Eesti Looduse fotovõistlus
2008/5   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Sõnumid EL 2008/5

Auhindu teaduse tutvustajaile
29. aprillil Tallinnas peetud teadusmeedia konverentsil “Teadus – tumm või tummine?” jagati ka auhinda Eesti tublimatele teaduse populariseerijatele.
Sel aastal andis þürii välja kolm 40 000 krooni suurust esimest auhinda, kõik Tartus ja Tartumaal tegutsevatele teaduse tutvustajatele.
 • Loe lähemalt...

 • RMK küsib teadlastelt nõu
  Riigimetsa majandamise keskus (RMK) kutsus kokku akadeemilistest erialaekspertidest koosneva teadusnõukogu, mis hakkab RMK tegevjuhtkonda nõustama metsamajanduse rakendusuuringute tellimisel. Et valitud uuringuprojekte rahastada, on RMK sel aastal teadusfondi eraldanud miljon krooni.
  Nõusoleku osaleda teadusnõukogu töös ekspertidena on andnud Tartu ülikooli (TÜ) looduskaitsebioloogia töörühma juht Asko Lõhmus (fotol), TÜ ökofüsioloogia õppetooli juhataja professor Krista Lõhmus, Eesti maaülikooli (EMÜ) maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp, TÜ inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli juhataja professor Rein Ahas ning EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja Kalev Jõgiste.
 • Loe lähemalt...

 • Käes on raierahu
  Aprillis algas riigimetsas lindude pesitsusajal kestev kevadsuvine raierahu, seekord juba kuuendat aastat järjest.
  Raierahu ajalised piirid olenevad ilmastikust, raierahu kestab 15. juunini.
 • Loe lähemalt...

 • Aasta lind taas postmargil
  Eesti Post lasi 3. aprillil käibele margi tänavuse aasta linnu tedrega.
  Sisekirjale sobiva nimiväärtusega 5.50, suures ruutformaadis postimaksevahendi on nagu mitu eelmistki aasta linnu marki kujundanud Vladimir Taiger.
 • Loe lähemalt...

 • Parima “Looduse aasta foto” on teinud Rapla koolipoiss
  13. aprilli mammutüritusel Tallinna linnahallis tõmmati pidulikult joon alla järjekordsele Looduse Omnibussi ja Nordea panga võistlusele “Looduse aasta foto”.
  Fotovõistluse þüriil eesotsas Rein Maraniga tuli hinnati rekordilist fotoloomust: 7000 tööd 796 autorilt.
 • Loe lähemalt...

 • Professor Olevi Kulli mälestusfondi esimese stipendiumi saab Ingmar Tulva
  18. aprillil vaatas Tartu ülikooli (TÜ) sihtasutuse professor Olevi Kulli mälestusfondi komisjon läbi stipendiumitaotluste avaldused.
 • Loe lähemalt...

 • Liustikud sulavad rekordkiiresti
  ÜRO keskkonnaprogrammi UNEP toetatud maailma liustikuseireteenistus WGMS kinnitab, et umbes kolmkümmend liustikku, mis paiknevad üheksas mäestikus, sulasid ja õhenesid aastail 2005–2006 üle kahe korra kiiremini kui aastail 2004–2005.
  Zürichi ülikooli juures tegutseva keskuse teadlased on liustikke seiranud üle sajandi. Kui vahemikus 1980–1999 kaotasid liustikud paksusest keskmiselt 0,3 meetrit aastas, siis aastatuhande vahetusel pool meetrit ja 2006.
 • Loe lähemalt...

 • Üks väike-laukhani jälle vähem
  BirdLife International teatas 8. aprillil kurvast juhtumist Kreekas: Kerkini järvel salakütiti väike-laukhani (Anser erythropus).
  Võiks ju arvata, et ühe linnu surm ei ole mingi eriline kaotus.
 • Loe lähemalt...

 • Uuendada või lammutada
  Inglise valitsuse rahastatud Tühjade Kodude Agentuuri (EHA, Empty Houses Agency) palgatud eksperdid kinnitavad, et kasvuhoonegaaside heite seisukohalt on kindlasti mõistlikum tühjana seisvad Victoria- ja Edwardi-aegsed majad ennistada, mitte aga neid lammutada ja ehitada asemele moodsad korterelamud.
  Vähe sellest: EHA asjatundjad kinnitavad moodsaid võrdlusskeeme kasutades, et kui Inglismaa 288 000 pikka aega tühjana seisnud kodu lammutamise asemel ennistataks ja kasutusele võetaks, kahaneks süsinikdioksiidiheide niisama palju, kui kolme miljoni auto kõrvaldamisel riigi teedelt. Uue elamu ehitus põhjustab neli ja pool korda suurema CO2-heite kui vana elupinna ajakohastamine.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012

  Loe Uudistajat
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet