Eesti Looduse fotovõistlus
2011/04   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Toimetaja veerg EL 2011/04
Ornitoloogide ja linnuhuviliste sünnipäev

Seekord teeme pikemalt juttu Eesti ornitoloogiaühingust (EOÜ) ja lindudest, sest meie ühel suuremal ja elujõulisemal keskkonnaühingul jõuab mai alguses kätte 90. sünnipäev. Nagu nii mõnigi teine hea ettevõtmine on EOÜ välja kasvanud Eesti vanimast järjepidevalt tegutsenud ühingust, looduseuurijate seltsist (LUS). Nagu näiteks ka ajakiri Eesti Loodus.
Ornitoloogiaühingu ajaloost on siin numbris pikemalt kirjutanud Ken Kalling. LUS-i aruannete 28. köite järgi (ilmunud 1922) kinnitati ornitoloogiasektsioon LUS-i liikmete ettepanekul looduseuurijate seltsi 12. mai 1921. a. 572. koosolekul, mida juhatas LUS-i president keemik Georg Rudolf Wilhelm Landesen. Ornitoloogiasektsiooni esimene juhataja oli Johannes Piiper, kes oli 1923–1929 ühtlasi LUS-i president.

Sama aasta novembris kinnitati ornitoloogiasektsiooni põhikiri, mille järgi on sektsiooni ülesanne: „a) Kodumaa lindude teaduslik uurimine ja laiemate ringide tutvustamine kodumaa lindudega, ja nende eluga. Viimaseks otstarbeks korraldab sektsioon referaadiõhtuid, populaarteaduslisi loenguid ja ekskursioonisid; b) Lindude kaitse, käsi käes looduse mälestusmärkide kaitse sektsiooniga”.
1991. aastal nimetati looduseuurijate seltsi ornitoloogiasektsioon ümber Eesti ornitoloogiaühinguks ning 1998. aastast on EOÜ iseseisev mittetulundusühing oma liikmetega, keda praegu on üle viiesaja. Seega pole enam aktuaalne esimese põhikirja lause „Ornitoloogiline Sektsioon seisab koos Loodusuurijate Seltsi liikmetest”, küll on aga endiselt jõus „Ornit. sektsiooni kaastöötajateks võivad olla kõik kodanikud ja kõrgemate klasside õpilased”.

Linnuhuvilisi ja EOÜ liikmeid on väga mitmesugustelt erialadelt. EOÜ nõukogu esimees on pianist, muusika- ja teatriakadeemia rektor Peep Lassmann, kes tutvustab linnuvaatluse võlusid lk. 39. Ühingu liikmete seas on ka näiteks advokaate, ärimehi, vähemalt üks botaanik – oluline pole eriala või haridus, vaid soov kodumaa linnustiku heaks midagi ära teha. Kui mitte teisiti, siis vähemalt oma liikmemaksuga ornitoloogiaühingu tegevust toetades.
Eesti ornitoloogiaühingu juubeliürituste kava on kirjas ühingu kodulehel www.eoy.ee. Siinkohal mainime kaht olulisemat üritust: 6. mail avatakse eesti rahva muuseumis juubelinäitus ja esitletakse juubeliraamatut ning 7. mail on juubelikonverents Tartus Dorpati konverentsikeskuses. 9.–10. juulil on aga kõigil võimalus osaleda EOÜ avatud suvepäevadel Ida-Virumaal Illukal.Toomas Kukk
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012

Loe Uudistajat
E-posti aadress:
Liitun:Lahkun: 
Serverit teenindab EENet