte elanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saare või Hiiu maakond, saavad osta parvlaevadele soodusreisijapileti.
 • Loe lähemalt...

 • Keskkonnaprojektideks küsiti raha üle 42 miljoni euro eest
  15. veebruaril keskkonnainvesteeringute keskuses (KIK) lõppenud keskkonnaprogrammi taotlusvooru laekus 863 taotlust toetussoovidega kokku üle 42 miljoni euro eest.
 • Loe lähemalt...

 • Ahhaa on mullune Tartu parim ehitis
  16. jaanuaril kuulutas Tartu linnavalitsus välja 2010.
 • Loe lähemalt...

 • Tansaania: koolobused toiduks
  Rahvusvaheline kriitiliselt ohustatud ökosüsteemide kaitse fond CEPF avalikustas veebruari alguses kolme Tansaanias tehtud omaette uuringu tulemuste kokkuvõtte; peale CEPF inimeste osales asjatundjaid Tansaaniast, Itaaliast, USA-st, Taanist ja Ühendkuningriigist.
  Uuriti Udzungwa järsakumetsa reservaadi elustikku Lõuna-Tansaanias ja jõuti muret tekitavate järeldusteni: mitme liigi asurkonnad käivad kiiresti alla, põhjuseks esmajoones loomade tarvitus toiduks ning elupaikade häving. Nii on täiesti hukuohu servale jõudnud üks kahest ainult nendes mägedes elavast pärdikust, Udzungwa rohekoolobus Procolobus gordonorum.
 • Loe lähemalt...

 • Aidates metsi, aitame iseendid
  24. jaanuaril sai ÜRO metsafoorumi aegu ametliku alguse rahvusvaheline metsa-aasta.
 • Loe lähemalt...

 • Lootusevälgatused läbi murepilvede
  Nii võttis looduskaitseorganisatsioon Conservation International (CI) veebruaris kokku „Kadunud konnade”-kampaania senised tulemused.
  CI ja maailma looduskaitse liidu IUCN amfiibiuurijate töörühma ASG mullu augustis algatatud ning organisatsiooni Global Wildlife Conservation (GWC) toetatud kampaania käigus otsitakse üle kogu maailma sadakonda kahepaikseliiki, keda pole kohatud vähemalt viimasel kümnel aastal. Eriti hõisata pole esialgu põhjust: esimese viie kuuga on viiel kontinendil kokku kahekümne ühes riigis sajast otsitavast leitud vaid neli.
 • Loe lähemalt...

 • Elekter annab hoo postiveole
  Sloveenia postitalitus Poðta Slovenije on võtnud tarvitusele elektrisõidukid: Ljubljana, Koperi ja Celje linnakeskmetes on postiveol nüüd ametis kolm elektriautot ja 38 -mootorratast.
  Poðta Slovenijel, riigi suurimal postivedajal, on kasutuses 1010 autot ja 1500 mootorratast. 2009.
 • Loe lähemalt...

 • Briti looduskaitsjad nõuavad kasvuturba maksustamist
  Võitluses süsihappegaasi emissioonide vähendamise nimel on turbal oma osa nii pluss- kui miinuspoolel. Ühest küljest viib looduslikus seisundis märgaladel moodustuv turvas süsihappegaasi pidevalt ringlusest välja, teisest küljest aga vabaneb süsihappegaas avatud maardlatest turba lagunemisel väga kiiresti ja suurel hulgal.
  Suurbritannias on hinnatud, et ainuüksi aednike poolt kasutatava kasvuturba kaevandamine põhjustab aastas sama suure hulga kasvuhoonegaaside lendumist atmosfääri kui 300 000 autot ning toob saastemaksudena ühiskonnale üle 30 miljoni naela kahju, mis aga praegu turba müügihinnas ei väljendu.
  Ühendkuningriigi valitsus on on seadnud eesmärgiks järgmise kahe aastakümne jooksul aianduses turba kasutamisest loobuda, kuid riigi looduskaitsjate arvates on sellest vähe.
 • Loe lähemalt...
 •  

  summary EL 2011/03

  Tree of the Year: Elm trees in Estonia
  Elmar Kaar describes the trees of the year – the Wych Elm and European White Elm and helps to differentiate between the two species. Both trees are native species of Estonia, but have become very rare in our natural forests and both are threatened by a fungus called Graphium ulmi, which has killed a large proportion of elm trees everywhere in Europe.
 • Loe lähemalt...
 •  

  poster EL 2011/03

  Müürlooga tolmukas
  Töötan Tallinna tehnikaülikooli geenitehnoloogia instituudis vanemteadurina. Minu põhiline uurimisobjekt on harilik müürlook (Arabidopsis thaliana), üks maailma laborite olulisemaid katsetaimi, mis kasvab looduslikult ka Eestis.
 • Loe lähemalt...
 •  

  artiklid EL 2011/03

  Pakendijäätmete sortimine säästab nii keskkonda kui ka rahakotti
  Pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse üle käivad vaidlused ning segadus ajendasid riigikontrolli analüüsima, kas riigi tugi on piisav, et pakendijäätmeid eraldi kogutaks ning taaskasutataks. Hinnanud olukorda, jõudsime veendumusele, et riigi ja kohalike omavalitsuste järelevalve peab tunduvalt paranema.
 • Loe lähemalt...

 • Iseloom ja loom ise. Miks ja kuidas uuritakse loomade isiksusi
  Inimeste käitumiserinevuste kohta on märkmeid teinud juba iidsed mesopotaamlased aastatuhandeid tagasi. Tervisega seostas inimese isiksust juba Hippokrates, kes elas umbes 460–370 a.
 • Loe lähemalt...

 • Kõnekad satelliidipildid: suurvesi kevadel 2010
  2010. aasta kevadel tabas Eestit viimase 50 aasta kõige ulatuslikum suurvesi.
 • Loe lähemalt...

 • Elurikkuse sihid Nagoyast
  2010. aasta oktoobris peeti Jaapanis Nagoyas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste kümnes konverents (nn.
 • Loe lähemalt...

 • Naat on aednikule nuhtlus, nälgijale väljapääs
  Toidupuudus ja kerkivad hinnad sunnivad pöörama pilgu heas kasvujõus taimedele, keda inimesed on varemgi toiduks pruukinud. Harilik naat täidab neid nõudeid.
 • Loe lähemalt...

 • Suurnokk, Eesti oma kakaduu
  Enam kui paarisadat erinäolist sulelist võime kutsuda kaasmaalasteks, sest just siia tulevad nad igal kevadel poegi kasvatama. Üks iseäralikumaid ja vähetuntumaid on suurnokk-vint, lühemalt ka suurnokaks kutsutud tegelane.
 • Loe lähemalt...

 • Tükikese kodusaare lugu Ameerika loodusloomuuseumist New Yorgis
  Eelmisel sügisel New Yorgis Ameerika loodusloomuuseumis käies meenus ülikooliaegne Saaremaa õppereis, üks sealne paemurd ja seal meie professori jutustatud lugu. Tundsin, et oli saabunud õige aeg see minevikku vajunud sündmus ja muuseumis nähtu kokku viia: poolikutest teadmistest toitu ammutav uudishimu hakkas liialt suureks paisuma.
 • Loe lähemalt...

 • Kuidas hoida suhteid kopraga
  Euraasia kobras (Castor fiber) on meie looduse põlisasukas. Tõsi, ligi sada aastat seda töökat looma meie veekogudes ei ujunud, sest inimese ahnus tema naha, liha ja nõre järele tegi koprale lõpu.
 • Loe lähemalt...

 • Väikeveekogude inventuur selgitas putukate ja kahepaiksete levikut
  Väikejärved, järvikud, lombid, tiigid, endised linaleoaugud jms. väikeveekogud on oluline elupaik kümnetele ja sadadele liikidele, kellest paljud on haruldased ja ohustatud.
 • Loe lähemalt...

 • Tammed igavikuks
  Nüüdse Eesti maaülikooli, kunagise Eesti põllumajanduse akadeemia (EPA) praegune asupaik Tallinna maantee ääres otsustati eelmise sajandi kuuekümnendate algul. Sellest tänini oleme emakese Maaga teinud ligi viiskümmend tiiru ümber Päikese.
 • Loe lähemalt...
 •  

  veebivalvur EL 2011/03

  Kevad hakkab ärkama
  Pakaselises veebruaris tuli teade, et 2006. aastal alanud ja meilgi küllalt suure tähelepanu pälvinud esmajoones lastele mõeldud rändlindude saabumise veebiregistreering Spring Alive (www.springalive.net/world; meil „Kevad ärkab” – www.springalive.net/et-ee) on saanud värvika täienduse, mis Eestit küll kuigivõrd ei puuduta.
 • Loe lähemalt...

 • Rahvuslind Google’i kujunduses
  Eesti riigi sünnipäeva ei jätnud ära märkimata ka otsingumootor Google. Vanemaid Google'i pühadelogosid saab näha aadressil www.google.com/logos/.
 • Loe lähemalt...

 • Eesti transpordikorraldus ei ole kestlik
  Võrgupaigast valitsus.ee/et/riigikantselei/saastva-arengu-komisjon/saastva-transpordi-raportsaab lugeda säästva arengu komisjoni jaanuaris esitletud säästva transpordi raportit ja selle lühikokkuvõtet.
  Raporti siht on anda hinnang Eesti transpordi ja liikuvuse praegustele suundumustele ning selle alusel võimekusele täita rahvusvahelisi keskkonnakohustusi. Raport kinnitab, et praeguste suundumuste jätkudes ei arene Eesti transport ja liikuvus nüüdsest kestlikumaks.
 • Loe lähemalt...

 • Kus on karta üleujutust
  Keskkonnaministeeriumi algatusel on valminud üleujutusriskide esialgne hinnang, mis on üldsusele kättesaadav keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressil: www.envir.ee/ujutus. Sellel on kaardistatud Eestis asetleidnud üleujutused, eristatud neist olulised ning määratud üleujutusohuga seotud olulisemad riskipiirkonnad.
 • Loe lähemalt...
 •  

  toimetaja veerg EL 2011/03

  Aastad on seekord vennad, aasta puud samuti
  Ühele külmale ja pikale järgneb teine külm ja pikk talv – kes oleks seda tahtnud või osanud arvata? Tegelikult on ajalugu, eeskätt muidugi viimase sadakonna aasta ilmavaatlused näidanud, et sellised lumerohked pakasesed talved käivad sageli just paarikaupa.
 • Loe lähemalt...
 •  

  kroonika EL 2011/03

  Lühikroonika
  Pakasekuu veebruar

  Küünlakuu tuli sulaga. Kuu esimesse kümmepäevakusse mahtus vihma- ja lörtsi-, aga natuke isegi päikeseilma.
 • Loe lähemalt...

 • Kroonika
  Jääloomaaed Tallinnas

  Eestis on saanud tavaks tähistada ka Hiina uusaasta saabumist. Tänavu olid kõige suuremad pidustused kindlasti veebruari alguses Tallinnas.
  5.
 • Loe lähemalt...
 •  

  EL KÜSIB EL 2011/03

  Kui eriline oli möödunud aasta ilm Eestis?
  Ilmast rääkides on tava kõigepealt iseloomustada õhutemperatuuri. Soojarekordeid tuleb Eesti meteoroloogiajaamades praegusel kliima soojenemise ajal päris sageli ette.
 • Loe lähemalt...
 •  

  aasta puu EL 2011/03

  Jalakas ja künnapuu Eestis
  Jalaka perekonnast kasvavad meil looduslikult harilik jalakas (Ulmus glabra) ja künnapuu (Ulmus laevis). Mitut jalaka liiki kasvatatakse kultuuris, aga kõneledes jalakast, mõtleme ikka meie kodumaist puuliiki, harilikku jalakat.
 • Loe lähemalt...

 • Pisike seen jalakate koorerõmedes
  Koos jalaka ja künnapuuga on Eestisse juba ammu tulnud ka mitu väga haruldast kandseent, kes on Eestis oma leviku piiril. Üks nendest on jalaka-tubaknahkis (Hymenochaete ulmicola), kelle tillukesed vaevumärgatavad viljakehad kasvavad jalaka ja künnapuu elusa puu koorekorba sügavates lõhedes.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012

  Loe Uudistajat
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet