Eesti Looduse fotov�istlus
2012/01   Eesti Looduse
   viktoriin


   Eesti Looduse
   fotovõistlus 2012
   AIANDUS.EE

Eesti Loodus
Kroonika EL 2012/01
Julupuu sugulased said tuttavamaks

Tartu likooli botaanikaaed tegi just juludeks ja aastavahetuseks valla nituse Julupuu sugulased, mis andis levaate maailmas julupuudena kasutatavatest okaspuudest.
Uudistada vis nii parasvtme kui ka palavvtmete mitut liiki okaspuid: elus taimi, oksi ja/vi kbisid. Stendidelt sai lugeda, et Euroopa eri osades on julupuu au plvinud 15, Ameerikas lausa 22 okaspuud, ehkki mned vaid harva.
Vimalik oli proovida oma oskust ra tunda nii meie nelja prismaise okaspuu kui ka mitme sissetoodud liigi oksi. Eraldi olid ra mrgitud T botaanikaaia kollektsioonides leiduvad okaspuud.T/Loodusajakiri
28/11/2012
26/11/2012
05/10/2012
09/07/2012
26/06/2012
26/06/2012
22/05/2012