Eesti Looduse fotov�istlus
2007/2   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
In memoriam EL 2007/2
Maailmakuulus koloog

Professor Olevi Kull


22. juuni 195531. jaanuar 2007

Jaanuarikuu viimasel peval tabas Eesti teadust suur kaotus. Ootamatult lahkus vljapaistev koloog, Tartu likooli botaanika ja koloogia instituudi juhataja professor Olevi Kull. Ta oli ndis-Eesti tuntumaid teadlasi, kes hena vhestest eestlastest kuulus oma eriala he protsendi enim tsiteeritud teadlase hulka maailmas. Kahel korral oli Olevi prjatud Eesti riikliku teaduspreemiaga.

Olevi teadushuvid ulatusid taimefsioloogiast globaalsete muutuste ja aineringeteni. Jlge jtva vrtusega on tema uurimused fotosnteesi valgussltuvusest: need pakkusid lahendusi taimefsioloogia aktuaalsetele ksimustele. Olevi huviorbiiti ji ka taimkatte struktuur, eelkige fotosnteesiva pinna jaotus metsa mitmerindelises koosluses.

Kmmekond aastat tagasi alustas Olevi koosts vlisteadlastega globaalsete kliimamuutuste uurimist. Rahvusvaheliste teadusprojektide AspenFACE ja EuroFACE ning Soome metsainstituudi korraldatud eksperimentide raames vaatles ta ssihappegaasi ja osooni mju lehtpuude fsioloogiale.

Paljusid Euroopa riike hlmanud projekti VULCAN teema oli keskkonna temperatuuri ja niiskuse mju taimkatte talitlusele. Viimastel aastatel pras ta suuremat thelepanu ssinikuringe mullakomponendile ning taimede veevahetuse ja fotosnteesi seostele.

Mdunud suvel asus Olevi rajama Jrvseljale maailmas ainulaadset vlitingimustes metsakoosluse huniiskuse varieerimise katset FAHM. Sellest pidi saama tmbekeskus ka teiste maade teadlastele. Ambitsioonika projekti elluviimine jb nd tema pilaste lesandeks.

Olevi Kull hendas endas harmooniliselt kaks poolust, olles htaegu vljapaistev uurija ja suureprane meeskonnalooja. Peale oma koduinstituudi juhtis ta alus- ja rakenduskoloogia tippkeskust ning koloogia ja keskkonnateaduste doktorikooli. Kolleegi ja petajana oli Olevi respekteeritud ja armastatud. Ta oskas alati eristada olulist ning oma aususes teha kigile kige parema otsuse. Tihti toetas kaaslasi tema huumorimeel ja positiivne ellusuhtumine. Meeldejvad olid hetked Oleviga spordiplatsil, matkarajal vi pidulaua res.

Jme Olevit mletama srava isiksuse ja hea sbrana.Kolleegid ja pilased
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012