Eesti Looduse fotovõistlus
2011/08   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Veebivalvur EL 2011/08

Talgulised tohterdavad loopealseid
Eestimaa looduse fondi (ELF) tänavusuvised talgud on enamjolt mõeldud väärtuslike loopealsete taastamiseks.
Loopealne on liigirikas pärandkoosluste tüüp, mida leidub vaid Eesti, Rootsi ja Venemaa üksikutes paikades õhukesel paepealsel lubjarikkal mullal. Enim on neid just Lääne-Eesti ja Ida-Rootsi saartel.
Suurim oht loopealsetele on kinnikasvamine kadakatega; pärast karjatamise lõppu juhtub see võrdlemisi kiiresti.
 • Loe lähemalt...

 • Keskkonnaministeeriumi uudised internetist
  Ilmunud on keskkonnaministeeriumi uus elektrooniline uudiskiri (juuli 2011), mille leiate aadressilt http://www.envir.ee/1172460.
  Seekord on juttu tulumaksuseadusest, mis loob erikorra väikemetsaomanikele, Kohtla-Järve ja Kiviõli poolkoksimägede sulgemisest, Eesti-Vene koostööst piiriveekogude kaitsel ja jäätmetest. Tavapäraselt leiab uudiskirjast ka viiteid uutele keskkonnaõigusaktidele, kooskõlastamisel olevatele lubadele, algatatud keskkonnamõju hindamistele jne.
  Kõik seni ilmunud keskkonnaministeeriumi e-uudiskirjad asuvad aadressil http://www.envir.ee/uudiskiri.
 • Loe lähemalt...

 • Jahiulukite seisund aastal 2011
  Keskkonnateabe keskuse (KTK) jahiulukite seire aasta koondaruanne on kättesaadav aadressil http://www.keskkonnainfo.ee/failid/ULUKITE_SEIREARUANNE_2011.pdf.
  Aruandes antakse eri seireparameetrite analüüsi põhjal hinnang kõikide ulukimetajate populatsioonide seisundis toimunud muutustele ning jagatakse jahimeestele küttimissoovitusi alanud jahihooajaks, säilitamaks asurkondade elujõulisus ja liikidevaheline tasakaal.
  Suurenenud on punahirvede ja põtrade arvukus, endiselt arvukad on metssiga ja kährik. Järsemat langustendentsi näitab metskitse ning laugemat jäneste ja ilvese hulk.
 • Loe lähemalt...

 • Eurooplased sõdivad müraga
  Võrgupaigast www.eea.europa.eu/themes/noise/the-european-soundscape-award saab uurida, kuidas osaleda järjekordsel üleeuroopalisel müra vähendamise võistlusel.
  Projekte ja algatusi selle kohta, kuidas vähendada müra ja suurendada inimeste teadlikkust müra tervisemõjudest, oodatakse kuni 2. septembrini.
 • Loe lähemalt...

 • Ökoloogiaajakiri esitleb linnu-uuringuid
  Võrgupaigast http://www.kirj.ee/18640 on alla laetavad ökoloogiaajakirja Estonian Journal of Ecology (EJE) erinumbri artiklid. EJE erinumber on pühendatud Eesti ornitoloogiaühingu (EOÜ) 90.
 • Loe lähemalt...
 •  

  28/11/2012
  26/11/2012
  05/10/2012
  09/07/2012
  26/06/2012
  26/06/2012
  22/05/2012

  Loe Uudistajat
  E-posti aadress:
  Liitun:Lahkun: 
  Serverit teenindab EENet