Eesti Looduse fotovõistlus
2010/3   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Veebivalvur EL 2010/3

Tuult tuulikutele
Võrgupaigast http://tuulttuulikutele.wordpress.com/materjalid saab vabalt alla laadida projekti „Tuult tuulikutele 2” materjale, millest suure osa on koostanud projektis osalenud koolid.
„Tuult tuulikutele 2” on keskkonnaharidusprojekt, mis keskendus nii loodus- ja säästva arengu teadmistele kui ka eri kooliastmete koostööle. Projekti tulemusena valminud metoodilised õppematerjalid on abiks neile, kes tahavad teha koolisiseseid keskkonnaharidusprojekte.
 • Loe lähemalt...

 • Uurige rahvastikupüramiidi!
  Statistikaameti veebilehel võrgupaigas http://www.stat.ee/public/rahvastikupyramiid/ leiab huviline animeeritud rahvastikupüramiidi, millelt saab uurida Eesti rahvastiku soolise ja vanuselise koosseisu muutusi aastail 1989–2009 ning prognoose aastaiks 2010–2050.
  Prognoosi tehes on eeldatud, et summaarne sündimuskordaja suureneb pidevalt ja jõuab 2047. aastaks kahe lapseni naise kohta; suremus väheneb; oodatav eluiga sünnimomendil pikeneb 2050.
 • Loe lähemalt...

 • Imetajate kataloog
  Võrgupaigas http://natmuseum.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=696126/Imetajate_kataloog_2009.pdf on mullu valminud „Tartu Ülikooli zooloogiamuuseumi nüüdisaegsete imetajate kataloog”.
 • Loe lähemalt...

 • Muusikud toetavad rändlinde
  Ilmunud on teine heliplaat „Music & Migration” („Muusika ja ränne”), mis toetab Birdlife’i rändlinnukampaaniat Born to Travel. Plaadil on 21 eri esitaja laulu mitmetes muusikastiilides.
  See stuudio Second Language plaat on ilmunud küllalt väikeses tiraažis, sest erilist tähelepanu on pööratud plaadi korduvtoorainest käsitsi valmistatud ümbriseile.
 • Loe lähemalt...

 • Tosin Samblasõpra
  Võrgupaigast http://www.botany.ut.ee/bruoloogia/ leiab brüoloogide ehk samblateadlaste ajakirja Samblasõber 12. numbri.
  Ajakiri on ilmunud üks kord aastas alates 1998.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012

  Loe Uudistajat
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet